Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 2 страница


 

109. Дно третьего шлуночка складають:

A. Ніжки мозку

B. Міжзгірне зрощення і задня мозкова спайка

C. Основа моста і зоровий горб

D. Усі вищезгадані структури

E. *Гіпоталамус і задня продірявлена речовина

 

110. Третій шлуночок безпосередньо сполучається з:

A. Водопроводом мозку, бічними шлуночками і підпавутинним простором

B. Центральним каналом спинного мозку, бічними шлуночками і водопроводом мозку

C. Четвертим шлуночком, мозжечково-мозковою цистерною і центральним каналом

D. Ні з одним з вищезгаданих утворень

E. *Бічними шлуночками, водопроводом мозку

 

111. До похідних кінцевого мозку відносяться наступні структури:

A. Плащ, таламічний мозок, бічні шлуночки і біла речовина півкулі

B. Базальні ядра, нюховий мозок, бічні шлуночки і зорові горби

C. Внутрішня капсула, плащ, бічні шлуночки і зоровий бугор

D. Плащ, внутрішня капсула, третій шлуночок і нюховий мозок

E. *Плащ, базальні ядра, бічні шлуночки і нюховий мозок

 

112. Бічні шлуночки мають наступні відділи:

A. Голівку, центральну частину і хвіст

B. Бічну і центральну частини, задній ріг

C. Лобову, тім'яну, потиличну і скроневу частини

D. Передній, задній і середній роги і тім'яна частина

E. *Передній, задній і бічний роги, центральну частину

 

113. Розрізняють наступні стінки переднього рога бічного шлуночка:

A. Тіло і хвіст хвостатого ядра і мозолисте тіло

B. Мозолисте тіло, голівку хвостатого ядра і гіппокамп

C. Гіппокамп, мозолисте тіло і килим

D. Чечевицеподібне ядро, зоровий бугор і мозолисте тіло

E. *Мозолисте тіло, голівку хвостатого ядра і прозору перегородку

 

114. До периферичного відділу нюхового мозку відносяться наступні структури:

A. Сосочкові тіла, гіппокамп

B. Склепіння, передня продірявлена речовина, нюховий

C. Склепінчаста закрутка, передня продірявлена речовина

D. Жодне з вищезгаданих утворень

E. *Нюховий тракт, цибулина і трикутник, передня продірявлена речовина

 

115. До центрального відділу нюхового мозку відносяться наступні утворення:A. Парагіппокампальна звивина, клин і передклин

B. Передклин, склепінна і парагіппокампальна закрутки

C. Поперекова і зубчаста закрутки

D. Жодне з вищезгаданих утворень

E. *Гіппокамп, зубчаста звивина і гачок

 

116. Артеріальне коло мозку утворять наступні артерії:

A. Основна, хребетні, внутрішні сонні і задні сполучні

B. Передні, середні і задні мозкові, основна і передня сполучні

C. Середня мозкова, передня і задня сполучні і внутрішня сонна

D. Передні, середні і задні мозкові і задні сполучні

E. *Передні і задні мозкові, передня і задні сполучні і внутрішня сонна

 

117. Похідні м'якої мозкової оболонки:

A. Венозні синуси

B. Великий і малий серповидні відростки

C. Діафрагма сідла і намет

D. Цистерни

E. *Судинні основи III і IV шлуночків, судинні сплетення

 

118. Розрізняють наступні утворення павутинної оболонки:

A. Підпавутинний простір спинного мозку

B. Мозочково-мозкова цистерна

C. Цистерни латеральної ямки

D. Мостова цистерна і цистерна мозолистого тіла

E. *Усі вищезгадані утворення

 

119. Розрізняють наступні похідні твердої мозкової оболонки:

A. Прямий і сагітальний синуси

B. Поперечний і сигмовидний синуси

C. Клиновидно-тім'яний, верхній і нижній кам'янисті синуси

D. Великий і малий серпи, намет мозочка і діафрагма сідла

E. *Усі вищезгадані утворення

 

120. Ядра яких аналізаторів розташовуються у середній лобовій закрутці?

A. Слуху

B. Зору

C. Загальної чутливості

D. Рухового аналізатора усної мови

E. *Рухового аналізатора письмової мови

 

121. Задні роги спинного мозку містять наступні ядра:

A. Переднє-медіальне, заднє-медіальне, переднє-латеральне, заднє-латеральне і проміжне

B. Проміжно-медіальне і проміжно-латеральне

C. Жодне з вищезгаданих

D. Усі вищезгадані

E. *Грудне і власне ядро заднього рогу

 

122. Чим з’днані між собою передні канатики білої речовини?

