Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Бекешкіна І. Дослідження громадської думки в період демократизації. № 4, 218.

Иващенко О. Соціальна динаміка пострадянського суспільства: Україна у порівняльній перспективі. № 4, 217.

Ходус О. Соціологія міста: наукові проблеми і соціальні технології. № З, 215.

ПОКАЖЧИК СТАТЕЙ, НАДРУКОВАНИХ У ЧАСОПИСІ "СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ" 2000 РОКУ

Н.Альшевська „ Кар'єра як соціальний феномен: сутність, ознаки, технології побудов. № 2, 106.

Л.Бевзенко Зміст життєвого успіху: соціально-культурологічний контекст. № 1, 34.

Ю.Бородянський, Юрій Саенко Аналіз соціальних ситуацій: міждисциплінарність, адекватність, інформаційна повнота. № 2, 33.

В.Бурлачук Доля авторитету в сучасному світі. № 4, 91.

Н.Бусова Проблема кризи правового регулювання у світлі теорії соціальних систем Н.Лумана. № 1, 52.

Т.Воропай Ідентичність у соціальній антропології Дугласа Келлнера. № 2, 43.

І.Гавриленко Пол Лазарсфельд: життя і творчість До 100-річчя від дня народження. № 4, 69.

І.Гавриленко, А.Литвин Вибори як суспільно-історична ситуація: теоретичні моделі виборчого процесу. № З, 119.

К.Грищенко 10 років Інституту соціології НАН України. № 4, 5.

О.Донченко Архетип психосоціальної еволюції з погляду політичного менеджменту. № 2, 51.

В.Євтух Етносоціологія: перспективи застосування. № 2, 20.

О.Злобіна, В.Тихонович Міленіум: соціальний час в образах масової свідомості. № 1, 14.

О.Іванкова-Стецюк Культура в кризовому соціумі і державна підтримка народної культури в Україні. № 1, 89.

С.Катаєв Консервативні та модернізаційні компоненти соціокультурної трансформації. № 1, 76.

В.Королько До питання про соціальну роль та етику паблик рілейшнз. № 1, 62.

П.Кутуев Пролегомени до політичної соціології ленінізму. № 4, 32.

О.КуценкоПовернення класів? Перспективи класового аналізу пострадянської реальності. № 1, 5.

О.Куценко Про деякі соціоструктурні наслідки інституційних змін в українському суспільстві. № 2, 26.

В.Кучеренко Функціоналістська парадигма Роберта Мертона в сучасному соціологічному дискурсі До 90-річчя від дня народження. № 4, 81.

О.Левцун, Н.Лисах Показники соціального неблагополуччя українських регіонів. № 1, 99.

В.Матусевич Громадська думка: критерії ідентифікації. № 2, 5.

Т.Медіна Сексуальна функція молодої української сім'ї: соціологічний аспект. № 2, 78.

Р.К.Мертон Короткий автобіографічний нарис. № 4, 88.

М.Міщенко Особливості сприйняття ідеологем прихильниками різних політичних течій. № З, 42.

Б.Нагорний У пошуках сучасної управлінської парадигми. № 2, 99.

В.Одинець Катастрофи: соціально-економічні аспекти. № З, 110.В.Оссовський Громадська думка про соціополітичний устрій України. № 4, 106.

Ю.Павленко Підсумки цивілізаційного розвитку людства. № 4, 13.

О.Пипич Поняття "соціальне коло" в історії соціології. № З, 100.

І.Попова Соціологічний підхід до вивчення легітимності та легітимації. До постановки проблеми. № З, 21.

І.Прибиткова Демографічний розвиток України у 1990-х роках. № З, 69.

А. Проноза Географічний чинник у субкультурі військовослужбовців строкової служби (На прикладі впливу природи Криму). № 2, 91.

С.Свистунов Культура підприємництва (релігійно-культурний аспект). № 2, 66.

Д.Смоллбоун, Ф.Велтер, Н.Ісакова Географія та розвиток ринків малих підприємств України. № 2, 113.

В.Степаненко Соціологічна концепція громадянського суспільства в пострадянському контексті. № З, 5.

В.Танчер Соціологія та ідеологія в ракурсі постмодерного мислення. № 4, 125.

Н.Харченко Порівняння методологічних підходів до вимірювання рівня бідності. № З, 86.

В.Щербина Суб'єктне начало теоретизування у феноменологічній соціології. № 4, 133.

А.Епштейн, Н.Хеймец, Н.Патлас Учені-репатріанти з колишнього СРСР: соціально-мовна самоідентифікація та професійна інтеграція в Ізраїлі. № З, 51.

А.Яковенко Вплив суспільних чинників на студентську молодь (мотиваційний аспект). № 1, 82.

ПОРІВНЯЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

О.Буслаева Порівняльний аналіз результатів дослідження ставлення населення України, Угорщини, Чехії та Польщі до ринкових засад економіки. № 1, 163.

С.Грушевська Особливості поведінки поляків українців у ситуаціях конфлікту (На підставі застосування методу анкети-конфлікту). № 2, 140.

 

СОЦІОГРАФІЯ

Г.Мімандусова Зайнятість населення України в неформальному секторі економіки. № 2, 152.

І.Прибиткова Сучасні міграційні процеси: облаштування і адаптація раніше депортованих кримських татар у Криму. № 1, 152.

СОЦІОЛОГІЧНА ОСВІТА

О.Злобіна Програма спецкурсу "Соціологія особистості" зі спеціальностей: соціологія, соціальна робота, соціальна психологія. № 4, 142.

І.Гавриленко, Ю.Яковенко На тернистому шляху до зразкового навчального посібника. № 1, 129.

В.Полторак Маркетингові дослідження: сутність, методи, технології. № 1, 108.

СОЦІОЛОГІЧНИЙ АРХІВ

До започаткування рубрики "Соціологічний архів". № 1, 138.

Є.Головаха Концептуальні й організаційно-методичні засади створення "Українського соціологічного архіву і банку даних соціальних досліджень". № 1, 140.

А.Горбачик Архіви соціальних даних: цілі існування, форми роботи, проблеми створення. № З, 130.

СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА

С.Макеєв Конструювання ідентичності у Трипіллі. № 1, 170.

 

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

В.Городяненко Історико-соціологічне джерелознавство: завдання та методи дослідження. № 4, 151.

А.Шатохін Огляд соціологічної літератури з проблеми аграрного реформування та соціального розвитку села. № 3, 145.

ЕЛЕКТОРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ

О.Нельга Соціологія виборчого процесу: проблеми становлення. № 2, 121.

А.Школьников Яка система формування парламенту потрібна для України? № 2, 133.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 202; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.