Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Демократичну правову державу


Е. Геллнер

Г.-В.-Ф. Гегель

Свобода

Т. Гоббс

2. Дж. Локк

3. Ж.-Ж. Руссо

4. Ш. Монтеск’є

 

 

(……)

141. Вкажіть на яких апріорних принципах засноване громадянське суспільство за І.Кантом

1. рівність

2. братерство

4. самостійність

5. незалежність

6. автономність

 

 

(……)

142. Хто з мислителів вважав, що громадянське суспільство існує не в середині держави, а поряд із нею

1. Ш. М-онсеск’є

3. Дж. Локк

4. І. Кант

 

 

(……)

143. Громадянське суспільство за Гегелем – це

1. рівні у правовому відношенні піддані

2. сукупність індивідів, які за допомогою праці задовольняють власні потреби та потреби інших

3. одержавлене суспільство, яке є результатом переходу від природного до суспільно-політичного стану

4. не політичне об’єднання, а політичним воно стає лише на підставі рівноправного суспільного договору з владою

 

 

(……)

144. За якої умови, за Гегелем, відбувається перехід від громадянського суспільства до держави:

1. коли окремі члени суспільства борються за владу

2. коли окремі члени суспільства об’єднуються для виживання

3. коли окремі члени суспільства об’єднуються в органічну цілісність, тобто в державу

4. коли окремі члени суспільства об’єднуються для захисту своїх державних кордонів

(……)

145. Чи можливе існування громадянського суспільства без правової держави?

1. так

2. ні

 

 

(……)

146. За Дж. С Мілем розподіл між державою та громадянським суспільством є постійною характеристикою:

1. правової держави

2. демократичної політичної системи

3. добробуту громадян

4. дотримання моральності

 

 

(……)

147. Хто з перелічених дослідників стверджував те, що держава має бути зведена до «приватного апарату» гегемонії «громадянського суспільства»:

1. Дж. Міль

2. А. де Токвіль

3. Е. Геллнер

4. А. Грамші

(……)

148. Хто з перелічених дослідників вважав, що передумовою творення громадянського суспільства є поява «модульної людини»:2. А. Грамші

3. А. де Токвіль

4. Дж. Міль

 

 

(……)

149. «Модульна людина» в праці Е. Геллнер «Умови свободи: громадянське суспільство та його історичні суперники», є одночасно:

1. індивідуалістом

2. егоцентристом

3. егоїстом

4. егалітаристом

 

(……)

150. Що передбачає розвинуте громадянське суспільство?

1. вільного громадянина

2. демократичний розвиток

4. ринкову економіку

 

 

(……)

 

151. Виділіть передумови до формування громадянського суспільства

1. планова економіка

2. ринкова економіка

3. множинність політичних партій

4. чітка ієрархізована вертикаль влади

5. вільна особистість

6. директивне формування громадської думки

(……)

152. Якщо порушено балансування і влада охоплює все громадянське суспільство, то це:

1. класична демократія

2. класичний автократизм

3. класичний консерватизм

4. класичний тоталітаризм

 

 

(……)

153. Поширення повноважень держави на всі, без винятку сфери життя – це …

1. лібералізм

2. корпоративізм

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Т. Гоббс | Интегральное исчисление

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 289; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.