A. Передньою мозковою спайкою

B. Латеральною петлею

C. Сірою спайкою

D. Спайкою повздовж

E. *Білою спайкою

 

123. При гнійному отиті гній розповсюдився у комірки соскоподібного відростка і далі ускладнився менінгітом. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?

A. В крило-піднебінну ямку

B. В середню черепну ямку

C. В передню черепну ямку

D. В очну ямку

E. *В задню черепну ямку

 

124. При ушкодженні якого з відділів провідного шляху зорового аналізатору виявиться відсутність чутливості до світлових подразників медіальної половини сітківки правого ока і латеральної лівого?

A. Правий зоровий тракт

B. Зорове перехрестя

C. Правий зоровий нерв

D. Лівий зоровий нерв

E. *Лівий зоровий тракт

 

125. Запалення барабанної порожнини ускладнилось запаленням твердої мозкової оболонки. Через яку стінку барабанної порожнини інфекція може потрапити в порожнину черепа

A. Нижню

B. Латеральну

C. Медіальну

D. Задню

E. *Верхню

 

126. Тіло першого чутливого нейрона латерального спинно-таламічного шляху лежить:

A. В передніх рогах спинного мозку

B. в корі мозочка

C. в задніх рогах спинного мозку

D. у власному ядрі

E. *в спинномозковому вузлі

 

127. Що з’єднують ручки горбиків?:

A. Верхні горбики середнього мозку;

B. Нижні горбики середнього мозку;

C. Горбики із повідцями;

D. Горбики із ніжками мозку.

E. *Горбики із колінчастими тілами

 

128. Виявлена патологія середнього вуха. Яка структура входять у склад середнього вуха?

A. Передні напівколові канальці

B. Маточка.

C. Драбина присінка

D. Мішечок.

E. *Молоточок.

 

129. В склад середнього вуха входять:

A. З бічних напівколових канальців.

B. Маточка.

C. Драбина присінка.

D. Мішечок.

E. *Стремінце.

 

130. Що є структурно-функціональною одиницею нервової системи

A. аксон

B. дендрит

C. нефрон

D. рецептор

E. *нейрон

 

131. З яких елементів складається рефлекторна дуга

A. рецептор, кондуктор, центр

B. рецептор, кондуктор, асоціативний нейронC. рецептор, нервове волокно, вузол

D. кондуктор, нервове волокно

E. *рецептор, кондуктор, ефектор

 

132. В якій послідовності виникали форми нервової системи під час її історичного розвитку

A. сіткоподібна, трубчаста, вузлова

B. трубчаста, вузлова, сіткоподібна

C. вузлова, трубчаста, сіткоподібна

D. трубчаста, сіткоподібна, вузлова

E. *сіткоподібна, вузлова, трубчаста

 

133. Які нейрони розміщені в спинномозкових вузлах

A. мультіполярні

B. астроцитарні

C. біполярні

D. уніполярні

E. *псевдоуніполярні

 

134. Як називаются рецептори, розміщені в м’язах, зв’язках, суглобах

A. осморецептори

B. екстерорецептори

C. інтерорецептори

D. ентерорецептори

E. *пропріорецептори

 

135. Як називається місце контакту двох нейронів

A. кондуктор

B. афектор

C. рецептор

D. ефектор

E. *синапс

 

136. З яких зародкових структур розвивається нервова система

A. з мезодерми

B. з спланхноплеври

C. з ентодерми

D. з соматоплеври

E. *з ектодерми

 

137. Назвіть складові частини периферичного відділу нервової системи

A. корінці та сплетення, кінцева гілка

B. спинні нерви з ядрами задніх і передніх рогів

C. нервові сплетення та вузли, розміщенні в органах, власні пучки

D. передні та задні корінці спинного мозку

E. *корінці, спинні та черепні нерви, їх гілки, сплетення та вузли,

 

138. Як називається XI пара черепно-мозкових нервів?

