Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Зап'ястний суглоб


Ліктьовий суглоб.

Плечовий суглоб.

Тема: М'язи грудної кінцівки

Лекційне заняття №12.

М'язи грудної кінцівки поділяють на групи м'язів, що діють на плечовий суглоб; м'язи, які діють на ліктьовий суглоб; м'язи, що діють на зап'ястний суглоб; м'язи, що діють на суглоби пальців (рис. 49).

На плечовий суглоб діють такі м'язи:

розгиначі

передостний м'яз (т. supraspinatus) — починається в передостній ямці лопатки і закінчується на горбах проксимально­го кінця плечової кістки;

коракоїдо-плечовий м'яз (т. coracobrachialis) — починається на коракоїдному відростку лопатки і закінчується на медіальній поверхні проксимально­го кінця плечової кістки;

згиначі -

дельтоподібний м'яз (т. deltoideus) — починається на ості лопатки й заостному м'язі і закінчується на дельтоподібній горбистості плечової кіс­тки;

круглий малий м'яз (т. teres minos) — починається від каудального краю нижньої третини лопатки і закінчується на шийці плечової кістки;

круглий великий м'яз (т. teres major)починається на каудальному краї лопатки і закінчується на круглій горбистос­ті плечової кістки; відвідні:

заостний м'яз (т. infraspinatus)починається в заостній ямці лопатки і закінчується на латеральному горбі плечової кістки; привідні:

підлопат­ковий м'яз (т. subscapularis) — починається в підлопатковій ямці і закінчується на ме­діальному горбі проксимального кінця плечової кістки.

На ліктьовий суглоб діють такі м'язи:

розгиначі —

триголовий м'яз плеча (т. tri­ceps brachii) — трьома голівками (довга, латеральна й медіальна) починається від ка­удального краю лопатки і плечової кістки і закінчується на горбі ліктьового відростка;

ліктьовий м'яз (т. anconaeus) — починається на краю ліктьової ямки плечової кістки і закінчується на горбі ліктьового відростка;

напружувач фасції передпліччя (т. tensor fasciae antebrachii) — починається від каудального краю лопатки і закінчується на гор­бі ліктьового відростку та фасції передпліччя;

згиначі -

двоголовий м'яз (т. biceps brachii)починається від надсуглобового горба лопатки та закінчується на горбистос­ті променевої кістки;плечовий м'яз (т. brachialis) — починається на каудальній повер­хні шийки плечової кістки та закінчується на променевій горбистості променевої та час­тково на ліктьовій кістках.

Самостійна робота студентів.

На зап'ястний суглоб діють такі м'язи:

розгиначі —

променевий розгинач зап'ястя (т. extensor carpi radialis) — починається від латерального надвиростка плечової кіс­тки і закінчується на проксимальному кінці третьої п'ясткової кістки;

довгий абдуктор ве­ликого пальця (т. abductur pollicis longus) — починається на латеральній поверхні променевої кістки та закінчується на другій п'ястковій кістці;

згиначі -

променевий згинач зап'ястя (т. flexor carpi radialis)починається на медіальному надвиростку плечо­вої кістки і закінчується на проксимальних кінцях другої та третьої п'ясткових кісток;

лік­тьовий згинач зап'ястя (т. flexor carpi ulnaris) — починається на медіальному надви­ростку плечової кістки і медіальній поверхні горба ліктьового відростку і закінчується на додатковій кістці зап'ястя;

ліктьовий розгинач зап'ястя (т. extensor carpi ulnaris)починається на латеральному надвиростку плечової кістки і закінчується на додатковій кістці зап'ястя і четвертій та п'ятій п'ясткових кістках.

Інд. Самостійна робота студентів.

Тема: Суглоби пальців.

На суглоби пальців діють такі м'язи:

розгиначі —

загальний пальцьовий розгинач (т. extensor digitorum communis) — починається на латеральному надвиростку плечової кістки і закінчується на розгинальних відростках кісток третіх фаланг пальців;

боковий пальцьовий розгинач (т. extensor digitorum lateralis) — починається на латеральній боковій зв'язці ліктьового суглоба й проксимальних кінцях кісток передпліччя і закінчу­ється разом із загальним пальцьовим розгиначем на 3—5 пальцях;

спеціальний розги­нач третього пальця (т. extensor digiti tertiiproprius)починається з розгинально­го надвиростка плечової кістки і закінчується на третьому пальці;

згиначі -

поверхневий пальцьовий згинач (т. flexor digitorum superficialis) — починається на медіальному надвиростку плечової кістки і закінчується на плантарній поверхні проксимальних кінців кісток других фаланг пальців;

глибокий пальцьовий згинач (т. flexor digitorum profun­dus) — починається трьома голівками (плечовою — на медіальному надвиростку плечо­вої кістки; ліктьовою — на горбі ліктьового відростка; променевої кістки — на латераль­ній

поверхні променевої кістки) та закінчується на копитових, або ратичних, кістках.

Рис. 49. М'язи лівої грудної кінцівки:

А — свині з латерального, Б — з медіального і В — з дорсального боків; Г — великої рогатої худоби з ла­терального і Д — з медіального боків; 1 — передостний; 2 — двоголовий плеча; 3 — плечовий; 4 — про­меневий розгинач зап'ястя; 5 — спеціальний розгинач третього пальця; 6 — загальний розгинач пальців; 7 — надлопатковий хрящ; 8 — заостний; 9 — дельтоподібний; 10 — довга і 11 — латеральна голівки три­голового м'яза; 12 — ліктьовий розгинач зап'ястя; 13 — великий круглий; 14 — напружувач фасції пере­дпліччя; 15 — медіальна голівка триголового м'яза; 16 — ліктьовий згинач зап'ястя; 17 — променевий згинач зап'ястя; 18 — підлопатковий м'яз; 19 — дзьобоплечовий; 20 — круглий пронатор; 21 — довгий абдуктор першого м'яза; 22 — розгинач п'ятого пальця; 23 — поверхневий згинач пальців; 24 — лате­ральний розгинач пальців; 25 — ліктьова голівка глибокого згинача

пальців; 26 — глибокий згинач паль­ців; 27 — міжкістковий м'яз

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
М’язи черевної стінки | М’язи, що діють на кульшовий суглоб

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 689; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.