Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Тема заняття: Травлення в шлунку
Лекційне заняття №33

1Травлення в однокамерному шлунку.

У шлунку корм зазнає механічної та хімічної обробки. Механічна обробка — це пере­мішування корму та переміщення його в кишки за допомогою скорочень м'язової обо­лонки шлунка. Хімічна обробка корму в шлунку здійснюється під дією шлункового соку.

Процес утворення пристінними залозами слизової оболонки шлункового соку і йо­го виділення в порожнину шлунка становить його секреторну функцію.

Закономірності шлункового травлення, відкриті І.П.Павловим та його учнями на со­баках, поширюються також на травлення сільськогосподарських тварин. Досліди про­водилися на собаках з перерізаним стравоходом, кінці якого були виведені назовні й підшиті до шкіри (метод умовної годівлі), й методом ізольованого шлуночка. Павловський "ізольований шлуночок" має зв'язок з великим шлунком через нерви і су­дини і виділяє шлунковий сік одночасно з ним. Його діяльність є відображенням робо­ти великого шлунка. Це дає можливість вивчати секрецію шлункового соку в різні пері­оди травлення.

Схема операції ізольованого шлуночка за І.П.Павловим: А — схема розрізу шлунка; Б — ізольований шлуно­чок, утворений в результаті операції; 1 — лінія роз­різу; 2 — ділянка шлунка, з якої утворюється ізо­льований шлуночок; 3 — нерви, що іннервують ізо­льований шлуночок; 4 — порожнина великого шлунка; 5 — порожнина ізольованого шлуночка; 6 — черевна стінка; 7 — пробка; 8 — трубка для витікання соку
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 757; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.