Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ю.А.Левада. Homo sovieticus

Завдання 7.

Завдання 6.

Завдання 5.

Завдання 4.

Риси особистості – це стійкі особливості поведінки, які повторюються в різноманітних ситуаціях. Які з приведених нижче понять підходять до цього визначення?

Акуратність. Охайність. Лінь. Страх. Тривожність. Сміливість. Агресивність. Надія. Жадібність. Хитрість. Відповідальність. Безтолковість. Свідомість. Почуття провини. Імпульсивність. Змагальність. Захопленість. Мотивація. Емоційність. Інтерес. Розлука. Радість. Оптимізм. Думка.

Розташуйте наведені нижче потреби за ієрархією у піраміді згідно концепції А.Маслоу.

1. Потреба у розвитку особистості 8. Потреба у безпеці існування 15. Потреба у службовому зростанні
2. Потреба у диханні 9. Потреба у турботі, опіці 16. Потреба у житлі
3. Потреба у творчому самовираженні 10.Потреба у впевненості в завтрашньому дні 17.Потреба у стабільності умов життя
4. Потреба у гармонії 11. Потреба у реалізації здібностей 18.Потреба у компетентності
5. Потреба у знаннях 12.Потреба у розумінні 19.Потреба у статусі
6. Потреба у красі 13. Потреба у повазі 20. Потреба в одязі
7. Потреба у їжі 14. Потреба у визнанні 21.Потреба у спілкуванні

 

З’ясуйте діалектику зв’язку між поняттями «індивід», «індивідуальність», «особистість». Сутність якого з цих понять розкривається словами В.Симоненка:

Ти на землі – людина,

І хочеш того, чи ні –

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

Прочитайте фрагмент тексту та дайте відповідь на запитання для роздумів.

Кожній цивілізації властивий свій соціокультурний тип людини – характерний набір установок і ціннісних орієнтації, пізнавальних і поведінкових меж особистості як виразника певної системи соціальних інститутів.

Homo Sovietieus, або людина радянська, - продукт нестійкої політичної системи, якій не вдалося сформувати особливу цивілізацію. Примусова цивілізація трьох поколінь людей в умовах інформаційної блокади суспільства й твердого контролю за механізмами вертикальної мобільності, плюс постійний пропагандистський тиск, викликали особливий соціальний тип особистості.

Соціологи із Всеросійського центра вивчення суспільної думки (ВЦИОМ) в період з 1989 по 1992 рр. провели низку великомасштабних досліджень по репрезентативній вибірці й встановили найбільш важливі риси соціального портрету Номо Sovieticus. Узагальнено він виглядає так: масовий («як всі»), деіндивідуалізований, протиставлений всьому елітарному й своєрідному, «прозорий» (тобто доступний для контролю зверху), примітивний у запитах (рівень виживання), створений раз і назавжди, далі незмінний, легко керований. Це типові характеристики одночасно і особистості, і поведінкових структур суспільства.

Перша фундаментальна риса Homo Sovieticus – уявлення про власну винятковість. В 30- 40-ті рр. ХХ ст. воно виражалося в перевазі соціалізму над капіталізмом, в 90-ті - у прихильності «власному шляху» Росії. В опитуванні 1992 р. 48% росіян висловилися за нього й лише 16% надали перевагу «шляху країн Заходу» (для порівняння; на Україні - 27%, в Естонії 45%).

Інша фундаментальна риса радянської людини - державна орієнтація. Її формула: «турбота» з боку верхів повинна зустрічати «подяку» з боку низів. Від начальства підлеглі чекають турботи про людей (47%), від держави - турботи про народ (36%). Економічно ми всі залежимо від держбюджету, дотацій, допомоги. Тому понад 60% росіян в 1992 р. не могли «прожити без постійної турботи, опіки з боку держави».

Наступна риса нашого світовідчування - ієрархізованість: чиношанування, усвідомлення свого місця в житті, тобто статусу й ролі в соціальній піраміді, міфологізація ролі вождя, а пізніше «мафії», у якій сьогодні шукають причину всіх нещасть народу.

Їй протистоїть і одночасно дивним чином переплітається ще одна риса - егалітаризм, прагнення всіх вирівняти. Вона проявляється в боротьбі з «нетрудовими доходами», «незаслуженими привілеями», «підпільними мільйонерами», кооператорами, приватниками.

Остання риса - імперський характер свідомості. Спочатку він виражався в ідеології соціалістичного націоналізму, нової спільності «радянський народ», пізніше - у небажанні розпаду СРСР.

Ю.А.Левада Homo sovieticus // Советский простой человек. – М., 1994.

Запитання для роздумів

1. Яку роль відіграє такий соціальний інститут як держава у формуванні особистості?

2. Які риси були притаманні Homo Sovieticus?

3. З чим пов’язана була необхідність виховувати певний тип радянської людини?

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання 3. Підберіть визначення для наведених нижче понять і запам’ятайте їх: | Завдання 8

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 302; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

    studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
    Генерация страницы за: 0.021 сек.