Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік капітальних інвестицій
 

Важливе місце в бухгалтерському обліку посідають капітальні інвестиції.

Інвестиційні рішення, спрямовані на будівництво, придбання, виготовлення чи поліпшення окремих об'єктів, приймають власники чи уповноважені ними особи, які визначають обсяги й строки фінансування, а також спосіб виконання робіт: підрядний, господарський чи змішаний.

 

При підрядному способі ведення робіт забудовник (замовник) вибирає будівельну організацію (підрядника) й укладає з нею договір підряду. Відповідно до нього генеральний підрядник бере на себе зобов'язання побудувати (реконструювати, розширити та ін.) передбачені договором об'єкти на основі затвердженої проектно-кошторисної документації в узгоджений строк.

 

Замовник укладає з підрядником підрядний контракт в будівництві, яким передбачено взаємні зобов'язання сторін у процесі будівництва, реконструкції, ремонту тощо. Способи укладання контракту визначаються замовником з урахуванням складності, особливостей будівництва об'єкта, можливостей конкурсного відбору підрядника, організаційно-правової форми контракту та інших факторів.

 

Укладання контракту може здійснюватися методом прямих переговорів між сторонами або відкритих чи закритих торгів. Учасникам прямих переговорів доцільно укладати передконтрактну угоду (протокол намірів), яка зобов'язує укласти контракт у подальшому на передбачених нею умовах.

Цей документ дозволяє організувати підготовчу роботу для укладання контракту, підготувати необхідну документацію, зробити замовлення на матеріали, устаткування, укласти угоди з постачальниками і субпідрядниками.

 

При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт здійснюється безпосередньо силами та коштами підприємства, для якого споруджується об'єкт, без залучення підрядних будівельних організацій. При цьому також виготовляється проектно-кошторисна документація на будівництво, реконструкцію та ремонтно-будівельні роботи.

 

На великих підприємствах створюються відділи капітального будівництва, які займаються спорудженням об'єктів, ведуть облік витрат на будівництво, розпоряджаються коштами, призначеними на будівництво. На малих і середніх підприємствах можуть виділятися окремі цехи або будівельні підрозділи (бригади), які здійснюють будівельно-монтажні роботи.

 

При змішаному способі поєднуються підрядний спосіб та господарський. У цьому випадку одні роботи виконуються силами підрядних будівельних організацій (вузькоспеціалізовані на складних роботах - земляних, монтажних тощо), а інші — силами самого підприємства (масові прості операції — кладка цегли, малярні, штукатурні роботи та ін.).

 

Незалежно від обраного способу виконання робіт, пов'язаних із капітальними інвестиціями, фінансовий облік ведеться на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», який має п'ять субрахунків:

151 «Капітальне будівництво»;

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»;

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

155 «Придбання (вирощування) довгостроковиx біологічних активів».

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 671; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.