Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

III. Аналіз виконання плану підвищення продуктивності праці

Задачами виконання плану підвищення продуктивності праці є :

· аналіз та оцінка рівня і динаміки продуктивності праці в попередньому періоді;

· визначення інтенсивних та екстенсивних показників зростання продуктивності праці;

· виявлення, класифікація і розрахунок впливу окремих факторів на зростання продуктивності праці;

· аналіз норм праці, їх виконань та вплив на зростання продуктивності праці;

· виявлення резервів підвищення продуктивності праці;

· виявлення резервів підвищення продуктивності праці і розрахунок їх впливу на виконання плану випуску продукції.

Аналіз виконання підприємством плану підвищення продуктивності праці починається з оцінки рівня і динаміки планових і фактичних показників, виконання плану з виробітку на одного працюючого і одного робітника, а також визначення зміни виробітку порівняно з попереднім періодом.

Далі визначаються вплив зміни численності працюючих та зростання продуктивності праці на збільшення випуску продукції, розраховується частка приросту продукції в результаті підвищення продуктивності праці.

Абсолютний приріст або скорочення обсягу продукції за рахунок зміни численності працюючих (+Qч) визначається:

+Qч = ППбаззв - Чбаз),

де, ППбаз – продуктивність праці у базисному періоді; Чзв і Чбаз– численність працюючих відповідно у звітному і базисному періоді.

Абсолютний приріст або скорочення обсягу продукції за рахунок зміни рівня продуктивності праці (+Qпп) визначається:

+ ΔQпп = (ППзв – ППбаззв,

де ППзв – продуктивність праці у звітному періоді.

Зміни численності працюючих характеризують екстенсивність використання праці, а зміни рівня продуктивності праці – інтенсивність його використання.

Частка приросту продукції за рахунок підвищення продуктивності праці (+ ΔQп.пр.), визначається:

ΔQп.пр.= (1 – ΔЧ / ΔQ) 100,

де, ΔЧ – приріст численності працюючих, %; ΔQ – приріст обсягу продукції, %.

На наступному етапі аналізу необхідно визначити вплив факторів на зростання продуктивності праці, виявити резерви можливого її підвищення та намітити шляхи її реалізації.В практиці аналізу продуктивності праці на підприємствах найбільшого розповсюдження набули методи аналізу за техніко-економічними факторами, індексним та кореляційно-регресійним.

Аналіз продуктивності праці за техніко-економічними факторами дозволяє визначити кількісний вплив окремих факторів на величину продуктивності праці. При аналізі показників продуктивності праці використовується метод економії робочої сили в результаті проведення техніко-економічних та організаційних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці.

Суть індексного методу полягає у виявленні впливу кожного фактора на загальний абсолютний приріст продуктивності праці. Він дозволяє розложити загальний абсолютний приріст продуктивності праці між складовими його факторів, які знаходяться в мультиплікаторній формі зв’язку.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1059; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.