Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Зсідання крові. Буферні системи крові


Буферні системи крові

Кров тварин має слаболужну реакцію. її рН коливається в межах 7,35—7,55 і збе­рігається на відносно сталому рівні. Сталість реакції крові має ве­лике значення для нормальної життєдіяльності, оскільки зрушення рН на 0,3—0,4 може спричинити смерть тварини.

Підтримання рН на оптимальному рівні забезпечується буферними системами кро­ві і діяльністю видільних органів, які виводять з організму надлишок кислот і основ. У кро­ві є такі буферні системи: карбонатна, фосфатна, гемоглобінова і білків плазми крові.

Карбонатна буферна система складається з вугільної кислоти Н2СО3 та її солей — гідрокарбонатів натрію NaHCO3 і калію КНСО3. Якщо в процесі обміну речовин у кров надходять кислоти, вони нейтралізуються гідрокарбонатами.

Фосфатна буферна систе­ма утворюється натрієвими солями фосфорної кислоти Na3PO4 і Na2HPO4.

Гемоглобіно­ва буферна система є основною. Гемоглобін здатний приєднувати як кислоти, так і ос­нови. Білки плазми крові також беруть участь у підтриманні рН, вступаючи в реакцію як з кислотами, так і з основами.

Завдяки гідрокарбонатам плаз­ми в організмі підтримується лужний резерв крові. Тому зрушити реакцію крові в кис­лотний бік досить важко, але можливо. Наприклад, годівля корів недоброякісним кис­лим силосом, напружена м'язова робота коней зменшує лужний резерв, і в разі над­ходження значної кількості кислот у кров виникає захворювання на ацидоз. Згодовуван­ня тваринам великої кількості продуктів лужного характеру або затримка їх в організмі спричинює захворювання на алкалоз.

Інд. Самостійна робота студентів.

У разі руйнування стінки кровоносних судин кров зсідається, утворюється тромб (згусток), який закриває дефект і перешкоджає подальшій кровотечі. Зсідання крові за­побігає крововтраті і є важливою захисною реакцією організму. Якщо зсідання крові недостатнє, незначна травма може призвести до загибелі тварини. В основі зсідання крові лежать фізико-хімічні процеси перетворення розчиненого в плазмі крові білка фіб­риногену на нерозчинний фібрин, який випадає у вигляді тоненьких ниток. Останні утворюють густу сітку, в якій затримуються формені елементи крові.Зсідання крові відбувається в три фази:

1 фаза -. утворення тромбопластину (протромбінази), тромбіну і фіб­рину. Найскладніша і найтриваліша.

Гемостазсукупність фізіологічних процесів, які завершуються зупинкою крово­течі в разі ушкодження кровоносних судин.

Утворення тканинної протромбінази здійснюється за 5—10 с, кров'­яної — за 5—10 хв.

2 фазаутворення тромбіну. Вона від­бувається досить швидко (за 2—5 с), при цьому протромбіназа протромбін перетворює на тромбін.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Осмотичний і онкотичний тиск крові | Протизсідальна система крові

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 553; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.