Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сума сума зарплати за останні 6 міс. к-ть днів % страх


Сума Сума заробітної плати за 12 міс. К-ть календарних

відпускних = (365 – 10 (святкові)) * днів відпустки

 

Якщо працівник працював на даному підприємстві менше 1 року, то заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьований час, тобто з 1 числа місяця після зарахування на роботу і до 1 числа місяця у якому надається відпустка. Якщо згідно із законодавством або з інших причин працівник не працював якийсь час і за ним не зберігався заробіток, то цей проміжок часу виключається з розрахункового періоду.

Якщо відпустка починається в одному, а закінчується у наступному місяці, то суму оплати визначають окремо за кожен місяць (для правильного оподаткування податком з доходів).

Оплата щорічних відпусток входить до фонду додаткової заробітної плати. Порядок оподаткування сум відпускних такий же, як і основної заробітної плати.

Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності

У разі тимчасової непрацездатності працівника йому надається до­помога з тимчасової непрацездатності, яка може бути таких видів:

- допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;

- допомога у зв'язку з вагітністю і пологами;

- допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або тра­вми, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві.

Перші два види допомоги надаються за основним місцем роботи, третій - за місцем роботи, де відбувся нещасний випадок.

1) Якщо на момент захворювання працівник перебуває у відпустці, то відпустка переноситься на пізні­ший термін або продовжується.

Перші п'ять календарних днів допомоги оплачуються підприємством, а решта — за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Розмір допомоги залежить від розміру середньої заробітної плати працівника, тривалості хвороби та страхового стажу і розраховується за формулою:

 

 

допомоги = к-ть факт. відправ. Днів за 6 міс. * хвороби * стажу

 

якщо страховий стаж до 5 років – 60%5 – 8 років – 80%

понад 8 років – 100%

 

При цьому допомога по тимчасовій непрацездатності нараховується тільки за дні хвороби, які припадають на робочі дні. Дні хвороби які припадають на вихідні не оплачуються.

2) Допомога в зв'язку з вагітністю і пологами оплачується за рахунок коштів Фон­ду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за весь період відпустки в зв'язку з вагітністю і пологами (126 календарних днів). Розмір допомоги — 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу.

3) Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або трав­ми, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві надається перші п'ять календарних днів за ра­хунок роботодавця, а решта — за рахунок коштів Фонду соціального страхуван­ням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Роз­мір допомоги — 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу.

При цьому з лікарняних збір на обов'язкове соціальне страхування не утримуються. Проте це не стосується лікарняних у зв'язку з вагітністю і пологами — вони не підлягають ніяким нарахуванням і утриманням.

Допомоги по соціальному страхуванню, що виплачуються працівникам, не входять до фонду оплати праці.

 

Оплата праці у святкові та неробочі дні

Робота у вихідний день компенсується працівнику наданням іншого дня для відпочинку або за угодою сторін в грошовій формі. Робота у святкові та вихідні дні оплачується не менш, ніж в подвійному розмірі.

 

Оплата годин нічної роботи

Годинами нічної роботи вважається час з 22 до 6 годин. При цьому встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на 1 годину.

До роботи в нічний час не допускаються вагітні жінки, жінки, що мають дітей віком до 3-х років, працівники до 18 років. Години нічної роботи оплачуються в підвищеному розмірі, але не нижче 20% тарифної ставки за кожну годину роботи.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Загальна кiлькiсть робочих днiв у мiсяцi | Виплати після закінчення трудової діяльності

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 220; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.