Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Основні різновиди політичної символіки


Сутність та функції політичної символіки

 

Символ – форма виразу і передачі духовного змісту культури через певні матеріальні предмети або спеціально створені образи та дії, що виступають як знаки цього змісту. Складові частини символу:
Знак
– зовнішня форма символу.
Значення – ідеальний зміст символу.
Взаємодія знаку і значення розкриває символ як феномен. Символ – елемент духовної культури, саме тому він “діє” лише в контексті певного культурного простору.
Політичні символи – умовні образи політичних ідеалів, важливий засіб їх пропаганди і утвердження, а також вираз прихильності їх носіїв до певної політичної позиції.
Політична символіка – сукупність засобів, які надають політичному життю, політичній дії, різним формам матеріалізації політики підкреслено очевидний або прихований зміст, значення.
Символи в політиці – засіб комунікації, оскільки вони:
- забезпечують економію засобів передачі інформації;
- несуть у собі певну образність, апелюючи до емоційно-чуттєвої сфери людської свідомості, до ірраціонального, спрощеного обґрунтування і пояснення політики.
Політичні символи мають конвенціональний характер (“умовне” приписування значення).
Функції політичної символіки:
1. Інтеграція (об’єднання певної політичної групи, суспільства загалом навколо певних символів);
2. Засіб агітації і пропаганди (завдяки апелюванню символів до ірраціонального в людській свідомості);
3. Політичної соціалізації;
4. Політичної комунікації;
5. Позначення певної політичної позиції;
6. Засіб політичного маніпулювання.

 

 

Політичні символи – умовні образи політичних ідеалів, важливий засіб їх пропаганди і утвердження, а також вираз прихильності їх носіїв до певної політичної позиції.
Політична символіка – сукупність засобів, які надають політичному життю, політичній дії, різним формам матеріалізації політики підкреслено очевидний або прихований зміст, значення.
Основні різновиди політичної символіки:
1. Мовна символіка.
2. Національно-державна символіка:
- державні символи ( герб, прапор, гімн);
- грошові знаки ( національна валюта );
- Знаки розрізнення ( регалії вищих осіб держави, форма одягу, державні нагороди);
3. Образотворчо-мистецька політична символіка:
- предметно-об’єктна політична символіка;
- Політико-музична символіка;
- Скульптурно-архітектурна політична символіка;
4. Політична емблематика:
- умовно-графічна символіка;
- наочно-агітаційна символіка;
5. Політичні ритуали.
6. Політичні символи зовнішнього вигляду, місця та часу дії:
- політична мода та стиль;
- політична топоніміка (географічні назви);
- символи місця дії;
- символи часу дії (символічні назви історичних епох)
7. Неполітичні символи, що набувають політичного змісту.
8. Люди, як політичні символи. 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Політичний ритуал як складова частина політичного життя | Основные теоремы дифференциального исчисления

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 832; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.