Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА. СПИННИЙ МОЗОК. ПЕРИФЕРІЙНА НЕРВОВА СИСТЕМА. СПИННОМОЗКОВИЙ ВУЗОЛ. НЕРВИ

Заняття 25

Тут і далі нумерація рисунків приведена відповідно до посібника-атласу Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

3. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

4. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

5. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

6. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

 

Актуальність теми:Нервова система забезпечує регуляцію всіх життєвих процесів в організмі і його взаємодію із зовнішнім середовищем. Анатомічно нервова система ділиться на центральну і периферійну. Вивчення будови і функції спинного мозку та спинномозкового вузла має велике значення для розуміння анатомії, фізіології і клініки захворювань цих важливих органів нервової системи.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будову і функцію спинного мозку, спінального ганглія і нервів.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах білу і сіру речовину спинного мозку, складові спінального ганглія.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні наступні базисні знання уміння:

1. Анатомічна будова спинного мозку, спінального ганглія і нервів. 2. Характеристика нервової тканини. 3. Характеристика глії: види глії.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1.Розвиток спинного мозку і спінального ганглія: тканинні джерела. 2. Будова спинного мозку: біла сіра речовина. 3. Нейроцити і нейроглія спинного мозку. 4. Топографія білої і сірої речовини на поперечному зрізі спинного мозку (уміти намалювати схему). 5. Спинномозковий ганглій: нейроцити, нейроглія. 6. Будова периферійного нерва. 7. Оболонки спинного мозку.

На занятті студенти розбирають домашнє завдання, вивчають і замальовують гістологічні мікропрепарати. Підписи до малюнків виконують удома.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:Рис.1. Спинний мозок (поперечний зріз).

Забарвлення: імпрегнація сріблом за Рамоном-і-Кахалем

Збільшення: 40х10

Позначення: 1-м'яка мозкова оболонка; 2-спинномозковий канал; 3-сіра речовина; 4-біла речовина; 5-дорсальна серединна перегородка; 6-передня серединна щілина; 7-задні роги; 8-вентральні роги; 9-корінцеві нейроцити, 10-нервові волокна.

Рис.2. Спинномозковий вузол.

Забарвлення: гематоксилін-еозин

Збільшення: 40х10

Позначення: 1-капсула вузла; 2-строма вузла: 3-гнізда нервових волокон; 4-пучки нервових волокон; 5-вентральний корінець; 6-дорсальний корінець; 7-псевдоуніполярний нейроцит; 8-гліоцити.

Рис.3. Поперечний зріз нерва.

Забарвлення: гематоксилін-еозин

Збільшення: 40х10

Позначення: 1-нервове волокно; 2-ендоневрій; 3-периневрій; 4-епіневрій; 5-пучки нервових волокон.

Вивчіть електронні мікрофотографії:

Структурні компоненти спинномозкового вузла (зб.7000) (рис. 1)

Позначення:1-псевдоуніполярний нейроцит: а) ядро, б) ядерце, в) нейроплазма, 2-цитоплазма мантійного гліоцита, 3-нервові волокна.

Мантійні гліоцити біля тіла псевдоуніполярного нейроцита (зб.7000) (рис. 2)

Позначення:1-нейроцит, 2-гліоцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) відросток.

Сіра речовина спинного мозку (зб.7000) (рис. 3)

Позначення:1-корінцевий нейроцит: а) ядро, б) нейроплазма, в) відросток, 2-нейропіль.

Епендимна вистилка спинномозкового каналу (зб.5000) (рис. 4)

Позначення:1-епендимоцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) війки, 2-просвіт каналу.

Мієлінові нервові волокна. Нервовий стовбур (зб.7000) (рис.13)

Позначення:1-мієлінове нервове волокно: а) осьовий циліндр, б) мієлінова оболонка, в) шванівська оболонка, 2-ендоневрій, 3-периневрій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

3. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

4. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

5. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

6. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 773; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.