Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

НАУКОВЕ ЖИТТЯ. О.Балакірєва, О.Яременко Школа молодих соціологів
О.Балакірєва, О.Яременко Школа молодих соціологів. № 2, 178.

Н.Бойко Глобалізація і пострадянське суспільство. № 4, 177.

Найважливіші наукові розробки Інституту соціології НАН України у 1999 році. № 1, 175.

Круглий стіл "Реструктурація особистості в нестабільному суспільстві: зміна життєвих світів, руйнація ідентичностей, маргіналізація".№ З, 158.

Матеріали круглого столу "Соціологія в Україні: наука і освіта. Проблеми та перспективи розвитку ". № 2, 167.

О.Мороз (США) Діаспора та її бачення України. № 4, 174.

М.Шульга Українська соціологія у пошуках самоідентичності. № 2, 170.

СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Про IV з'їзд Соціологічної асоціації України. № З, 155.

Резолюція IV з'їзду Соціологічної асоціації України. № З, 156.

Положення про порядок акредитації у Соціологічній асоціації України організацій, які здійснюють соціологічні дослідження. № 1,191.

СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РЕЦЕНЗІЇ, РОЗДУМИ, БІБЛІОГРАФІЯ

В.Євтух Менеджмент у поліетнічних спільнотах. № 4, 160.

В.Калюжний Критичність та ідентичність. № 2, 193.

В.Королько Глобалізація комунікаційних систем як медіа- та віртуальна дипломатія 2 204

А.Малюк Майбутнє глобальної системи з точки зору світ-системного аналізу. № 2, 181

Б.Нагорний Соціологічні практикуми: шляхи вдосконалення навчального процессу. № 1, 202.

В.Пилипенко Суспільство.Особистість. Конфлікт. № З, 203.

Т.Рудницька Шлях, що тривав півстоліття: проблеми кримських репатріантів. № 1, 193.

Д.Саппа, М.Саппа Сучасне суспільство — погляд з минулого століття (спроба рецензії, що спізнилася на сторіччя). № 2, 199.

Соціологія України у періодичних зарубіжних виданнях. № 2, 206.

В.Танчер Культурні феномени сучасності в ракурсі постмодерного бачення. № З, 201.

Ю.Чернецький Quo vadis, Україно? № З, 196.

М.Шульга Книга про "російську" общину Ізраїлю. № 1, 198.

ПОКАЖЧИК СТАТЕЙ, НАДРУКОВАНИХ У ЧАСОПИСІ "СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ" 1999 РОКУ

9

Д.САлександер Парадокси громадянського суспільства. № 1, 27.

А.Арсеєнко Глобалізація: соціальні зміни і наслідки напередодні XXI століття. № 1, 42.

В.Балушок Етнічне і національне: динаміка взаємодії. № 1, 93.

Л.Бевзенко Проблема еліти з погляду соціальної самоорганізації. № 2, 118.

В.Бурега Проблеми соціально-економічної трансформації українського суспільства. № 4, 70.

Н.Бусова Макс Вебер про роль права в становленні ринкового капіталізму. № З, 119.

М.Вебер Антикритична післямова до "Духу капіталізму". № З, 149.

В.Волков Практики, традиції та межі європейської інтеграції. № 4, 29.

І.Гавриленко Історичний акціоналізм як методологія дослідження історичного процессу. № З, 101.

В.Євтух, В.Саблук Формування іміджу України в Італії. № З, 165.

В.Єхало Соціодраматична концепція соціалізації особистості. № 4, 54.

Л.Канішевська Специфіка виховання соціальної зрілості учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт. № 4, 77.

О.Карась Дж.Александер: соціологічний підхід до проблем демократії. № 1, 22.

Е.Клюєнко Вимірювання потенціалу протесту і соціальної напруженості: застосування методичних підходів Лайкерта і Терстоуна для конструювання інтегральних кількісних показників. № З, 89.

І.Копонов Адаптаційні та адаптуючі стратегії поведінки міських жителів Луганщини за умов суспільної кризи (За результатами вивчення масової свідомості). № 2, 70.

Н.Костенко, С.Макеєв Вибори і медіа: легалізуючи публічну сферу. № 1, 78.

Круглий стіл "Суспільство і соціологія на межі третього тисячоліттям ". № З, 5.

Т.Кузьменко Тенденції змін в оцінці життєвої ситуації учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. № З, 76.

П.Кутуєв Вибіркова спорідненість у соціології Макса Вебера. № 3, 136.

П.Кутуєв Раціональний капіталізм в Україні: між міфом і реальністю. № 2, 5.

