Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Будова зубів та їх класифікація за розміщенням

Тема: Будова зубів.

Зуби — dentes, -розміщені в порожнині рота у ви­гляді верхньої і нижньої зубних аркад, призначені для захоплення й подрібнення їжі. Форма й будова зу­бів відображають характер живлення та спосіб життя тварин. За функцією, будовою і розміщенням зуби поділяють на різці, ікла та кутні.

Різцеві зуби — dentes incisivi (J) — розміщені позаду губ по три-чотири з кожного боку. Серед різців розрізняють: зачепи (Ji), середні різці (J2) і окрайки (J3).

Ікла — dentes canini (С) — розміщені позаду різців по одному з кожного боку на верхній і нижній щелепах.

Мал. Будова зубів:

А — короткокоронковий різцевий зуб корови; Б — короткокоронко­вий зуб свині; В — довгокоронко-вий

зуб коня; 1 — коронка; 2 — емаль; 3 — дентин; 4 — цемент; 5 — ясна; 6 — зубна порожнина з пульпою й

каналом кореня зуба; 7 — зубна зв'язка; 8 — судини і нерви зуба

Кутні зуби поділяють на передкутні, або премоляри, — dentes premo-lares (P1-4) — і власне кутні, або моляри, — dentes molares (M1-3).

Іноді у ссавців (кінь) з'являються додаткові зуби: вовчий зуб, який роз­міщується перед премолярами, і зуб «мудрості» — позаду корінних зубів.

Зуби поділяють на молочні (випадні) — dentes decfdui (Dd) — і постійні — dentes permanentes (Dp). Молочні зуби з'являються після народження або до народження в певному порядку. За розміром вони менші й коротші від по­стійних. Розрізняють молочні різці, ікла та премоляри. Моляри молочних попередників не мають.

Загальна кількість зубів у свійських тварин різна: у ВРХ — 32, у коня — самка-36-самець-40, у свині — 44 і у собаки — 42. Загальну кількість зубів можна записати зубною формулою, яка відображує кількість різців, іклів, премолярів і молярів на одному боці верхньої й нижньої щелеп:

За характером будови і розвитком зуби поділяють на короткокоронкові — brachiodontes (собака, свиня, різцеві зуби ВРХ і довгокоронкові — hypselodontes (кінь, велика рогата худоба).

На короткокоронкових зубах чітко виділяються коронка зуба-corona dentis, шийка — collum dentis — і корінь — radix dentis. Коронка зуба виступає над яснами. На різцях вона клиноподібна, на іклах — конусоподібна і на кутніх зубах має вигляд кількох конусів або горбків. Ко­рінь зуба міститься в зубній комірці щелеп. Шийка зуба знаходиться в місці переходу корон­ки в корінь зуба, до неї прикріплюються ясна. В середині зуба є порожни­на — cavum dentis, вхід до якої відкривається з боку кінця кореня. Зубну по­рожнину заповнює пульпа зуба — pulpa dentis, що складається із сполуч­ної тканини, судин, нервів.

Мал. Визначення віку корови за зміною різців:

1 — молочні; 2 — поява постійних зачепів (2 роки); 3 — поява меді­альних середніх різців (2 роки 9 місяців); 4 — поява латеральних се­редніх різців (3 роки 4 місяці); 5 — поява окрайків (4 роки 9 місяців); 6 — стерті різці (9 років); 7 — повністю стерта коронка зубів (14 років)

Довгокоронкові зуби мають довгу коронку і короткий корінь. У міру сти­рання вони виступають із зубних комірок і випадають. Такі зуби добре пе­ретирають їжу. Коронка зуба у молодих тварин складається з двох—п'яти кону­сів. Після стирання конусів жувальна поверхня зуба стає складчастою; зуби цього типу належать до складчастих зубів. Складки можуть нагадувати серп місяця, тому такі зуби називають місяцеподібними — selenodontes ВРХ.

Основна речовина, з якої складається зуб, називається дентином — dentinum. Дентин містить 70—80 % мінеральних речовин. У ді­лянці коронки дентин зовні вкритий шаром емалі — enamelum -найтвер­дішої речовини в тілі тварини. Вона містить 98 % мінеральних речовин. У ділянці кореня зуба дентин вкритий цементом — cementum. За будо­вою цемент подібний до кісткової тканини і містить до 60-70 % мінеральних речовин.

На довгокоронкових зубах емаль вкриває весь зуб. Цемент вкриває всю емаль коронки і заповнює зубну комірку. Коронка зубів у старих тварин може стиратися до самого кореня. При стиранні зуба зубна порожнина заро­стає дентином, який має темніший колір і називається зубною зіркою.

У ВРХ різці короткокоронкові і є лише на нижній щелепі. їх чотири пари: зачепи (центральні), середні внут­рішні, середні зовнішні і окрайки. Корені різців не повністю заходять у ко­мірки щелеп, тому у старих тварин спостерігається рухомість різців. Іклів немає. Премоляри мають молоч­них попередників, моляри не змі­нюються. На верх­ніх кутніх зубах по три корені: два латеральних і один медіаль­ний; на нижніх зубах — по два корені.

У коня зуби мають складнішу будову. У кобил іклів немає. Постійні різці мають типовий вигляд вигнутих клинів і особливі поглиблення в коронках зубів (зубні чашечки).

У свині молочні різці порівняно з постійними значно менші. Молочні зачепи і середні прорізуються у віці 3-4 тижнів, окрай­ки — перед народженням. Молочні ікла прорізуються перед народженням. Постійні ікла у самців великі, тригранні. Кутні зуби багатогорбисті. Най­більший зуб — третій моляр, найменший — перший премоляр (вовчий зуб), він належить до постійних зубів. Гілки коренів зубів невеликі, на верхніх щелепах їх 3-4, на нижніх — по 2.

У собаки розмір різців від зачепа до окрайка збільшується. Ікла конічні, кутні зуби добре розвинуті. Перший нижній премоляр на­зивається вовчим зубом — dentes lupinus. Каудально кутні зуби збільшують­ся. Найбільші з них — Р4 на верхній щелепі і Мі на нижній щелепі — нази­ваються січними — dentes sectoris — і розміщуються один навпроти одного.

Самостійна робота студентів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема: Залози ротової порожнини | Будова і топографія стравоходу
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 18737; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.