Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Утримання із заробітної плати працівників

Індексація заробітної плати

Згідно із Законом України „Про індексацію грошових доходів населення" роботодавці для відшкодування подорожчання споживчих това­рів та послуг повинні проводити індексацію заробітної плати працівників.

Із виплат, що виплачуються підприємством, індексації підлягають:

- заробітна плата за окладами і тарифами, включаючи доплати і надбавки, передбачені законодавством;

- допомога по догляду за дитиною до 3-х років.

Не підлягають індексації:

- відпустки;

- компенсація за невикористані відпустки;

- допомога за тимчасовою непрацездатністю;

- одноразові допомоги;

- матеріальна допомога.

Індексації підлягають грошові доходи в межах прожиткового мінімуму. Проводиться індексація в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлено в розмірі 101 відсотка.

Індексація заробітної плати працівників проводиться за основним місцем праці.

У місяці, в якому підвищується заробітна плата працівників підприємства або збільшується розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавст­вом, індексація не проводиться. Цей місяць вважається базовим для нарахування індексації надалі, якщо в наступних місяцях індекс споживчих цін перевищить поріг індексації.

 

Із заробітної плати працівників, згідно чинного законодавства, здійснюють різного роду утримання. За своїм характером вони поділяються на обов'язкові і добровільні (за заявами працівників).

До обов’язкових видів утримань належать:

1) податок з доходів фізичних осіб – це обов’язковий платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують доходи.

Ставка податку становить 15% від об’єкта оподаткування. Об’єктом оподаткування є загальний місячний оподатковуваний дохід, до складу якого включається дохід у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.

Кожен платник податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) має право на використання податкової соціальної пільги (ПСП) для зменшення суми, з якої нараховується ПДФО (база оподаткування) при виконанні ряду вимог. Такими вимогами є:1. Величина доходу у вигляді заробітної плати.

2. Особливий соціальний стан.

3. Наявність присвоєних категорій та звань.

Податкова соціальна пільга становить розмір, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі, встановленій законом на 1 січня податкового року. Але на перехідний період сума соціальної пільги становить:

Розмір податкової соціальної пільги… у 2013 році становить 573,50 грн. 1147 грн. х 50%)

Згідно Прикінцевих положень до Податкового кодексу з 01 січня 2015 року, розмір податкової соціальної пільги буде становити 100% суми прожиткового мінімуму.

 

При цьому податкова соціальна пільга застосовується до доходу, що не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня податкового року, помноженої на коефіцієнт 1,4 та заокругленої до найближчих 10 гривень.

…у 2013 році граничний розмір заробітної плати, який дає право будь-якому платнику податку на застосування податкової соціальної пільги, становить 1610,00грн. (1147 грн. х 1,4).

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

1.у розмірі, що дорівнює 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;

2.у розмірі, що дорівнює 100 % суми пільги, - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину;

3.у розмірі, що дорівнює 150 % суми пільги, - для такого платника податку, який:

а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

4. у розмірі, що дорівнює 200 % суми пільги, - для такого платника податку, який є:

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.Розрахунок податку з доходів можна подати у вигляді таких формул:

а) якщо працівник має право на отримання податкової соціальної пільги:

 

Податок з дох.= (Заробітна плата – Соц. пільга – Страх. внески) * % ставки податку

 

б) якщо працівник не має права на отримання податкової соціальної пільги:

Податок з дох. = (Заробітна плата – Страхові внески) * % ставки податку

 

2) єдиний страховий внесок(Закон України 08.07.10 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування») – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Єдиний соціальний внесок сплачується на рахунки Пенсійного фонду, з подальшим розподіленням серед фондів соціального страхування.

- 3,6% (лікарняні – 2%).

3) за виконавчими листамисуду, рішеннями адміністративних органів.

 

До відрахувань за заявою працівника належать:

1) членські профспілкові внески (1%);

2) невикористані і неповернуті вчасно підзвітні суми;

3) за товари продані в кредит;

4) інші.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 855; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.