Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Технології лобіювання та тиску на політичну владу
Регуляція масової політичної поведінки

· Специфіка масової політичної поведінки в політиці

· Політичний ритуал як складова частина політичного життя

· Сутність та функції політичної символіки

· Основні різновиди політичної символіки

  1. Популізм і лобіювання як політичні технології

Популізм – підвищена чуттєвість великих мас людей до простих пояснень складних проблем, до примітивних галасливих закликів; це демагогічні політичні дії політиків, які прагнуть використати цю чуттєвість (Д. Видрін). Засади популізму:
1. “Підігравання” мінливим настроям та вимогам мас.
2. Використання емоційних станів мас людей (страх, ненависть, ворожість).
3. Загравання з масами.
4. Використання лексики натовпу.
5. Завищені обіцянки.
6. Апеляція до найменш-освіченої частини мас.
7. Створення ідеологічних кліше.
8. Презумпція малих але конкретних справ.
9. “Істинність простих рішень”.
Необхідно враховувати той аспект, що в той чи іншій мірі популістом є кожен політичний діяч, що зумовлено ірраціональністю великих мас людей.

 

Лобізм ( lobbyism, від lobby – кулуари ) – організований вплив різних суспільних груп на представників органів державної влади з метою домогтися від них прийняття вигідних для себе рішень ( П. П. Шляхтун - “Парламентаризм: словник-довідник” ). Методи лобіювання ( П. П. Шляхтун ):
І. Законні:
- направлення листів і особистих звернень до законодавців або представників виконавчої влади;
- підготовка для парламентарів проектів законів;
- надання консультативної допомоги;
- контроль за дотриманням законів і рішень;
- організація кампаній у ЗМІ;
- проведення демонстрацій, маршів, пікетування або інших пулічних акцій;
- підтримка кандидатів у депутати на виборах;
- сприяння призначенню чи просуванню по службі працівників органів державної влади;
- налагодження особистих контактів із членами законодавчих чи виконавчих органів;
ІІ. Незаконні:
- прямий підкуп ( корупція );
- непрямий підкуп ( подарунки );
- контроль за особистим життям законодавців і чиновників;
- збирання компрометуючого матеріалу;
- шантаж, погрози.
Функція лобізму: покращення якості рішень державних органів.
Типи “цивілізованого лобіювання” ( Г. Г. Почепцов ):
- персональні контакти з представниками влади;
- участь у засіданнях комітетів і комісій парламенту та міністерств;
- робота в експертних групах по підготовці проектів документів парламенту і уряду;
- з’їзди та нарди підприємців за участю представників влади;
- участь у громадських слуханнях законопроектів у парламенті;
- вплив на громадську думку через ЗМІ;
- доповіді, послання з боку бізнесу до владних структур;
- зустрічі з вищим керівництвом держави;
Технології лобіювання і тиску на політичну владу:
1. Інформаційний вплив на громадську думку через ЗМІ;
2. Узгодження інтересів та участь у прийнятті урядових рішень ( консультативні групи, ради і палати при Уряді );
3. Вплив на вибори до владних органів шляхом фінансування та організації виборчої кампанії;
4. Різноманітні форми взаємодії з державними чиновниками та депутатами ( участь у різного роду слуханнях, неформальні контакти );
5. Контроль за виконанням законів з боку зацікавлених груп;
6. Страйки;
7. Тероризм
8. Хабарі та інші незаконні способи винагородження державних чиновників;

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 620; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.