Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Структура фінансового ринку


Інструменти фінансового ринку

Об'єктами фінансового ринку є різні інструменти фінансового ринку (цінні папери, позичкові угоди, валютні цінності), в яких набувають відображення тимчасово вільні фонди грошових коштів (фінансових ресурсів), що трансформуються в позичковий капітал за допомогою фінансових інститутів.

Здійснюючи операції на фінансовому ринку, його учасники вибирають відповідні фінансові інструменти їх проведення.

Фінансові інструменти — це різноманітні фінансові документи, які обертаються на ринку, мають грошову вартість і за допомогою яких здійснюються операції на фінансовому ринку,

Фінансові інструменти, які обертаються на окремих сегментах фінансового ринку, характеризуються на сучасному етапі великою різноманітністю.

За окремими видами фінансових ринків розрізняють певні інструменти, що обслуговують їх.

Інструменти ринку позикових капіталів: гроші й розрахункові документи, які обертаються на грошовому ринку.

Інструменти ринку цінних паперів: різноманітні цінні папери, що обертаються на цьому ринку.

Інструменти валютного ринку: іноземна валюта, розрахункові валютні документи, окремі види цінних паперів.

Інструменти страхового ринку: страхові послуги, які пропоуються на продаж, а також розрахункові документи та окремі види цінних паперів, які обслуговують цей ринок.

За терміном обігу розрізняють такі фінансові інструменти: короткострокові та довгострокові.

За характером фінансових зобов'язань фінансові інструменти поділяються на боргові та без подальших фінансових зобов'язань.

За гарантованістю рівня дохідності фінансові інструменти поділяться на такі:

♦ із фіксованим доходом,

♦ із невизначеним доходом.

За рівнем ризику розрізняють такі фінансові інструменти:

♦ безризикові,

♦ із низьким рівнем ризику,

♦ із помірним рівнем ризику,

♦ із високим рівнем ризику.

 

Фінансові ринки класифікують за різними ознаками.

За регіональною ознакою фінансовий ринок поділяється на місцевий, регіональний, національний, світовий.За ступенем організованості фінансовий ринок має таку структуру:

а) організований (біржовий) ринок, представлений системою
фондових і валютних бірж, функціонує за визначеними правила
ми, встановленими біржами, ломбардами;

б) неорганізований (позабіржовий або «вуличний») ринок, на
якому здійснюється купівля-продаж фінансових інструментів і
послуг, угоди щодо яких не реєструються на ринку.

За умовами обігу фінансових інструментів:

а) первинний ринок, що характеризує ринок перших і повторних емісій цінних паперів, на якому здійснюється їх початкове
розміщення серед інвесторів;

б) вторинний ринок, де обертаються цінні папери, продані на
первинному ринку.

За ризиком певний сегмент фінансового ринку поділяється на ризиковий і безризиковий.

За основними групами фінансових активів фінансовий ринок має таку структуру:

1. Валютний ринок:

а) ринки певних інвалют;

б) ф'ючерсний ринок і ринок валютних опціонів;

в) ринок валютних інвестицій.

2.Ринок дорогоцінних металів: ринки золота, срібла, тощо.

3.Ринок цінних паперів:

а) ринок корпоративних цінних паперів;

б) ринок державних цінних паперів;

в) ринок муніципальних цінних паперів;

г) ринки інших видів цінних паперів.

4. кредитний ринок (ринок кредитних ресурсів):

а) ринок боргових фінансових інструментів;

б) ринок банківських кредитів;

в) ринок кредитів небанківських кредитних установ.

5. Страховий ринок:

а) ринок добровільного особистого, майнового та інших видів
страхування ;

б) ринок обов'язкового страхування.

6. Ринок фінансових послуг як сукупність різноманітних форм
мобілізації й переміщення фондів фінансових ресурсів із вільного
обігу в сфери інвестиційного прикладання. Фінансові послуги
можуть мати ознаки кредитних операцій, операцій оренди та
страхування, проте всім їм притаманні риси створення та використання фондів фінансових ресурсів для здійснення економічної
діяльності.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Суб’єкти та об’єкти фінансового ринку | Страховий ринок

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 176; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.