Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна кiлькiсть робочих днiв у мiсяцi
Максимальна кiлькiсть роб. днiв за 1 половину мiсяця

Нарахована кількість виготовленої розцінка за

Плата днів у міс.

Порядок нарахування заробітної плати

 

Нарахування заробітної плати працівникам являє собою розрахунок заробітку за місяць з урахуванням посадового окладу, різних доплат, премій допомоги, оплати відпусток за мінусом відрахувань.

Нарахування заробітної плати здійснюється один раз на місяць по кожному працівнику окремо за такими формулами:

а) при погодинній оплаті праці:

нарахована оклад_

заробітна = к-ть роб. * к-ть факт. відпрацьованих днів

 

б) при відрядній оплаті праці:

заробітна = продукції (виконаних * одиницю продукції

плата робіт) (роботи)

Виплата авансу.

Заробiтна плата виплачусться не менше 2-х разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв i не пiзнiше 7 днiв пiсля закiнчення перiоду (з листопада 2010 р. з/п виплачусться не пiзнiше 7 грудня 2010 р.)

Конкретнi строки виплати авансу та заробiтної плати пiдприємство визначас самостiйно:

 

Дата виплати заробiтної плати (наступний за звiтним мiсяць) Дата виплати авансу ( поточний мiсяць)
Останнiй день мiсяця, за який нараховується зарплата 15 або 16
1 число 2 число 3 число 4 число 5 число 6 число 7 число 16 або17 17 а6о18 18 а6о19 19 а6о20 20 або 21 21 а6о22 22 або 23

 

Аванс — оплата за фактично вiдпрацьований час за першу половину мiсяця iз розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працiвника. Тобто заробiтна плата з 1 по 15 число.

Максимальний вiдсоток фактично вiдпрацьованого часу за мiсяць:

52,38 % - для 5 ден. роб. тижня;

54,17 % - для б ден. роб. тижня.

Тому доцiльно закрiпити в колективному договорi суму авансу у розмiрi 55 % тарифно ставки.

Аванс та заробiтна плата виплачуються у робочi днi, якщо день виплати збiгається з вихiдним або святковим днем, її треба виплатити напередоднi.

 

Оплата відпустки:

Згідно з чинним законодавством кожен працівник має право на оплачувану відпустку. Відпустки поділяються на:

щорічні (основна, додаткова за шкідливі та важкі умови праці, додаткова відпустка за особливий характер праці, інші додаткові відпустки);

додаткові відпустки в зв'язку з навчанням;

творчі відпустки;

соціальні відпустки (у зв'язку з вагітністю та пологами; по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; додаткова відпустка працівникам, які мають дітей).

Основна відпустка гарантована працівнику незалежно від того, де він працює і яку роботу виконує. Згідно з Кодексом законів про працю (КЗпП) щорічна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів. При цьому не має значення, є робота основною чи роботою за сумісництвом, зайнятий працівник повний робочий день чи ні.

Додаткова відпустканадається у випадку особливих умов і характеру робо­та, тобто визначальними стають особливі обставини, передбачені законодавством або колективним договором.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірських роботах, — 69 календарних днів.

При визначенні тривалості щорічних відпусток, що надаються працівникам, не враховуються святкові та неробочі дні. Згідно з КЗпП в Україні встановлено 10 святкових і неробочих днів.

Право на щорічну основну і додаткову відпустку мають працівники, які пропрацювали на даному підприємстві не менше шести місяців. Щорічні відпус­тки надаються працівникам, як правило, згідно з графіком відпусток на підпри­ємстві.

Ненадання працівнику щорі­чної відпустки є порушенням законодавства про працю (навіть у випадку, якщо працівник не бажає іти у відпустку).

Відпустка нараховується на основі наказу (розпорядження) про надання від­пустки. Підставою для видачі наказу є заява працівника.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 459; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.