Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Економічна суть фінансового обліку


Лекція 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

ІНДЗ: курсова робота

Модуль 2

Модуль 1.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Фінансовий облік ІІ»

ЗМІСТ

Змістовий модуль 1. Облік активів

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Тема 2.Облік грошових коштів

Тема 3. Облік капіталу в дебіторській заборгованості

Тема 4. Облік інвестиційної діяльності

Тема 5. Облік необоротних активів

Тема 6. Облік оборотних активів

Тема 7. Облік витрат підприємства

Змістовий модуль 2. Облік пасивів

Тема 8. Облік зобов’язань

Тема 9.Облік праці та її оплати

Тема 10. Облік доходів

Тема 11. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

Тема 12. Облік власного капіталу. Облік забезпечень зобов’язань

Тема 13. Фінансова звітність підприємства

 

 

 

1. Економічна суть фінансового обліку

2. Бухгалтерський облік в умовах ринкової економіки

3. Економічна суть облікової політики підприємства і значення для організації фінансового та управлінського обліку

 

 

Фінансовий облік є складовою і невід'ємною частиною економічної науки. Якщо економіка (на макро- і мікрорівнях) вивчає умови і фактори використання ресурсів для виробництва товарів, їх розподіл та споживання в суспільстві, то облік забезпечує збирання первинних даних щодо використання ресурсів, ефективності процесів, формування витрат, доходів та фінансових результатів окремих підприємств. Він збирає дані про факти господарської діяльності, що фіксуються в первинних документах, оцінює та групує однорідні факти на рахунках та в регістрах, формує фінансову звітність про ті самі об'єкти, які вивчає економіка.

 

Будь-яке суспільство включає в себе економічну систему. У державі існують різні промислові підприємства, а також підприємства, організації, установи інших сфер діяльності, громадські, релігійні, політичні організації, професійні спілки та інші організації, які мають справу з розподілом обмежених ресурсів. Кожна з організацій повинна мати інформацію про володіння та розпорядження ресурсами, їх ефективне використання та примноження. Для визначення рівня ефективного використання капіталу, матеріалів, техніки, персоналу та інших ресурсів необхідно організувати збирання та оброблення даних про ресурси та процеси підприємства, перетворити великий масив первинних даних на корисну фінансову інформацію і довести її до зацікавлених юридичних та фізичних осіб, які приймають управлінські рішення. 

Таким чином, фінансовий облік держава визнає як інформаційну систему для управління суспільством, а тому законодавством передбачено, що його зобов'язані вести юридичні особи всіх видів діяльності і форм господарювання. У міру розвитку суспільства та змін у соціальній, політичній та економічній сфері країни до обліку ставляться нові вимоги, тому він також змінюється під впливом зовнішнього середовища.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Эндокринная система | Бухгалтерський облік в умовах ринкової економіки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 359; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.