Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Черепномозкові нерви


Черепномозкові нерви в кількості 12 пар відходять від основи головного мозку (мал.6). Усі ці нерви, крім X пари, іннервують органи голови та шиї. За функціями вони поділяються на чутливі (І, II і VIII пари), рухові (III, IV, VI, XI і XII пари) і змішані (V, VII, IX і X пари).

1паранюховий нерв (п. olfactorius) чутливий, утворюється аксонами нюхових клітин слизової оболонки нюхової ділянки носової порожнини.

2паразоровий нерв (п.opticus) чутливий, утворюється аксонами чутливих нейронів сітківки ока.

3параокоруховий нерв (п.oculomotorius) — руховий, утворюється аксонами нейронів нервового ядра, розміщеного в покриві середнього мозку.

4параблоковий нерв (п. trochlearis) — руховий, утворюється аксонами нейро­нів нервового ядра покриву середнього мозку.

5паратрійчастий нерв (п. trigeminus) — змішаний, утворюється чутливим (до­рсальним) та руховим (вентральним) коренями, які відходять від мозкового моста. Ці ко­рені з'єднуються в один стовбур, який потім ділиться на три нерви: очний, верхньоще­лепний і нижньощелепний. Очний нерв — чутливий — іннервує слизову оболонку носа, шкіру лоба, скроні та повік. Верхньощелепний нерв — чутливий — іннервує шкіру верхньої щелепи, слизову носової порожнини, підне­біння, верхньої губи, нижнє повіко. Нижньощелеп­ний нерв — змішаний; чутливі гілки іннервують нижню щелепу, слизову оболонку ротової порож­нини, язик та його сосочки, нижню губу, щоки; ру­хові гілки розгалужуються у жувальних м'язах.

6паравідвідний нерв (п. abducens)руховий, утворюється аксонами нейро­нів нервового ядра довгастого мозку. Іннервує бокові м'язи ока.

7паралицьовий нерв (п. facialis) — змішаний, відходить від бічної поверхні дов­гастого мозку; включає чутливі, рухові та вегетативні нервові волокна, іннервує м'язи і шкі­ру губ, щік, носа, повік, вушної раковини, а також смакові сосочки язика та слинні залози.

8парарівновагослуховий нерв (п. statoacusticus) — чутливий, утворюється аксонами нейронів присінкового та завиткового гангліїв, входить у довгастий мозок і по­діляється на присінковий і завитковий корені. Присінковий корінь проводить імпульси від органа рівноваги, розміщеного в напівмісяцевих каналах внутрішнього вуха, до нер­вових центрів довгастого мозку, які контролюють положення голови й тіла в просторі. Завитковий корінь проводить імпульси від органа слуху (кортієвого органа), розміщено­го в завитці (равлику) внутрішнього вуха, до нервових центрів довгастого мозку, які кон­тролюють коливання звукових хвиль.

9параязикоглотковий нерв (п. glossopharyngeus) — змішаний, утворюється чутливими нервовими волокнами, що йдуть від кореня язика, м'якого піднебіння й глот­ки, та руховими волокнами для м'яза — розширювача глотки. Нерв відходить від дов­гастого мозку крізь рваний отвір. У його складі є секреторні парасимпатичні нервові во­локна для слинних залоз.10параблукаючий нерв (вагус) (п. vagus) — змішаний, це основний нерв пара­симпатичної нервової системи. До його складу входять чутливі, рухові, симпатичні та парасимпатичні нервові волокна. Відходить він від нервових центрів довгастого мозку, його чутливі й рухові нервові волокна іннервують глотку та гортань, а вегетативні нервові волокна спрямовуються в інтрамуральні нервові сплетення органів травлення, ди­хання, серця, селезінки, нирок.

11парадодатковий нерв (п. accessorius) — руховий, має дві частини: спіналь-ну та черепну. Спінальна частина утворюється пучками нервових волокон, які відходять від нейронів шийного відділу спинного мозку. Черепна частина утворюється волокнами нейронів, розміщених у довгастому мозку. Обидві частини з'єднуються в один стовбур, який після виходу з черепної порожнини крізь рваний отвір розгалужується втрапеціє­подібному, плечоголовному та груднино-головному м'язах.

12парапід'язиковий нерв (п. hypoglossus) руховий, утворюється аксонами нейронів нервового центру довгастого мозку. Виходить з черепної порожнини крізь рваний отвір і іннервує м'язи під'язикової кістки та язика.

Мал.6. Нижня поверхня головно­го мозку:

А — частина спинного мозку; Б — дов­гастий мозок; В — мозочок; Г — вароліїв міст; Д — середній мозок (ніжки велико­го мозку); Е — півкулі переднього мозку; 1 — нюхові тракти; 2 — нюховий трикут­ник; 3 — грушоподібна частка; 4 — сос­коподібне тіло; 5 — перехрестя зорових нервів; 6 — лійка гіпофіза (гіпофіз вида­лений); 7 — піраміди; 8 — лицьовий гор­бок; / — нюхова цибулина і нерв; // — зоровий нерв; /// — окоруховий нерв; IV — блоковий нерв; V — трійчастий нерв; V/ — відвідний нерв; VII — лицьо­вий нерв; VIII — слуховий нерв; /X — язикоглотковий нерв; X — блукаючий нерв; X/ — додатковий нерв; X// — під'­язиковий нерв

Самостійна робота студентів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні нервові сплетіння організму | Тема: Вегетативна нервова система

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 420; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.