Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА. ГОЛОВНИЙ МОЗОК. МОЗОЧОК

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Заняття 26

АВТОНОМНА (ВЕГЕТАТИВНА) НЕРВОВА СИСТЕМА.

Актуальність теми:Центральна нервова система забезпечує аналіз і синтез зовнішнього і внутрішнього світу. Здатність до відтворення, яка характерна для нервової тканини, набула в мозку особливу спеціалізацію. Вищесказане визначає важливість вивчення головного мозку для розуміння анатомії, фізіології і клініки захворювань центральної нервової системи. Автономна нервова система виконує важливі функції по підтримці на певному рівні процесів обміну речовин в організмі людини, знаходиться в складних взаємостосунках з центральною і периферійною соматичною нервовою системою, якими визначається необхідність її глибокого вивчення.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток і будову головного мозку і мозочка, автономної нервової системи.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах кору головного мозку і мозочка, ганглії автономної нервової системи.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Анатомічна будова головного мозку і мозочка (сіра і біла речовина, звивини). 2. Зародкові листки, похідні ектодерми, мезенхіми. 3. Формування нервової трубки і мозкових пухирів. 4. Будова і функції гангліїв соматичної та вегетативної нервової системи.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1.Розвиток головного мозку і мозочка: тканинні джерела, мозкові пухирі, їх трансформація в ході розвитку. 2. Цито- і мієлоархітектоніка кори мозочка - біла і сіра речовина. 3. Шари кори мозочка, клітинний склад. Характеристика клітин усіх шарів кори мозочка.4. Цито- і мієлоархітектоніка кори півкуль головного мозку - біла і сіра речовина. Характеристика клітин усіх шарів кори головного мозку. 5. Характеристика клітин Беца кори головного мозку. 6. Гранулярна і агранулярна кора головного мозку. 7. Модулі, колонки в будові кори головного мозку. 8. Особливості будови центрів головного мозку. 9. Оболонки головного мозку. Поняття про гемато-енцефалічний бар'єр. 10.Розвиток автономної нервової системи: тканинні джерела. 11. Структурні компоненти автономної нервової системи. 12. Центральні відділи симпатичної нервової системи. 13. Центральні відділи парасимпатичної нервової системи. 14. Інтра- і екстраорганні ганглії автономної нервової системи: клітинний склад. 15. Проста і складна рефлекторна дуги.На занятті студенти розбирають домашнє завдання, вивчають і замальовують гістологічні мікропрепарати. Підписи до малюнків виконують удома.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Кора мозочка.

Забарвлення: імпрегнація сріблом за Рамоном-і-Кахалем.

Збільшення: 40х10

Позначення: 1-м'яка мозкова оболонка, 2-молекулярний шар, 3-гангліонарний шар, 4-зернистий шар, 5-грушоподібний нейроцит (клітина Пуркіньє), 6-дендрити грушоподібних нейроцитів, 7-тіла нейроцитів-зерен, 8-біла речовина.

Рис.2. Кора півкуль головного мозку

Забарвлення: імпрегнація сріблом за Рамоном-і-Кахалем.

Збільшення: 40х10

Позначення: 1-сіра речовина, 2-біла речовина, 3-молекулярний шар, 4-зовнішній зернистий шар, 5-пірамідний шар, 6-внутрішній зернистий шар, 7-гангліонарний шар, 8-шар поліморфних клітин, 9-м'яка мозкова оболонка.

Рис.3. Екстрамуральний ганглій автономної нервової системи.

Забарвлення: гематоксилін-еозин або галоціанін-хромовий галун.

Збільшення: 40х10

Позначення: 1- сполучнотканинна капсула, 2- мультиполярні нейрони, 3- гліоцити, 4- нервові волокна, 5- кровоносні судини, 6- ядра нейроцитів.

Рис.4. Інтрамуральне нервове сплетення тонкої кишки кішки.

Забарвлення: імпрегнація азотнокислим сріблом.

Збільшення: 8х10

Позначення: 1- інтрамуральний вузол, 2- міжгангліонарний тяж нервових волокон, 3- нейроцити І типу Догеля, 4- нейроцити ІІ типу Догеля, 5- ядра гліоцитів.

Вивчіть електронні мікрофотографії:

Зірчастий нейроцит внутрішнього зернистого шару кори великих півкуль (зб.12000) (рис. 5)

Позначення:1-нейроцит: а) ядро, б) тіло, в) відросток, 2-нейропіль: а) мієлінові нервові волокна, б) синапс.

Фрагмент пірамідного нейрона гангліонарного шару кори великих півкуль (зб.19000) (рис. 6)

Позначення:1-ядро, 2-нейроплазма: а) гранулярна ендоплазматична сітка, б) мітохондрія, в) комплекс Гольджі, г) лізосома.

Протоплазматичний астроцит. Кора великих півкуль головного мозку (зб.17000) (рис. 7)

Позначення:1-астроцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) мітохондрія, г) відросток, 2-нейроцит, 3-нейропіль.

Олігодендроцит - сателіт нейроцита. Кора великих півкуль головного мозку (зб.19000) (рис. 8)

Позначення:1-нейроцит: а) ядро, б) нейроплазма, в) відросток, 2-олігодендроцит: а) ядро, б) цитоплазма.

Грушоподібний нейрон. Гангліонарний шар кори мозочка (зб.7000) (рис. 9)

Позначення:1-нейроцит: а) ядро, б) нейроплазма, в) відросток, 2-нейропіль.

Зірчаста клітина. Молекулярний шар кори мозочка (зб.8000) (рис. 10)

Позначення:1-зірчастий нейрон: а) ядро,б) нейроплазма, в) відросток, 2-нейропіль.

Зернистий шар кори мозочка (зб.12000) (рис. 11)

Позначення:1-клітина-зерно, 2-клубочок мозочка: а) мохоподібне волокно, б) синапс.

Нервова клітина Догеля І типу. Інтрамуральне нервове сплетення стінки кишки (зб.10000) (рис. 12)

Позначення:1-ядро: а) ядерце, 2-нейроплазма: а) гранулярна ендоплазматична сітка, б) комплекс Гольджі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

3. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

4. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

5. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.6. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 513; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.