Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сутність та функції політичного маніпулювання

Технології політичного маніпулювання

Міфотворчість як знаряддя політичного маніпулювання

 

Міф політичний – ілюзорна ідея, що стверджує певні цінності та норми, які сприймаються перш за все на віру, без раціонального, критичного осмислення. Міф – психологічно доступна усім відповідь на проблеми загальної значущості.
Ознаки міфу:
1. Міф – антропологічний феномен, орієнтований на емоційно-образне відображення дійсності;
2. Міф – цілісне і самодостатнє утворення;
3. Внутрішня конструкція міфу – протидія “добра” та “зла”;
4. В основі міфу лежить дещо незвичайне, “Чудесне”;
5. Міф спирається на глибинні властивості характеру людини ( наприклад, страх );
Функції міфів:
1) Пояснення;
2) Інтеграція;
3) Розкриття суперечностей у суспільстві і політиці;
4) Організації влади та політичної поведінки;
5) Зняття політичного невдоволення;
Шляхи виникнення міфів:
- з реальних ситуацій;
- з ідеології;
- з масової свідомості;
Небезпеки міфологізації:
1. Міфам не притаманна межа між реальним та нереальним.
2. Міфологізована свідомість втрачає здатність самостійного оцінювання дійсності.
3. Домінування міфологізованої свідомості створює загрозу втрати раціональності реальною політикою.
Протидія міфологізації:
1. Розвиток незалежних ЗМІ;
2. Посилення критичних настроїв в суспільстві;

 

 

Політичне маніпулювання – приховане управління політичною свідомістю та поведінкою людей з метою примусити їх діяти (або лишатися бездіяльними) всупереч особистим інтересам. І. Прямі способи маніпулювання:
- передача неправдивої інформації;
- підтасування фактів;
- замовчування невигідної інформації;
ІІ. Непрямі способи маніпулювання:
- “Напівправда”;
- Лінгвістично-мовне маніпулювання ( створення і “наклеювання” ярликів, евфемізмів – слів, що в “пом’якшеній” мірі позначають політичні явища );
- Інформаційне маніпулювання ( дроблення інформації, підвищення швидкості подачі інформації, передача інформації без коментарів, маніпулювання зображенням, “спіраль замовчування” – замовчування думок опонентів, “смердючий оселедець” – “переключення” уваги громадськості на менш важливі політичні події ). 

 

Політичне маніпулювання – приховане управління політичною свідомістю та поведінкою людей з метою примусити їх діяти (або лишатися бездіяльними) всупереч особистим інтересам. Причини існування політичного маніпулювання:
1. Складність розумового осягнення політики і і велике значення її чуттєвого сприйняття;
2. Символізація суспільного життя і надання символам значення механізмів розв’язання проблем;
3. Відчуженість індивіда від влади, яка робить його залежним від політичних ілюзій, які збуджують політичні настрої та відчуття;
4. Задоволення за допомогою маніпуляції потреб мас у суспільній орієнтації, у відчутті інтегрованості у суспільство, ідентичності з іншими його членами;
5. Відмінність інтересів правлячих еліт та мас людей;
6. Необхідність для еліт узгоджувати свої дії з масами та мобілізовувати активність мас з метою досягнення певних цілей.
Головне завдання політичного маніпулювання: надання масам ілюзії участі в управлінні суспільством, контролю над політиками та елітами.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 757; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.