Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні агрокліматичні показники
Читайте также:
 1. I. Поняття організації праці та її основні напрямки
 2. IV. Поняття і показники рівня життя
 3. Адміністративно-командна система та її основні риси.
 4. Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи
 5. Аналітичні показники ряду динаміки.
 6. Банківська система України: формування та основні функції
 7. Бульдозери. Конструктивні схеми. Основні механізми
 8. Вартісні показники обсягу виробництва.
 9. Вимірювання: визначення, види, основні проблеми та шляхи їхнього подолання.
 10. ВПЛИВ ЧИННИКІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
 11. Географічна оболонка, її межі, основні властивості та закономірності
 12. Громадський контроль за станом ОП в організації. Уповноважені особи з питань ОП, їх обов'язки і права. Комісія з питань ОП підприємства. Основні завдання та права комісії.

Кількісно виражені зв'язки між факторами клімату і характеристиками росту, розвитку, стану, продуктивності і зимостійкості рослин називаються агрокліматичними показниками.

Основними агрокліматичними показниками потребирослину теплі є:

а) середні температури:

- середні добові температури – це арифметичне середнє з температур в усі терміни спостережень;

- середні декадні - це арифметичне середнє з середньодобових температур за декаду;

- середні місячні - це арифметичне середнє з середньодобових (або середньодекадних) температур за місяць.

і т.д.

б) екстремальні температури:

- мінімальні (особливо важливі для характеристики зимового періоду);

- максимальні (узимку показують частоту й інтенсивність відлиг, а влітку характеризують дні, коли живі організми пригноблені жарою);

- амплітуди добового і річного ходу (характеризують ступінь континентальности клімату);

в) суми температур умовно характеризують кількість тепла в даній місцевості за певний період, а також характеризують сумарну потребу живих організмів у теплі;

- суми активних температур – це суми середніх добових температур вище 10 оС (або біологічного мінімуму, що встановлений для певного періоду розвитку рослин);

- суми ефективних температур – це суми середніх добових температур повітря, зменшених на біологічний мінімум.

Для характеристики режиму зволоження в агрометеорології частіш за все використовують такі показники:

- коефіцієнт зволоження Шашко Д.І. (Кш) – це відношення річної кількості опадів (ΣR) у мм до суми дефіцитів насичення (Σd) у гПа за певний період: (6.1)

 

Якщо Кш < 0,20 – дуже сильна посуха

Кш від 0,20 до 0,33 – сильна посуха

Кш від 0,33 до 0,47 – середня посуха

 

- гідротермічний коефіцієнт Селянинова (ГТК) – це відношення кількості опадів (ΣR) у мм за період з температурами, вище 10 оС до суми температур (Σt) за той же час, що зменшена у 10 разів:

(6.2)

Якщо ГТК < 0,4 – дуже сильна посуха

ГТК від 0,4 до 0,5 – сильна посуха

ГТК від 0,5 до 0,6 – середня посуха

ГТК від 0,7 до 0,9 – слабка посуха

ГТК від 1,0 до 1,5 – достатньо волого

ГТК > 1,5 – надмірно волого

 

- показник посушливості Бова Н.В. (Кб) визначається з формули:

(6.3)

де W – запаси вологи в шарі ґрунту 0 – 100 см навесні, мм;

R – кількість опадів з початку весни до моменту розрахунку, мм;

ΣΤ– сума середньодобових температур з початку весни до моменту розрахунку, оС.

Якщо Кб = 1,5 – це початок посухи.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2914; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.