Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Конституція України. – // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р

Основна література

Законодавча та нормативна:

1. Конституція України. – // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6.

4. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29.

5. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001р. зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 6 лютого 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1.

6. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22 травня 2003 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36.

7. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36.

8. Закон України “Про іпотеку” від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38.

9. Закон України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 22 листопада 1996 // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

10. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18 червня 1991 // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

11. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів і Україні” від 30 жовтня 1996 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

12. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23 вересня 1994 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

Навчальна:

13. Бисага Ю. М. Банківське право України: Навчальний посібник / Ю. М. Бисага, М. В. Сідак. — Ужгород: Ліра, 2007. — 420 c.

14. Башинський А. А. Банківське право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А. А. Башинський, І. І. Зазуляк. — Херсон: ВАТ ХМД, 2006. — 336 с.15. Гетьманцев Д. О. Банківське право України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. О. Гетьманцев, Н. Г. Шукліна. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 344 c.

16. Костюченко О. А. Банківське право України. Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: Підручник / О. А. Костюченко. — 4-е вид.— К.: А.С.К., 2006. — 624 с.

17. Орлюк О. П. Банківське право: Навч. посіб. / О. П. Орлюк. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 392 с.

18. Старинський М. В. Порівняльне банківське право: Навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / М. В. Старшинський. — Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. — 299 с.

19. Соколецька К. М. Банківське право: навчальний посібник / К. М. Соколецька, Н. П. Кепіна. — Одеса: Юридична література, 2005. — 344 с.

 

 

Додаткова література

Законодавча та нормативна:

20. Постанова Верховної Ради України "Про норматив обігу платіжних документів в Україні" від 25 червня 1993 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

21. Постанова ВРУ “Про застосування векселів у господарському обігу України” від 17 червня 1992 р. // ВВРУ. – 1992. – № 35. – Ст. 56.

22. Постанова ВРУ “Про сформування валютних фондів України” від 5 лютого 1992 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

23. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку накладення арешту на цінні папери” від 22 вересня 1998 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

24. Постанова Правління НБУ про порядок організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами НБУ та комерційними банками від 30.06.1995 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

25. Положення про регіональне управління НБУ, затверджене постановою Правління НБУ від 11.05.1999 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

26. Положення "Про порядок видачі банком ліцензій на здійснення банківських операцій", затвердженої постановою Правління НБУ від 6 травня 1998 р. №181 // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

27. Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.1998 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

28. Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках. Затверджене постановою Правління НБУ від 05.05.1999 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

29. Інструкція Національного банку України "Про відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб /резидентів і нерезидентів/ в іноземній валюті та національній валюті України" затвердженої постановою Правління Національного банку України 09 листопада 1998 р. № 468 // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

30. Інструкція Національного банку України Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" затвердженої постановою Правління Національного банку України 18.12.1996 р. № 527 // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

31. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України” від 28.08.1996 р. // Бюлетень нормативних актів Мін. Фінансів України. – 1996. – VII – VIII. – С. 253-270.

32. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності від 18.12.1998 р. – Випуск 1. – К., 1999 – С. 3-39.

33. Інструкція НБУ “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”, затверджена постановою Правління НБУ від 20.06.1995р. в ред. постанови Правління НБУ від 13.12.1997 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.34. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 13.10.97р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. Випуск 12. – К., 1997р. – С. 68-76.

35. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 26.03.1998 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

36. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені постановою Правління НБУ від 18.03.1999 р. // ІПС “Законодавство” станом на 01.09.2009 р.

Навчальна:

37. Банківське право: українське та європейське / За ред. П.Д. Біленчука. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 1999.

38. Гіленко I. Банківський менеджмент / I. Геленко, О.Кириченко, А. Ятченко. – К.: Основи, 1999.

39. Карманов Е.В. Банковское право Украины / Е.В. Карманов. — Харьков: Консум, 2000.

40. Національний банк і грошово-кредитна політика / За ред. А.М. Мороза. — КНЕУ, 1999.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 251; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.