Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання 7. В наведеному нижчі тексті мова йде про українську еліту першого десятиліття суверенної України


Завдання 6.

Завдання 5.

Завдання 4.

Завдання 3.

Завдання 2.

Завдання 1.

В наведеному нижчі тексті мова йде про українську еліту першого десятиліття суверенної України.

«Значну частину сьогоднішньої еліти країни (управлінської, господарської, воєнної, політичної) складають вчорашні члени КПРС, причому ті з них, хто займав в партійній номенклатурі високі та найвищі пости. Їхня влада особливо зміцнилась в роки незалежності країни. Раніше вони такою владою ніколи не володіли.»

Чи згодні Ви з автором в тому, що номенклатура ніколи раніше не володіла такою владою, як зараз? Аргументуйте свою відповідь.

Чи можна стверджувати, що з підвищенням соціального статусу групи, у її представників підвищується рівень задоволеності своїм матеріальним становищем.

У 1939 р. в СРСР еліта складала 11-12% населення та отримувала 50% національного доходу. В США еліта складала 10% населення та отримувала 30% національного доходу. Висновок: у СРСР соціальна диференціація була значно вище, ніж у США. Чи можна стверджувати, що й сьогодні соціальна диференціація в нашій країні значно вище, ніж у США? Обґрунтуйте.

Чи згодні Ви з нижче наведеними судженнями? Обґрунтуйте.

1. Відкрите суспільство рівних можливостей = висока мобільність.

2. Закрите суспільство високих бар’єрів = низька мобільність.

Як відомо, соціальну мобільність в суспільстві стримують соціальні бар’єри. Нижче наведені деякі з них. А які ще бар’єри пропущені у списку?

Право наслідування, висока освіта, матеріальне положення сім’ї, титули та звання.

З перелічених нижче соціально-демографічних понять виберіть ті, що підходять кожному з визначень: маргінали, емігранти, мігранти, туристи, біженці, дисиденти, іноземці, переселенці, дипломати, мандрівники.

1. Люди, що вимушено залишили свою країну.

2. Люди, що добровільно залишили свою країну.

Робін Гуд відбирав гроші у багатих та роздавав їх бідним. Поповнюючи втрати, багаті ще більше обдирали бідних. Здавалося б, народ повинен був ненавидіти Робіна Гуда – непрямого винуватця тягаря, що все збільшувався. Насправді народ все більше любив Робін Гуда, та все більше ненавидів шерифа Нотингемського, який ніяк не міг вирішити цю загадку. Чому народ любив не шерифа, а розбійника? Адже за соціальним походженням Робін Гуд був з англійської аристократії.

Підберіть з наведених варіантів визначення поняття «соціальна стратифікація».

1. Теорія про переміщення індивідів з одного соціального прошарку до іншого.

2. Система ознак соціального розшарування, нерівність.

3. Концепція про загальне прагнення громадян до найвищих трудових досягнень.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання 8. Прочитайте фрагмент тексту та дайте відповідь на запитання для роздумів | Завдання 10

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 308; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.