Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Агрокліматичне районування

Методи обробки даних в агрокліматології

Основні агрокліматичні ресурси тієї чи іншої території визначаються тепло-, вологозабезпеченістю і умовами перезимівлі. Агрокліматичні показники тепло-, вологозабезпеченості та перезимівлі розраховуються на основі метеорологічних та агрометеорологічних спостережень. Обробка цих даних полягає в отриманні наступних характеристик:

- середніх багаторічних,

- імовірнісних (ймовірність і забезпеченість).

Середні багаторічні характеристики дозволяють у загальній і короткій формі показати агрокліматичні різниці різних територій, які обумовлені їх географічними особливостями (широтою, висотою, рельєфом, віддаленістю морів, наявністю внутрішніх водоймищ і т.д.). Крім того, середні багаторічні величини дозволяють встановити основні особливості сезонного режиму, річного і добового ходу агро кліматичних показників.

Середня багаторічна величина отримується шляхом звичайного підсумовування агрокліматичних показників і поділу цієї суми на число використаних для розрахунку випадків або років. Простота одержання середньої багаторічної і є її недоліком - характеристика виявляється дуже згладженою. Для розшифровки середньої користуються імовірнісними характеристиками.

Повторюваність явища розраховується за довгий ряд років і виражається кількістю випадків або кількістю років з тим чи іншим явищем. Під ймовірністю явища розуміють статистичну повторюваність явищ за довгий ряд років, виражену у відсотках від всієї кількості випадків. Таблиця (або графік) ймовірностей показує, як часто при певних значеннях середньої багаторічної величини спостерігаються окремі значення елементу.

Сумарна ймовірність - це забезпеченість явища - характеризує настання якого-небудь явища сумарно вище або сумарно нижче заданого рівня, раніше або пізніше вказаного строку. Наприклад, в Санкт-Петербурзі ніколи не буває років з сумою активних температур 1200 °С - ця величина найнижча зі всіх спостережених. Тобто вона забезпечена щорічно на 100%, так як всі фактично спостережені суми температур вищі. А сума температур 1800 °С забезпечена 6 разів у 10 років, тому що такі суми температур мають у цьому місті ймовірність 60%.Зіставлення агрокліматичних ресурсів різних територій за ступенем їх сприятливості для сільськогосподарського виробництва є сутність агрокліматичного районування. Агрокліматичнє районування - це поділ території на райони за ознаками схожості та відмінності їх агрокліматичних умов.

Головна задача такого районування - виділення територій, які характеризуються агрокліматичними особливостями. Останні виражаються агрокліматичними показниками і специфікою сільськогосподарського виробництва.

Результатом агрокліматичного районування є складення агрокліматичних карт різного масштабу і різних територій - від світових до окремих адміністративних районів і господарств. Зміст агрокліматичних карт являє собою картографічне виділення різних таксономічних агрокліматичних одиниць (пояси, провінції, зони, області, райони, підрайони, господарства і т.д.). Агрокліматичнє районування дає наукове обґрунтування розміщення сучасних сортів сільськогосподарських культур і порід сільськогосподарських тварин, а також систем землекористування в різних кліматичних зонах і базується на диференційованій оцінці значення факторів клімату для життя сільськогосподарських об'єктів та законі незамінності факторів, визначаючих їх життєдіяльність.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2109; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.