Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Метод дослідження


Розділ ІІ

Гіпотези дослідження

Інтерпретація основних понять

Предмет дослідження

Об’єкт дослідження

Завдання дослідження

Мета дослідження

Тема дослідження

Тема дослідження відтак може бути сформульована так: “Поєднання навчання і роботи (додаткового заробітку) студентами”.

Дослідження основних мотивів поєднання навчання і роботи (додаткового заробітку) студентами та проблем, пов’язаних із цим.

 

· Дослідити думку щодо доцільності поєднання роботи і навчання.

· Окреслити плюси і мінуси роботи під час навчання.

· З’ясувати з якого курсу краще почати пошуки роботи.

· Визначення кількості активно працюючих студентів денної форми навчання.

 

Об’єкт дослідження – студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації м. Львова, які працюють протягом навчального періоду.

Час дослідження – грудень 2010 р.

Предметом нашого дослідження є відношення студентів щодо поєднання навчання і роботи (додаткового заробітку).

Купівельна спроможність – здатність грошової одиниці обмінюватися на певну кількість товарів чи послуг.

Гіпотеза-підстава. У теперішній час, сповнений новинами про кризовий стан різноманітних галузь української промисловості і обіцянками уряду про корегуючи зміни, які внесуть зміни на краще у наше з вами спільне майбутнє молодь активно аналізує усю ситуацію і формує свої власні об’єктивні погляди на дійсність. Здавалось би що молоді люди, у своїй більшості, загалом ведуть безтурботний спосіб життя. Але насправді все не так – є студенти, які з головою поринають не тільки у навчання, але й в облаштування своєї кар’єри. Поєднання навчання з роботою дозволяє студентові забезпечувати себе матеріально, допомагати батькам, сприяє розвитку відповідальності, самостійності та креативності, з'являється можливість професійного росту.

Гіпотеза-наслідки: поєднуючи навчання і роботу, практично неможливо уникнути наступних наслідків:

· Брак вільного часу.

· Перевтома.

· Неякісне навчання.· Робота не за фахом.

· Особисті проблеми.

· Неможливість розвиватися всебічно.

 

Серед усіх можливих методів дослідження виділимо основні і спробуємо оцінити можливість їхнього використання при виконанні даного соціологічного дослідження.

Спостереження. Цей метод дає найкращі результати при вивченні малих груп, а так як у нас згідно завдання об’єм генеральної сукупності безмежний то це означає, що об’єктом дослідження виступає велика соціальна група. Отже, ми опустимо цей метод збору інформації.

Експеримент. Специфіка нашого дослідження не передбачає застосування експериментальних даних.

Аналіз документів. Нажаль цей метод має значний недолік – виникає проблема з доступом до джерела інформації з метою вивчення автентичності поданих матеріалів (документів).

Опитування. Саме цим методом ми будемо найбільше користуватися при виконанні даного соціологічного дослідження, оскільки опитування можна виконувати на великих масивах і саме цей метод забезпечує оперативність збору інформації.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Загальна характеристика проблеми | Розділ ІІI

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 220; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.