Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Корпоративне


Пряме

Латентне

Ж. Блондель

2. М. Херман

3. Р. Такер

 

(……)

114. У "ситуаційній теорії" лідерство розглядається як явище:

1. детерміноване тією чи іншою ситуацією

2. залежне від запитів і очікувань однодумців

3. що враховує риси лідера

(……)

115. Якому вченому належить наступна типологія лідерства: лідер- карєрист, лідер-політик, лідер-технік, лідер-поет?

1. М. Херманн

2. Р. Барбер.

3. К. Ходжкінстон

4. Ж. Блондель

 

 

(……)

116. Якому типу лобіювання відповідає характеристика: “лобістський вплив регламентується низкою законодавчих актів, які складають так зване лобінгове законодавство. На законодавчому рівні чітко передбачено, що є і що не є лобіюванням, визначений правовий статус його виконавців і замовників. Передбачено реєстрацію, акредитування та відповідне звітування виконавців лобістських послуг, чітка фінансова звітність замовників”:

1. інституційне

2. легальне

3. латентне

 

(……)

117. Який тип лобіювання притаманний Україні, якщо виходити з класифікації лобіювання за формою закріплення у державі:

1. інституційне

2. легальне

 

(……)

118. Виберіть зайве. За методами здійснення лобіювання поділяється на:

1. пряме

2. непряме

3. внутрішнє

4. зовнішнє

 

(……)

119. Який тип лобіювання визначається встановленням прямих контактів суб’єктів лобіювання з представниками влади з метою вплинути на процес прийняття нормативно-правових актів:

1. тіньове

3. внутрішнє

 

(……)

120. Континентальна (європейська) модель лобіювання передбачає:

1. лобістський вплив переважно здійснюється через спеціально створені консультативно-дорадчі установи при органах влади, здебільшого при урядових установах

2. лобістський вплив ґрунтується на реалізації конституційного права громадян на подання петицій до органів влади та має чітко визначену юридичну форму

(……)

121. Англосаксонська модель лобіювання передбачає:

1. лобістський вплив переважно здійснюється через спеціально створені консультативно-дорадчі установи при органах влади, здебільшого при урядових установах2. лобістський вплив ґрунтується на реалізації конституційного права громадян на подання петицій до органів влади та має чітко визначену юридичну форму

 

 

(……)

122. За формою представництва інтересів суб’єктами лобіювання якому типу лобіювання відповідає характеристика “лобістський вплив здійснюється порівняно нечисленними суб’єктами лобіювання, які функціонально та структурно упорядковані державою ”:

1. плюралістичне

2. секторальне

3. квазілобіювання

 

 

(……)

123. За формою представництва інтересів суб’єктами лобіювання якому типу лобіювання відповідає характеристика “лобістський вплив здійснюють різноманітні суб’єкти лобіювання, які організовуються спонтанно, конкурують між собою та не структуровані в якусь впорядковану ієрархічну систему ”:

1. мережеве

2. спонтанне

3. плюралістичне

4. квазілобіювання

 

 

(……)

124. За функціональним спрямуванням лобіювання поділяється на політичне, галузеве, фінансово-економічне, соціальне, конфесійне і етнічне:

1. секторальне

2. регіональне

3. кланово-олігархічне

 

 

(……)

125. Якому типу лобіювання за функціональним спрямуванням відповідає визначення: “лобістський вплив має вузькогрупову спрямованість, його основною метою є відстоювання інтересів конкретного сектору економіки”:

1. фінансово-економічне

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Л. Козер | Т. Гоббс

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 285; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.