A. відвідний

B. лицевий

C. язиково-глотковий

D. блукаючий

E. *додатковий

 

139. З яких частин складається нервова клітина

A. аксон і синапс

B. дендрит і синапс

C. головка і тіло

D. хвіст і тіло

E. *тіло і відростки

 

140. Які типи нейронів за їх морфофункціональною характеристикою Ви знаєте

A. чутливі, змішані

B. ефекторні, афекторні

C. змішані, рухові

D. пропріоцептивні, інтероцептивні

E. *асоціативні, чутливі, рухові

 

141. Які є види рецепторів в залежності від їх локалізації

A. інтероцептори, барорецептори

B. пропріоцептори, хеморецептори

C. бароцептори, екстероцептори

D. хеморецептори, барорецептори

E. *екстероцептори, пропріоцептори, інтерорецептори

 

142. Де знаходяться тіла чутливих нервових клітин

A. в задньому розі

B. в передньому розі

C. в сірій речовині спинного мозку

D. в білій речовині спинного мозку в головному мозку

E. *в вузлах

 

143. Де знаходиться верхня границя спинного мозку

A. нижній край вискової кістки

B. великі крила клиноподібної кістки

C. нижній край І шийного хребця

D. верхній край II шийного хребця

E. *нижній край великого потиличного отвору

 

144. Де знаходиться нижня границя спинного мозку

A. на рівні XI - XII грудних хребців

B. на рівні III - IV поперекових хребців

C. на рівні верхнього края крижової кістки

D. на рівні II куприкового хребця

E. *на рівні І - II поперекових хребців

 

145. Чим закінчується спинний мозок

A. пірамідами

B. поперековим потовщенням

C. твердою оболонкою

D. оливою

E. *мозковим конусом

 

146. Як називається продовження спинного мозку нижче мозкового конуса

A. мозковий шлуночок

B. піраміди

C. олива

D. центральний канал

E. *кінцева нитка

 

147. Де закінчується внутрішня частина кінцевої нитки спинного мозку

A. у мішку твердої мозкової оболонки

B. на крижовій кістці

C. у мішку павутинної оболонки

D. у мішку судинної оболонки

E. *на куприковій кістці

 

148. Де закінчується зовнішня частина кінцевої нитки спинного мозку

A. на рівні II крижового хребця

B. на рівні II поперекового хребця

C. в мішку твердої мозкової оболонки

D. в мішку павутинної оболонки

E. *на рівні II куприкового хребця

 

149. Які потовщення має спинний мозок

A. попереково-крижове

B. грудне і шийне

C. крижово-куприкове

D. грудо-поперекове

E. *шийне і попереково-крижове

 

150. Що є границею, що розділяє спинний мозок на дві симетричні половини

A. задня серединна борозна і бічна борозна

B. передня латеральна борозна

C. задня латеральна борозна

D. проміжна задня борозна

E. *передня серединна щілина і задня серединна борозна

 

151. Які борозни проходять по передній поверхні спинного мозку

A. передні проміжні

B. задні проміжні

C. передні серединні

D. передні медіальні

E. *передні латеральні

 

152. Які борозни проходять по задній поверхні спинного мозку

A. задня серединна і бічна

B. задні центральні

C. передні латеральні

D. задні проміжні

E. *задні латеральні і задня серединна

 

153. Чим утворені корінці спинного мозку

A. гілками нервових клітин

B. нервовими вузлами

C. кінцевою ниткою

D. дендритами клітин головного мозку

E. *відростки нервових клітин

 

154. Чим утворені задні корінці спинного мозку

A. сукупність периферичних відростків клітин спинномозкового вузла

B. сукупність аксонів задніх рогів спинного мозку

C. відростки клітин задніх рогів спинного мозку

D. аксони задніх рогів спинного мозку

E. *сукупність центральних відростків псевдоуніполярних клітин спинномозкового вузла

 

155. Чим утворені передні корінці спинного мозку

A. відростки чутливих клітин спинномозкового вузла

B. відростки чутливих клітин передніх рогів спинного мозку

C. аксонів задніх рогів спинного мозку

D. все вище перечислене

E. *відростки рухових нервових клітин передніх рогів спинного мозку

 

156. Якими за функцією є задні корінці спинного мозку

A. руховими

B. мішаними

C. вегетативними

D. все вище перечислене

E. *чутливими

 

157. Якими за функцією є передні корінці спинного мозку

A. чутливими і вегетативними

B. рухливими

C. чутливими

D. руховими і чутливими

E. *руховими і вегетативними

 

158. Назвіть місце проникнення в спинний мозок задніх корінців

A. передня латеральна борозна

B. задня проміжна борозна

C. задня серединна борозна

D. передня проміжна борозна

E. *задня латеральна борозна

 

159. Назвіть місце виходу із спинного мозку передніх корінців

A. задня латеральна борозна

B. задня проміжна борозна

C. передня серединна щілина

D. передня проміжна борозна

E. *передня латеральна борозна

 

