Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Зовнішня пам’ять


Внутрішня пам’ять

Постійна пам’ять (постійний запам’ятовуючий пристрій — ПЗП) зберігає необхідну для завантаження ПК інформацію, яка записується виробником.

Оперативна пам’ять (оперативний запам’ятовуючий пристрій — ОЗП) призначена для збереження виконуваних програм та поточних даних. Це енергозалежна пам’ять, яка використовується під час роботи ПК. Обсяг оперативної пам’яті ПК становить до 8 Гбайт залежно від потреб користувача. Після вимикання живлення інформація в пам’яті не зберігається. Оперативна пам’ять розподілена на елементарні області — байти. Кожний байт має свою адресу.

Характеристики оперативної пам’яті:

— обсяг (512 Мбайт ... 8 Гбайт);

— частота (133 МГц ... 1667 МГц);

— тип (DIMM, SDRAM, DDR, DDR2, DDR3).

Накопичувач — це запам’ятовуючий пристрій, призначений для тривалого зберігання значних обсягів інформації. Накопичувачі складаються із носія інформації та приводу.

Магнітний диск — магнітна пластина круглої форми для швидкого та якісного записування інформації. Інформація на дискових носіях зберігається по секторах. На магнітних носіях сектори розташовуються уздовж концентричних кіл — доріжок.

Сектори й доріжки утворюються під час форматування носія.

Форматування — процес розмітки диска на сектори й доріжки засобами ОС.

Його користувач виконує самостійно за допомогою спеціальних програм-утиліт. Магнітні диски бувають двох видів: гнучкі й жорсткі (вінчестери). Гнучкі диски переважно служать для перенесення невеликих обсягів інформації з одного ПК на інший.

Вінчестер (HDD) — основний пристрій для довготривалого зберігання даних. Жорсткий диск містить не одну, а кілька пластин, ідеально пласких і з відполірованим феромагнітним шаром. При цьому запис проводиться на обидві поверхні кожної пластини.

Накопичувачі на оптичних носіях в основному призначені для введення великих обсягів інформації в комп’ютер. Вони розподіляються на такі групи:

— CD-ROM — Compact Disk Read-Only Memory — компакт-диск тільки для читання;

— CD-R — CD-Recordable — компакт-диск, що дозволяє проводити одноразовий запис на комп’ютері;— CD-RW — CD-ReWritable — компакт-диск, що дозволяє перезапис;

— DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW — цю групу дисків учні визначають самостійно.

Окремо виділяють флеш-пам’ять — електронну пам’ять, яка використовується в цифровій техніці та для перенесення інформації з одного ПК на інший. Комп’ютерні телекомунікації є найперспективнішим видом передавання інформації з одного комп’ютера на інший. Одним із найпоширеніших каналів зв’язку в телекомунікації є телефонна мережа (використовуються й інші лінії зв’язку). Через відмінності між сигналами комп’ютера і сигналами, що використовуються в телефонній мережі, необхідно мати пристрій, який здійснює перетворення сигналів комп’ютера на сигнали телефонної мережі і навпаки — сигналів телефонної мережі — на сигнали, зрозумілі комп’ютеру. Таким пристроєм є модем. Модеми можуть розміщатися всередині системного блока комп’ютера або в окремому корпусі й бути з’єднаними з комп’ютером. Модем відносять до комунікаційних пристроїв.

Пристрої збереження розподіляють:

— за фізичними принципами збереження інформації — магнітні, оптичні, електронні;

— за методом доступу до інформації — пристрої з прямим (або безпосереднім) і послідовним доступом. Традиційними пристроями з прямим доступом є дискові накопичувачі, пристроями із послідовним доступом — накопичувачі на магнітній стрічці (стримери).

Розрізняють також накопичувачі зі змінними та незмінними носіями.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Характеристики мікропроцесора | Тема 3. Рынок и его структура. Механизм рынка

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 213; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.