Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нормативний
Описовий

Описовий

Нормативний

3. ідеологічний

 

(……)

3. При якому підході до розуміння політичної соціології політика розглядається як факт соціального життя, а політична соціологія - як ціннісно-нейтральна наука, результати якої можуть використовуватися всіма людьми, незалежно від їх соціальних і політичних інтересів, переваг, позицій і світогляду:

1. статистичний

2. нормативний

3. консультативний

(……)

4. При якому підході до розуміння політичної соціології політика аналізується через призму визначальних соціальних, політичних і світоглядних цінностей; конкретно-історичні форми людських інтересів, політики і світогляди використовуються як критерій для думки про всі інші у минулому, теперішньому часі і майбутньому, або ж виникає проблема універсальності прийнятої шкали цінностей, - вирішуваної в рамках політичної соціології.

1. статистичний

3. ідеологічний

4. описовий

 

(……)

5. Коли політична соціологія утвердилася на Заході як спеціалізована галузь науки:

1. в 10 — 20-ті роки XX ст.

2. в 30 — 50-ті роки XX ст.

3. в 70 — 80-ті роки XX ст.

 

(……)

6. Які підходи використовуються у політичній соціології для вивчення політичних процесів:

1. інституційний

2. біхевіористський

3. кратологічний

4. аналітичний

5. ціннісний

6. синтетичний

 

(……)

7. Хто з класиків політичної соціології застосовував метод моделювання:

1. Дж. Брайс, А. Бентлі

2. Р. Лассуелл, Л. Хоффман, Ф. Бро

3. Д. Істон, Д. Дойч, Р. Алмонд

(……)

8. Яка праця М. Я. Острогорського з’явилась у 1898 р. і закладала основи сучасної політичної соціології, зробивши істотний вплив на її розвиток в XX в.

1. «Демократія і політичні партії»

2. «Система соціології»

3. «Громадська думка»

 

(……)

9. Визначіть серед названого основні напрями наукових досліджень політичної соціології:

1. діагноз соціально-економічного розвитку

2. аналіз духовно-культурної сфери життєдіяльності суспільства

3. виявлення і аналіз політичних інтересів соціальних груп, рухів, організацій, розробка шляхів і способів забезпечення їх політичної згоди

4. розробка технології подолання кризових ситуацій в політичній сфері

 

(……)

10. Визначіть серед названого основні напрями наукових досліджень політичної соціології:

1. соціально-політична експертиза ухвалюваних рішень

2. визначення показників фінансово-економічної стабільності суспільства

3. оцінка рівня безпеки суспільства у мілітарній, інформаційній, економічній та ін. сферах

4. прогнозування можливих політичних змін, виявлення зон політичної напруженості і запобігання можливих конфліктів

 

(……)

11. Визначіть поняття, що не входять в понятійний апарат політичної соціології:

1. «соціально-політична стабільність»

2. «інформаційна безпека»

3. «соціально-політична криза»

4. «політична свідомість»

5. «політична поведінка»

6. «електоральна поведінка»

7. «індивідуалізація»

 

(……)

12. Визначіть поняття, що не входять в понятійний апарат політичної соціології:

1. «міфологічна свідомість»

2. «політична взаємодія»

3. «політична поведінка»

4. «політичний рух»

5. «політична позиція»

6. «ідеал»

7. «політична культура»

 

(……)

13. Представником інституційного підходу до вивчення політики був:

1. Л. Гумплович

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 316; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.