Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нормативно–правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки. Структура та реєстр НПАОП

Читайте также:
 1. C) СТРУКТУРА (ЭЛЕМЕНТЫ) ГРАЖДАСНКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
 2. HABITUS», «СТРУКТУРАЦИЯ», «САМОРЕФЕРЕНЦИЯ».
 3. I. Понятие и структура основных фондов.
 4. I. Поняття організації праці та її основні напрямки
 5. I. Структура социологии, её объект, предмет, метод и функции.
 6. I. Сутність категорії “праця” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і природи.
 7. I. Сущность и структура личности
 8. II. Аналіз виконання плану з чисельності і складу працівників
 9. II. Поділ та кооперація праці на підприємстві
 10. II. СТРУКТУРАЛИЗМ А.Р. РЭДКЛИФФ-БРАУНА
 11. II. Тарифна система оплати праці та її елементи
 12. III. Аналіз виконання плану підвищення продуктивності праці

Нормативно–правові акти регламентують конкретні вимоги ОП до виробничого середовища, обладнання, устаткування, порядок ведення робіт, засобів захисту працюючих та інше.

Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетентного органу державної влади, яким встановлюються загальнообов’язкові правила (норми). Законом України «Про охорону праці» визначено, що нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції обов’язкові до виконання .

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних НПАОП здійснює Держпромгірнагляд за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування від НВ. Перегляд здійснюється в міру впровадження досягнень науки і техніки, але не рідше одного разу на 10 років.

Реєстр НПАОП - це банк даних, який існує з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих актів. Відомості про зміни у НПАОП публікуються в журналі «Охорона праці».

Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе місце посідають державні стандарти України (ДСТУ). Крім НПАОП, Державних та міжнародних стандартів застосовуються також нормативно-правові акти, що вводяться іншими державними органами. Такими документами є Державні санітарні норми (ДСН), Державні будівельні норми (ДБН), Нормативні акти з пожежної безпеки (НАПБ).

Власники підприємств, установ на основі нормативно-правових актів розробляють і затверджують власні нормативні акти, що діють в межах даного підприємства, установи, організації. Проект нормативного акту підприємства про охорону праці узгоджується зі службою охорони праці цього підприємства та юрисконсультами, профспілками.

Акти з ОП , що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з ОП. Розробка та затвердження актів з ОП, що діють в організації.

В Україні затверджено положення про створення державних нормативних актів з ОП – ДНАОП. Це норми , інструкції, вказівки та інші види державних нормативних актів з охорони праці, обов’язкові до виконання і дотримання підприємствами і установами, на які розповсюджується сфера дії цих актів.

ДНАОП можуть бути міжгалузевими і галузевими. Розробляються під керівництвом і за участі фахівців Держнаглядохоронпраці різними установами і організаціями. Методичне керівництво виконання цієї роботи здійснює національний науково-дослідний інститут ОП. Затверджені державні нормативні акти вносять до Державного Реєстру

Державні нормативні акти кодуються. Реєстр нормативних актів, що діють в Україні, виданий Держнаглядохоронпраці в 1997 році і постійно поповнюється.


 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Нормативно–правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки. Структура та реєстр НПАОП

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3078; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.178.153
Генерация страницы за: 0.008 сек.