Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Харчування курей


Структура ББК

 

Різні види таблиць ББК мають однакову структуру, вклю­чаючи кілька видів таблиць: основні таблиці, а також до­поміжні таблиці загальних, територіальних та спеціальних ти­пових ділень.

Основні таблиці ББК є систематизованим переліком усіх галузей класифікації, які у таблицях називаються класифіка­ційними діленнями. Кожне ділення складається зі словесної назви галузі знання, поняття, явища, предмета та умовного позначення — індексу. У багатьох рубриках основних таблиць є пояснювальний текст: посилання, розкриття змісту рубрики, поради щодо кращої методики індексування документів. Поси­лання у таблицях ББК є одним із засобів установлення зв'язків між поняттями. Такі зв'язки потрібні у таблицях, оскільки класифікаційні системи поділяють явища науки, проблеми, які тісно пов'язані між собою.

У таблицях загальних типових ділень (ЗТД) подані загаль­ні ознаки, сторони тих чи інших об'єктів, які складають зміст основних таблиць ББК. Ділення, що входять до складу таб­лиць ЗТД, застосовують для позначення понять, які характе­ризують загальні для усіх або для більшості галузей ознаки змісту чи форми документа.

Перший ряд ЗТД позначають малими літерами українського алфавіту. Наступні підрозділи позначають арабськими цифра­ми. Індекси ЗТД приєднують до індексу основних таблиць без­посередньо, наприклад:

30 г Історія техніки

5 г Історія медицини та охорони здоров'я

65.24 я2 Довідкове видання з економіки праці

36.97 я2 Довідкове видання з виробництва харчових концент­ратів

 

Таблиці територіальних типових ділень (ТТД) призначені для єдиного індексування документів за територіальною озна­кою. У ТТД континенти розташовані за традиційною послідов­ністю: Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія, Океанія та Антарктида. Країни згруповані за континентами і розташовані в алфавітному порядку назв країн. ТТД позначають цифрами та прописними й малими буквами українського алфавіту, що вміщені у круглі дужки. ТТД приєднують до індексу основних таблиць безпосередньо, наприклад:

79.1 (4 Укр) Музеї України

65.261.5 (7 Спо) Державні видатки у США

68.49 (4 Вел) Збройні сили Великобританії

 

Поняття, що є загальні та характерні для однієї галузі знань, виокремлені у ББК у таблиці спеціальних типових ділень (СТД). Здебільшого вони відображають аспекти розгля­ду однорідних об'єктів. Рубрики СТД позначають арабськими цифрами зі знаком дефіс (-). Наприклад, у відділі «46 Спе­ціальне (часткове) тваринництво» є таблиця СТД для де­талізації документів про окремих сільськогосподарських тва­рин та їх групи:

-2 Біологія виду чи групи сільськогосподарських тварин

-3 Розведення та племінна справа

-4 Харчування та утримання

-5 Навчання та дресирування

-6 Продуктивність, працездатність та методи їх підвищення у тварин. Використання тварин

 

Використовуючи цю таблицю, можна деталізувати систе­матизацію документів, наприклад:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Мед 36.847 | Харчування гусей

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 117; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.