Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Будова головного мозку

Головний мозок (encephalon) це передній відділ центральної нервової системи, що міститься в мозковій порожнині черепа (черепній ко­робці). В ньому знаходять нервові центри вищої нервової діяльності, які здійснюють ре­гуляцію найважливіших фізіологічних процесів і координують діяльність усіх систем ор­ганізму (Мал. 2).

Мал. 2. Головний мозок великої рогатої худоби:

А — з базальної поверхні; Б — у сагітальному розрізі; 1 — нюхова цибулина; 2 — медіальна нюхова звивина; З — латеральна нюхова звивина; 4 — зоровий тракт; 5 — сірий горб; 6 — отвір лійки гіпофіза; 7 — ніжки великого мозку; 8 — соскоподібне тіло; 9 — мозковий, або вароліїв, міст; 10 — трапецієподібне тіло; 11 — довгас­тий мозок; 12-нюховий трикутник; 13-перехрестя зорових нервів; 14- грушоподібна частка; 15-пі­раміди; 16 — серединна борозна довгастого мозку; а — нюхові нит­ки; б зоровий, в — окоруховий, г — блоковий, д — трій­частий, Є-відвідний, є-ли­цьовий, ж-слуховий, з- язикоглотковий, и- блукаючий, і-додатковий і і'- під'­язиковий нерви; 17 — мозо­чок; 18 — чотиригорбкове тіло; 19 — епіфіз; 20 — склепіння; 21 — прозора перегородка; 22 — середина мозолистого тіла; 23 — передня спайка; 24 — порожнина третього мозкового шлуночка; 25 — проміжна маса зорових горбів; 26 — лійка; 27 — гіпофіз; 28 — соскоподібне тіло; 29 — мозковий міст; ЗО — мозковий водопровід; 31 — довгастий мозок; 32 — порожнина четвертого шлуночка.

У копитних тварин маса головного мозку становить 0,08-0,3% маси тіла (у коней-342-570 г, у ВРХ -410-550, у овець і свиней-96-150, у собак-46-138,у людини -1350-1450 г)

Зовні головний мозок оточений трьома оболонками: м'якою, павутинною і твердою, між якими знаходяться простори (епідуральний, субдуральний, субарахноїдальний), за­повнені спинномоз- ковою рідиною.

Всередині головний мозок має чотири мозкових шлуночки та мозковий водопровід. Побудований головний мозок із сірої та білої мозкової речовини. Глибокою поперечною щілиною головний мозок поділяється на великий мозок і ромбоподібний мозок.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Центральна нервова система | Великий мозок (cerebrum) складається з кінцевого, проміжного й середнього мозку
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2003; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.