Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Композиційно-графічна модель видання
Читайте также:
 1. CRM-модель на тактическом и операционном уровнях
 2. II. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
 3. VII. Модель связи человека с Богом
 4. Автомодельный режим.
 5. Аддитивная цветовая модель RGB
 6. Американская модель
 7. Американская модель социальной работы
 8. Базовая модель определения бизнеса.
 9. Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем
 10. Взаємодія ринків: модель IS – LM. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики
 11. Вимоги до модельного комплекту
 12. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю та за видання актів які порушують права власників цих ділянок.

Сталість композиції, зовнішніх особливостей і ознак дає підстави для побудови композиційно-графічної моделі газети, що включає найтиповіші особливості її змісту і форми, головну тематику газети, її структуру, форми організації та подачі матеріалів, способи графічного вираження всіх змістових компонентів газети.

Вчені виділяють чотири основні властивості структури змісту та оформлення газети, на яких базується моделювання, а саме:

− стабільність основної тематики газети та її організації;

− стабільність графічних засобів оформлення газети;

− відображення в композиції та графіці газети особливостей типу видання, до якого вона належить;

− індивідуальність композиції та графіки кожної окремої газети, що залежить від її специфіки, традицій, естетичних захоплень оформлювачів і можливостей поліграфічної бази.

Щодо стабільності структури змісту, то слід підкреслити, що і структура, і графіка розвиваються. Вони з часом змінюються, модернізуються, а тому їхня стабільність відносна.

Якісні зміни в оформленні газети починаються з того, що редакція переходить від імпровізаційного оформлення до системного уявлення про газету та її оформлення. Композиційно-графічна модель, отже, тільки тоді стає моделлю в точному значенні цього слова, коли вона створюється й реалізується на практиці як цілісна система композиційних і графічних принципів, що здатна передавати багатогранність, варіативність змісту газети із номера в номер і водночас забезпечувати стабільність обличчя газети, тобто зробити образ видання звичним, добре відомим читачеві.

Описова модель − це ряд правил, у яких закріплено систему композиційних і графічних характеристик газети. У редакційній практиці ці правила часто оформлюються у вигляді пам'яток для співробітників газети.

Фізична модель також є системою композиційно-графічних характеристик газети, але закріпленою в графіці публікації постійних розділів, у розкладі шрифтів та інших графічних елементів і комплектів стандартних макетів різних полос, на основі яких здійснюється випуск газети. Порівняно з описовою, фізична модель має жорсткішу конструкцію. Для її розробки потрібен детальніший аналіз властивостей і закономірностей поведінки модельованого об'єкта.

Якою б не була глибина відображення в моделі властивостей композиції та графіки газети, модель − це спрощена схема оригіналу. Тому зрозуміло, що, по-перше, модель не завжди може дати вичерпну програму дій, оскільки на практиці інколи виникають такі обставини, яких не передбачили розробники моделі. По-друге, стабільність композиції та графіки газети, що досягається з допомогою моделі, не можна абсолютизувати: недопустимо робити з моделі "мертву" схему, в яку не можна вносити ніяких змін. Композиція і графіка тільки тоді успішно виконують свої завдання, коли вони діалектично поєднують у собі стабільність і динамізм. Це сполучення обумовлене як потребами змісту газети, так і психологічними особливостями читацького сприйняття. З одного боку, стабільність композиції та графіки вносить систематичність у роботу газети і сприяє швидкій орієнтації читачів під час ознайомлення з черговим номером; з іншого боку, змістові газети властивий розвиток, рух, і це, безперечно, впливає на розвиток її форми, потребує заміни застарілих елементів форми. У свою чергу і читачів не влаштовує одноманітність композиційних і графічних прийомів. По-третє, слід враховувати, що в моделі фіксуються суттєві аспекти композиції та графіки, властиві газеті протягом певного періоду. Діюча в газеті модель із часом змінюється новою. 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2947; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.