Н.Лисиця Вплив суспільства на сучасну рекламу. № 2, 136.

А.Лобанова Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності. № 2, 44.

М.Наумова Соціальне знання: спроба концептуалізації. № 2, 106.

Ю.Пачковський, Н.Коваліско Регіональні аспекти зайнятості та безробіття в соціологічному вимірі. № 2, 89.

О.Петров, В.Полторак Проблеми стратегічного планування президентської виборчої кампанії. № З, 41.

А.Погребняк Система імідже-твірних чинників сучасного українського банку. № 4, 97.

І.Попова Буденна свідомість у перехідному суспільстві: симптоми кризи. № 1, 5.

І.Прибиткова Урбанізація в Україні на порозі XXI століття. № З, 31.

В.Резник Теоретико-концептуальне моделювання в маркетинговому дослідженні: системно-методологічні аспекти. № 4, 85.

Р.Савчук Культура одягу: історико-соціологічний аспект. № 2, 142.

М.Саппа Мистецтво плаката як соціальна технологія. №1, 114.

Т.Сенченкова Гендер: нова ідеологія чи проблемне поле соціологічної теорії? № 2, 97.

В.Тихонович Проблема соціальної солідарності в кризовому суспільстві. № 2, 54.

Н.Толстих Сучасні показники рівня житія населення і методики вимірювання їх. № 1, 108.

М.Хіні, В.Хмелько, П.Ордешук Просторовий аналіз парламентських виборів 1998 року в Україні. № 1, 59.

М.Хініч, В.Хмелько, П.Ордешук Просторовий аналіз парламентських виборів 1998 року в Україні (закінчення). № 2, 21.

І.Чапська Майновий стан громадян у суспільстві, що трансформується. № З, 63.

І.Чернова Етнометодологія в контексті становлення. № 4, 62.

В.Чорноволенко, О.Іващенко, О.Симончук Проблеми статусної легітимації політичних і господарських еліт сучасного українського суспільства. № 4, 5.

Р.Шульга Соціологія мистецтва: нові реалії, старі проблеми. № 4, 39.

9 ПОРІВНЯЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Переднє слово щодо започаткування рубрики "Порівняльні соціологічні дослідження". № 1, 119.

В.Ворона, Є.Головаха, Н.Паніна Громадська думка і масові настрої в Росії й Україні: до і після серпневої фінансової кризи 1998 року. № 1, 122.

О.Голов Росіяни й українці у травні 1998 року: сприйняття та оцінки поточної ситуації. № 1, 131.

К.Загурський Життєвий цикл та інші детермінанти суб'єктивного благополуччя. № З, 176.

9 СОЦІОГРАФІЯ

Сергій Гришаєв (Красноярськ) Головні тенденції зміни ринку праці в Красноярському краї
(1996-1997 рр.) 2 179

9 СОЦІОЛОГІЧНА ОСВІТА

С.Войтович Проблема соціальних інститутів у соціології. № 2, 151.

О.Іващенко Слово наукового редактора. № 4, 110.

В.Королько, В.Танчер Розділ IX. Основні напрями сучасного соціологічного теоретизування. № 1, 138.

В.Пилипенко, М.Титпарчук Економічна культура та просвіта населення за умов ринкових перетворень. № 2, 166.

І.Прибиткова Сучасні міграційні процеси: теоретико-методологічні аспекти дослідження. № 1, 161.

Є.Суїменко У пошуках визначень та систематизації. № 4, 113.

9 СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА

Є.Головаха Альтернативний соціологічний словник. № З, 204.

Є.Головаха Тлумачний словник постекономічного суспільства. № З, 223.

О.Донченко, А.Овчаров Адаптаційний невроз соціуму як наслідок управлінської кризи. № 1, 173.

Л.Казакевич Наше суспільство, О.С.Пушкін і ліберальна традиція. № 2, 187.

Ю.Калагін Майбутній лейтенант Оксана Іваненко. № 2, 200.

В.Ксензенко Проблема транспортування каспійської нафти з погляду національних інтересів України. № 4, 135.

Є.Суїменко Феномен незнання, або Дещо про освічене неуцтво. № 3, 210.

В.Удовиченко Соціальна держава: пошук оптимально прийнятної моделі соціально-економічного розвитку. № 1, 191.

9 СОЦІОЛОГІЧНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

В.Городяненко Бібліографічний пошук джерел соціології. № 1, 201.

В.Городяненко Навчальна соціологічна література: історіографічний аналіз. № 4, 123.

 

9 ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ

В.Балушок Чи має Україна державно-політичну традицію? № 4, 116.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 272; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.