Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння. Актуальність теми:У результаті гострої або хронічної травми зуба, токсичної дії на періодонт лікарських засобів

ГІСТОСТРУКТУРА ЦЕМЕНТУ. ПІДТРИМУЮЧИЙ АПАРАТ ЗУБА. ПЕРІОДОНТ. БУДОВА І ФУНКЦІЇ ПАРОДОНТУ.

Заняття 48

Актуальність теми: У результаті гострої або хронічної травми зуба, токсичної дії на періодонт лікарських засобів, які застосовуються при лікуванні захворювань зубів, можуть розвиватися запальні процеси в періодонті. Вивчення будови і функцій періодонту та цементу має важливе значення для розуміння механізмів розвитку запальних і інших патологічних пошкоджень періодонта, розробки раціональних методів їх лікування і профілактики. Пародонт - це комплекс навколозубних тканин (ясна, альвеолярний відросток щелепи, періодонт) і, як вважають деякі дослідники, власне зуба (цемент, емаль, дентин), що тісно взаємопов'язані між собою функціонально і морфологічно. Основним призначенням пародонту є забезпечення трофіки та фіксації зубів. Зміна будь-якого з елементів пародонту веде до глибоких порушень органів ротової порожнини. За даними ВООЗ 95 % дорослого населення Земної кулі страждають на захворювання пародонту (гінгівіт, парадонтити, пародонтози і пухлинні пошкодження). Вивчення будови і функцій компонентів пародонту має важливе значення для розуміння розвитку патологічних станів і способів їх попередження.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будову і функції цементу та періодонту. Розвиток, будову і функції елементів пародонту (ясна, альвеолярний відросток щелепи, періодонт, цемент, емаль, дентин)

УМІТИ: Визначати в гістологічних препаратах цемент і періодонт. Визначати на гістологічних препаратах і схемах структурні елементи пародонту.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

1. Анатомічна будова зуба. 2. Характеристика щільної волокнистої неоформленої сполучної тканини. 3. Інтерпретувати будову і функції щільної оформленої сполучної тканини. 4. Інтерпретувати кровопостачання і іннервацію зубів за даними анатомії. 5. Будова і функція ясен. 6. Будова і розвиток цементу. 7. Будова і розвиток періодонту. 8. Будова і розвиток емалі і дентину. 9. Інтерпретувати будову і розвиток різних типів кісткової тканини. 10. Інтерпретувати будову і функцію щільної сполучної тканини.

Вивчіть тему за підручником і конспектом лекції. Проконтролюйте свої знання з таких питань:

1.Розвиток періодонту зубів: тканинні джерела. 2. Складові частини періодонту. 3. Розвиток і будова цементу. 4. Періодонт: будова і функції. 5. Особливості кровопостачання та іннервації зубів і періодонту. 6. Розвиток тканин пародонту: тканинні джерела. 7. Будова міжзубного ясенного сосочка, ясенної кишені, зубоясенного епітеліального прикріплення у світлі механізмів початкових етапів виникнення хвороб пародонту. 8. Особливості кровопостачання і іннервації компонентів пародонту. 9. Основні типи захворювання пародонту.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі схему:

Рис.1. Схема розташування волокон у періодонті.

Рис.2. Схема утворення зубоясенного епітеліального прикріплення.

Рис.3. Скласти і заповнити в альбомі таблицю згідно зразка.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння | Типи захворювань пародонту
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 354; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.