Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Гідрохімічні особливості гирлових областей річок

Гирлова область – це ділянка впадіння річки у водойму з природним комплексом, структура і формування якого регулюється гирловими процесами: взаємодією і змішуванням вод річки і водойми (моря, озера), відкладанням річкових і морських наносів.

Гирлову область річки розглядають у двох частинах:

- гирлову ділянку річки (з дельтою), де переважає річковий гідрологічний режим, але активно впливає море;

- гирлове узмор¢я, де переважає морський гідрологічний режим, але активно впливає річка.

Ці частини розділяються морським краєм дельти чи вершиною лиману. Прикладом системи річка-ліман-море є район Північного Причорномор¢я – річки Дунай, Дніпро, Дністер і Південний Буг, які утворюють в гирлових ділянках лимани Дністровський, Бузький, Дніпровський.

Дослідження гідрологічного і гідрохімічного режиму вод в цьому регіоні проведені в Інституті гідробіології НАН України [7] та в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка [1,2].

Основним чинником, який зумовлює сольовий режим гирлових ділянок річок є гідрологічний режим річки. Збільшення водного стоку річки, яке відбувається навесні і у теплий період року, зумовлюється притокою зверху маломінералізованої (талої і дощової) води. В холодні зимові місяці приплив цієї води зменшується, а мінералізація підвищується (гирлова область Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Дніпра). Мінливий, нестійкий гідрологічний режим р.Дністра, для якого максимальний стік може спостерігатися в різні місяці року призводить до нестійкого режиму солоності води Дністровського лиману.

Другим чинником формування хімічного складу вод гирлових областей річок є згінно-нагінніявища, під час дії яких солона морська вода може потрапляти у річки. Більш виражені ці явища в гирлових ділянках (Південного Бугу, Дніпра) і лиманах (Дністровському, Дніпровсько-Бузькому), меншу роль нагони відіграють у гирлі Дунаю та Дністра.

Ще одним з факторів сольового складу води в лиманах, особливо на мілководдях, є вітри, які викликають перемішування у товщі води. Так, у Дністровському лимані, який є мілководною водоймою, під впливом вітрового перемішування вода, як правило, по всій товщі має однакову солоність.Зарегулювання стоку на річках не стільки впливає на мінералізацію вод, скільки порушує сезонні її коливання пов¢язані з режимом річкового стоку. Так, в гирлових областях р. Дніпро (від Каховського водосховища до м.Херсон) сезонні коливання мінералізації визначаються перерозподілом стоку, зумовленим режимом роботи Каховської ГЕС.

Для лиманів солоність води залежить також і від міста розташування району лиману відносно моря (Дністровський, Дніпровсько-Бузький лимани).

Особливості хімічного складу води в гирлових районах річок північного берега Чорного моря наведені в табл.5.2.

 

Запитання для самоконтролю

1. Які основні особливості гідрохімічного режиму річковіх вод?

2. Як відрізняються умови формування хімічного складу річкових вод у різні сезони року?

3. Які виділяють групи річок за мінералізацією та типом вод?

4. Як змінюється тип річкових вод і їх мінералізація у період літньої межені у різних географічних зонах України?

5. Дайте порівняльну характеристику сучасного середньорічного хімічного складу річкових вод України відносно фонових (природних) умов у різних географічних зонах.

6. Дайте загальну характеристику гідрохімічної зональності річкових вод України.

7. Які основні чинники зумовлюють хімічний режим гирлових областей річок?

8. Як змінюється загальна мінералізація і хімічний склад води в гирлових районах Північного Причорномор’я?

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1332; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.