Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості композиції номера газети
Читайте также:
 1. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування
 2. Асортимент та особливості застосування газоподібного палива
 3. В якості документів розглядаються і матеріали засобів масової комунікації (газети, радіо, телебачення).
 4. Властивості композиції
 5. Водний туризм та особливості його організації
 6. Гідрохімічні особливості гирлових областей річок
 7. Ділове спілкування та його особливості
 8. Економіка регіонів та особливості регіонального розвитку.
 9. Економіка України як єдиний господарський комплекс. Особливості та стан формування.
 10. Етапи розвитку інтеграційних процесів: особливості та характерні риси
 11. Засоби композиції
 12. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТУ, ХАРАКТЕРУ ТА ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ

У кожній газеті складається більш або менш сталий тип композиції. Під ним розуміють характерні для цього видання роль і значення кожної з полос, а також постійність розміщення в номері основних розділів і рубрик. Стала композиція номера − один з основних елементів моделі газети. Вона полегшує ознайомлення читача з матеріалами номера, привчає шукати і знаходити матеріали, що його цікавлять, на звичному місці. Стійкість композиції виробляє в аудиторії своєрідну "модель очікування" − готовність сприймати публікації кожного номера певної газети у добре знайомих і звичних формах.

Однак сталість композиції газетного номера не означає створення жорсткої, стандартної схеми. Однією з ознак гарної композиції є її гнучкість, яка допускає можливість швидкої переверстки тієї чи тієї полоси, а також можливість зміни місць відділів і рубрик газети, винесення найважливіших із них на кращі місця номера.

Зв'язок між частинами газетного номера − його полосами − визначається єдністю стилю верстки та оформлення. Це виявляється, наприклад, у загальному форматі всіх полос, у постійній стандартній для певної газети кількості текстових колонок на полосі, у загальних для всіх полос особливостях технічного оформлення.

Композиція номера багато в чому визначається його обсягом, який залежить від формату і кількості полос. Чим більше полос у номері, тим легше розмістити на них матеріали основних розділів газети. Це дозволяє закріпити найважливіші тематичні рубрики за певними полосами.

Компонуючи номер, оформлювач повинен мати у своєму розпорядженні багато різних за розмірами матеріалів. Великі статті служать основою, фундаментом для побудови кожної полоси. Але формувати номер, використовуючи тільки великі матеріали, можна лише у виняткових випадках, тому що таку газету буде важко прочитати. Крім великих статей, на сторінках мають бути розміщені й середні за розмірами кореспонденції, і різноманітні маленькі замітки. Перехід від великих проблемних виступів до заміток полегшує сприймання всього номера.

Важливий елемент композиції номера, організації його матеріалів − розділи і рубрики газети. Композиція підкреслює закономірності в організації елементів полоси, зв'язок між ними та всією полосою в цілому. Композиція відображає складну ієрархію між матеріалами, яку вона має приглушити.

Сент-Екзюпері вважав, що головна ознака цілого − це не лише неможливість щось відняти від нього, але у багатьох випадках неможливість що-небудь додати. Принцип побудови полоси має бути таким, щоб у процесі сприймання читач повністю уявляв, що її частини доповнюють одна одну і тягнуться одна до одної, що відсутність будь-якої з них може зруйнувати архітектуру газети.

Чому ж не виникає враження розвалу, якщо заверстати окремо одну колонку, а поруч − чотири, або на шестиколонковій полосі розмістити один-два матеріали на двох стовпцях, а чотири заповнити іншими матеріалами? Тому що набирає чинності закон пропорції. Чотири колонки притягують до себе одну й утримують дві. А дві на три − вже виглядають самостійно. Полоса розпадається, розвалюється.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1480; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.