Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 11 Аналіз, звітність і аудит у сфері праці

Тема 10 Планування праці

Тема 9 Організація оплати праці в умовах ринкових відносин

Тема 8 Організація праці

Тема 7 Управління продуктивністю праці

Тема 6 Удосконалювання соціально-трудових відносин. моніторинг соціально-трудової сфери. міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Тема 5 Зайнятість населення

Тема 4 Ринок праці та його регулювання

Тема 3 Система соціально-трудових відносин, механізм її функціонування. соціальне партнерство

Тема 2 Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Тема 1 Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва

 

1. Сутність категорії “праця” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і природи
2.Зміст, характер і види праці

 

 

1. Населення як суб‘єкт соціально-економічних відносин, його якісна характеристика.
2. Трудові ресурси, їх соціально-економічна характеристика
3. Трудовий потенціал

 

1. Сутність соціально-трудових відносин.
2. Форми соціально-трудових відносин
3. Типи соціально-трудових відносин
4. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин
5. Соціальне партнерство

 

1. Поняття ринку праці, його елементи
2. Види ринків праці. Сегментація ринків праці
3. Теоретичні основи аналізу ринку праці

 

1. Поняття та види зайнятості
2. Безробіття і його види. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття.
3. Регулювання зайнятості населення

 

1. Удосконалювання соціально-трудових відносин.
2. Моніторинг соціологічно-трудової сфери.
3. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

 

1. Сутність продуктивності праці та її показники
2. Методи вимірювання продуктивності праці
3. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці
4. Програми управління продуктивністю праці

  

1. Поняття організації праці та її основні напрямки
2. Поділ та кооперація праці на підприємстві
3. Нормування праці та його значення
4. Організація та обслуговування робочих місць
5. Умови праці та фактори їх формування
6. Соціально-економічна ефективність заходів з організації праці

 

1. Соціально – економічна сутність заробітної плати. Принципи та складові елементи її організації
2. Тарифна система оплати праці та її елементи
3. Форми і системи заробітної плати

 

1. Система трудових показників і взаємозв’язків їх елементів
2. Планування чисельності працівників
3. Планування фонду заробітної плати

 

1. Задачі економічного аналізу трудових показників
2. Аналіз виконання плану з чисельності і складу працівників
3. Аналіз виконання плану підвищення продуктивності праці
4. Аналіз виконання плану використання фонду заробітної плати
5. Звітність з питань праці

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методы прогнозирования на воздушном транспорте | I. Сутність категорії “праця” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і природи

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 314; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.