Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Травлення в шлунку коня
Тема: Особливості травлення в шлунках різних видів тварин.

Акт блювання.

Блювання захисна реакція організму, завдяки якій тварина звільняється від шкід­ливих речовин, що потрапили у травний канал. Це складний рефлекторний акт, який на­стає внаслідок подразнення слизової оболонки кореня язика, глотки, шлунка й кишок або очеревини, а також у разі безпосереднього подразнення центру блювання хімічни­ми речовинами, що всмокталися в кров. Такими речовинами можуть бути бактеріальні токсини, різні отрути, проміжні продукти обміну речовин, лікарські препарати у великих дозах. Блювання починається антиперистальтичними скороченнями м'язів кишок, шлун­ка, стравоходу, діафрагми, грудної клітки, черевної стінки. Це призводить до переміщен­ня вмісту кишок і шлунка по стравоходу через рот назовні. У коней блювання не буває, що пов'язано з особливостями анатомічної будови кардіальної частини шлунка.

Самостійна робота студентів.

Шлунок у коней однокамерний, стравохідно-кишко­вого типу, має кардіальну, фундальну та пілоричну частини. Кардіальна частина має ку­полоподібний сліпий мішок, слизова оболонка його не містить залози. Фундальна й пілорична частини містять у слизовій оболонці пристінкові шлункові залози, які виробля­ють шлунковий сік. Об'єм шлунка становить 7—15 л і залежить від породи, розмірів та віку коня.

Корм у шлунку коня розміщується шарами і в такому стані зберігається протягом кількох годин, це визначає характер шлункового травлення. У нижчих шарах, які зволо­жуються шлунковим соком, відбувається перетравлювання білків і жирів корму. У верх­ніх шарах, більш зволожених слиною, здійснюється розщеплення вуглеводів під впли­вом ферментів рослинного корму і бактерій. Коли шар зволоженого шлунковим соком корму збільшується, шар розщеплення вуглеводів зменшується. Коли вміст шлунка ціл­ком зволожується шлунковим соком, розщеплення вуглеводів припиняється, і лише то­ді перетравлюються білки й жири. Це спостерігається через кілька годин після годівлі. Під впливом бактерій у шлунку коня відбувається молочнокисле бродіння. Клітковина корму в шлунку коня не перетравлюється.

Секреція шлункового соку в коня безперервна, за добу виділяється 10—30 л шлун­кового соку з кислотністю 0,24%. Кількість шлункового соку, його кислотність і актив­ність ферментів залежать від з'їденого корму. Наприклад, зелена трава, сіно, овес під­вищують як секрецію, так і кислотність шлункового соку.

Вода з шлунка коня евакуюється швидко, через 2—6 хв після пиття вона потрапляє в кишки, що зумовлено близьким розміщенням вхідного і вихідного отворів.

Переміщення вмісту шлунка в дванадцятипалу кишку здійснюється повільно і зале­жить від типу корму. Наприклад, евакуація вівса з шлунка починається через 7—9 хв піс­ля годівлі, а закінчується через 4—4,5 год.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2019; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.