Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Політичний ритуал як складова частина політичного життя

Специфіка масової політичної поведінки в політиці

 

Масові утворення людей:
І. Публіка
( таке масове утворення, в основі якого лежать раціональні чинники, і поведінка якого є більш передбачуваною ).
ІІ. Натовп ( Таке масове утворення, яке є активною соціальною одиницею, і в основі якого – скупчення людей, їх фізичний контакт на обмеженому просторі ). Характерні риси натовпу:
1. Натовп розчиняє особисту свідомість, відповідальність.
2. Згасає інтелектуальне начало і домінують емоційні реакції.
3. Втрачається почуття страху, як джерело людського сумління.
4. Виникає ефект взаємонавіювання.
5. Характерна імпульсивна поведінка.
Типи натовпів:
1. Оказіональний (випадковий);
2. Конвенціональний;
3. Експресивний;
4. Діючий;
5. Панівний;
Характеристики стану натовпу:
1. Стихійність;
2. Мінливість;
3. Нестабільність;
Вимоги звернення до натовпу ( за А. Гітлером ):
1) Уникати абстрактних ідей, апелювати до емоцій;
2) Постійно повторювати одні й ті ж ідеї, використовуючи стереотипні фрази;
3) Зупинятися на одній стороні аргументації;
4) Постійно критикувати ворогів;
5) Виокремлювати одного ворога для персональної критики;

 

 

Політичний ритуал – форма політичної поведінки, яка характеризуються жорсткою формалізованністю, суворою послідовністю дій, котрі спрямовані на досягнення певної, заздалегідь визначеної мети. Політичний ритуал – особливий тип політичної символіки.
Ритуальне життя політики – історичне, пов’язане з політичним режимом суспільства. Так, Е. Кассірер відзначає важливу роль ритуалу в умовах тоталітаризму. За монархії політичний ритуал є більш яскравим, ніж за республіки, тощо.
Різновиди політичних ритуалів:
1. Ритуальні політичні дії (зібрання, зустрічі, засідання);
2. Обов’язкові політичні акти (поряд урочистих прийомів, порядок вручення нагород, присвоєння звань)
3. Масові ритуальні церемонії ( паради, демонстрації );
4. Ритуал політичної літургії ( урочисте поховання );
Функції політичних ритуалів:
І. Забезпечення наступності, спадковості, стабільності політичних процесів.
ІІ. Естетизація політики, перетворення її на видовище.
ІІІ. Забезпечення згуртування як окремої групи, так і суспільства загалом.
ІV. Засіб легітимації.
V. Приховування, втаємничення реальних проблем.
Ритуалізація політики слугує її закріпленню в культурі, історії. Ритуал – багатозначний, як і будь-яка символічна дія. Беззмістовна політика може бути зведена до ряду ритуальних актів, не наповнених реальним змістом (прийняття постанов, що не виконуються, паради небоєздатної армії тощо).

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1170; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.