Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Т. Гоббс


Ж.-Ж. Руссо

Дж. Локк

Державний

Правотворче

США

Законодавче

Вашингтон

Галузеве

3. кланово-олігархічне

4. секторальне

 

 

(……)

126. Вчені виділяють два найбільші світові центри іноземного лобіювання. Визначіть їх:

2. Москва

- Пекін

+ Брюссель

 

 

(……)

127. Визначіть тип лобіювання за описом: “лобістський вплив здійснюють групи та об’єднання, що виникли стихійно як спонтанна реакція на ту чи іншу ситуацію. Основною організаційно-правовою формою є проведення зборів громадян, пікетувань, демонстрацій тощо”:

1. анонімне

2. анемічне

3. стихійне

4. квазілобіювання

 

 

(……)

127. Який із цих типів лобіювання є історично першим і вважається “класичним”:

2. виконавче

3. судове

 

 

(……)

128. Єдина країна, де на юридичному рівні визнано судове лобіювання:

1. Швейцарія

2. Великобританія

3. ФРН

 

 

(……)

129. Який з наведених типів лобіювання є офіційно визнаним в країнах як англосаксонської, так і континентальної правової сім’ї:

2. правозастосовне

3. правоінтерпретаційне

 

 

(……)

130. Який з рівнів лобіювання є найбільш юридично врегульованим в країнах, де лобіювання легітимоване:

1. міжнародний

3. місцевий

 

 

(……)

131. Визначіть тип лобіювання: “Вузько обмежене корпоративне представництво інтересів, при якому суб’єкти лобіювання належать до органів влади та в процесі відстоювання своїх інтересів стикаються саме одне з одним, намагаючись подолати міжвідомчі та міжвладні суперечності”:

1. кулуарне

2. кабінетне

3. внутрішнє

(……)

132. Хто з перелічених мислителів декларував першість громадянського суспільства над державою?

1. Арістотель

2. Г. Гроцій

3. Ж.-Ж. Руссо

 

 

(……)

133. Хто з перелічених мислителів стверджував, що громадянське суспільство становить важливу гарантію перед диктатурою та сваволею:

1. Т. Гоббс

2. Дж. Локк

3. Ж.-Ж. Руссо

4. Ш. Монтеск’є

 

 

(……)

134. Хто з перелічених мислителів стверджував, що громадянське суспільство перетворюється в державу за допомогою суспільного договору:

1. Ш. Монсеск’є

2. Дж. Локк

3. Т. Гоббс

 

 

(……)

135. Виділіть відмінність громадянського суспільства від держави, яку не перераховував у своїй праці «Досвід встановлення меж діяльності держави» В. фон Гумбольдт:

1. відмінність у формуванні інститутів

2. відмінність у боротьбі за владу та статус

3. відмінність в самому праві

4. існування громадянина в державі та людини в суспільстві 

 

(……)

136. Хто першим почав протиставляти природне та суспільно-політичне в людині

1. Ж.-Ж. Руссо

3. Ш. Монсеск’є

4.Дж. Локк

 

 

(……)

137. Основою суспільства, зокрема, громадянського Дж. Локк вважав:

1. владу

2. статус

3. авторитет

4. власність

 

 

(……)

138. Що на думку Дж. Локка призводить до заперечення громадянського суспільства:

1. громадянська війна

2. революція

3. абсолютна влада заснована на насильстві

4. анархія та антисистемність

 

 

(……)

139. На якій підставі громадянське суспільство стає політичним для Ж.-Ж. Руссо

1. революційних перетвореннях

2. вільному волевиявленні

3. рівноправному суспільному договорі

4. довірі до влади

 

 

(……)

140. Хто з мислителів вважав громадянське суспільство суспільством ворожнечі людей, яке для запобігання цього перетворюється на державу

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Корпоративне | Демократичну правову державу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 298; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.