Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні агрокліматичні показники
Кількісно виражені зв'язки між факторами клімату і характеристиками росту, розвитку, стану, продуктивності і зимостійкості рослин називаються агрокліматичними показниками.

Основними агрокліматичними показниками потреби рослин у теплі є:

а) середні температури:

- середні добові температури – це арифметичне середнє з температур в усі терміни спостережень;

- середні декадні - це арифметичне середнє з середньодобових температур за декаду;

- середні місячні - це арифметичне середнє з середньодобових (або середньодекадних) температур за місяць.

і т.д.

б) екстремальні температури:

- мінімальні (особливо важливі для характеристики зимового періоду);

- максимальні (узимку показують частоту й інтенсивність відлиг, а влітку характеризують дні, коли живі організми пригноблені жарою);

- амплітуди добового і річного ходу (характеризують ступінь континентальности клімату);

в) суми температур умовно характеризують кількість тепла в даній місцевості за певний період, а також характеризують сумарну потребу живих організмів у теплі;

- суми активних температур – це суми середніх добових температур вище 10 оС (або біологічного мінімуму, що встановлений для певного періоду розвитку рослин);

- суми ефективних температур – це суми середніх добових температур повітря, зменшених на біологічний мінімум.

Для характеристики режиму зволоження в агрометеорології частіш за все використовують такі показники:

- коефіцієнт зволоження Шашко Д.І. ( Кш ) – це відношення річної кількості опадів (ΣR) у мм до суми дефіцитів насичення (Σd) у гПа за певний період: (6.1)

 

Якщо Кш < 0,20 – дуже сильна посуха

Кш від 0,20 до 0,33 – сильна посуха

Кш від 0,33 до 0,47 – середня посуха

 

- гідротермічний коефіцієнт Селянинова (ГТК) – це відношення кількості опадів (ΣR) у мм за період з температурами, вище 10 оС до суми температур (Σt) за той же час, що зменшена у 10 разів:

(6.2)

Якщо ГТК < 0,4 – дуже сильна посуха

ГТК від 0,4 до 0,5 – сильна посуха

ГТК від 0,5 до 0,6 – середня посуха

ГТК від 0,7 до 0,9 – слабка посуха

ГТК від 1,0 до 1,5 – достатньо волого

ГТК > 1,5 – надмірно волого

 

- показник посушливості Бова Н.В. (Кб) визначається з формули:

(6.3)

де W – запаси вологи в шарі ґрунту 0 – 100 см навесні, мм;

R – кількість опадів з початку весни до моменту розрахунку, мм;

ΣΤ – сума середньодобових температур з початку весни до моменту розрахунку, оС.

Якщо Кб = 1,5 – це початок посухи.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 5579; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.