160. Яка порожнина проходить в середині спинного мозку

A. четвертий шлуночок

B. третій шлуночок

C. підпавутинний простір

D. бічний шлуночок

E. *центральний канал

 

161. Чим закінчується нижній кінець центрального каналу

A. четвертим шлуночком

B. третім шлуночком

C. бічним шлуночком

D. підпавутинним простором

E. *кінцевим шлуночком

 

162. З чим сполучається центральний канал вгорі

A. з кінцевим шлуночком

B. з третім шлуночком

C. з бічними шлуночками

D. з субдуральним простором

E. *з четвертим шлуночком

 

163. Де знаходиться спинний мозок

A. в отворах поперечних відростків

B. в субдуралькому просторі

C. в субарахноїдальному просторі

D. в епідуральному просторі

E. *в хребетному каналі

 

164. Назвіть місце виходу з хребетного каналу корінців спинного мозку

A. хребетний канал

B. отвори поперечних відростків

C. крижовий канал

D. підпавутинний простір

E. *міжхребцеві отвори

 

165. Як утворюється спинномозковий нерв

A. від з'єднання передніх і задніх рогів

B. від злиття сірої речовини

C. від злиття білої речовини

D. від з'єднання задніх і бічних рогів рогів

E. *від злиття передніх і задніх корінців

 

166. На які гілки розділяється спинномозковий нерв

A. на задню, білу з'єднувальну

B. на менінгеальну, сіру з'єднувальну

C. на білу з'єднувальну

D. на сіру з'єднувальну

E. *на передню, задню, менінгеальну

 

167. Назвіть оболонки спинного мозку

A. тверда, м'яка

B. судинна, тверда

C. сіра і біла

D. біла і м'яка

E. *павутинна, тверда і м'яка

 

168. Між чим знаходиться епідуральний простір

A. між твердою і павутинною мозковими оболонками

B. між твердою і судинною мозковими оболонками

C. між павутинною і судинною оболонками

D. між твердою оболонкою і центральним каналом

E. *між окістям хребетного стовбура і твердою мозковою оболонкою

 

169. Між чим знаходиться субдуральний простір

A. між твердою і судинною оболонками

B. між окістям і твердою оболонкою

C. між павутинною і судинною оболонками

D. між павутинною оболонкою і центральним каналом

E. *між твердою і павутинною оболонками

 

170. Між чим знаходиться підпавутинний простір

A. між окістям і павутинною оболонкою

B. між твердою і павутинною оболонками

C. між павутинною оболонкою і центральним каналом

D. між павутинною оболонкою і центральним каналом

E. *між павутинною і судинною оболонками

 

171. Між яким утворенням натягнута зубчата зв’язка

A. від твердої оболонки до спинного мозку

B. від спинного мозку до передніх корінців

C. від спинного мозку до задніх корінців

D. між передніми і задніми корінцями

E. *від бічних поверхонь спинного мозку до павутинної оболонки

 

172. Що знаходиться в підпавутинному просторі

A. жирова клітковина

B. венозне сплетення

C. артерії і вени

D. нерви і судини

E. *спинномозкова рідина

 

173. Яка за функцією передня гілка спинномозкового нерва

A. рухова

B. чутлива

C. вегетативна

D. парасимпатична

E. *мішана

 

174. Яка за функцією задня гілка спинномозкового нерва

A. чутлива

B. рухова

C. вегетативна

D. парасимпатична

E. *мішана

 

175. З яких речовин складається спинний мозок

A. білої та червоної

B. сірої та чорної

C. сірої та червоної

D. білої та чорної

E. *білої і сірої

 

176. Що таке сіра речовина спинного мозку

A. скупчення відростків клітин

B. скупчення гліальних елементів

C. скупчення корінців

D. скупчення нервів

E. *скупчення нервових клітин

 

177. Що таке біла речовина спинного мозку

A. скупчення гліальних елементів

B. скупчення нервових клітин

C. скупчення ядер

D. скупчення нервів

E. *скупчення нервових волокон

 

178. Що утворює сіра речовина спинного мозку

A. сірі ядра

B. сірі спайки

C. сірі канатики

D. сірі пучки

E. *сірі стовпи

 

179. Назвіть частини стовпів сірої речовини спинного мозку

A. задній стовп і бічний

B. бічний стовп і проміжний

C. верхній стовп

D. нижній стовп

E. *передній стовп, задній і бічний

 

180. На якому рівні знаходяться бічні роги спинного мозку

A. від II шийного до X грудного сегментів

B. від VII шийного до V поперекового сегментів

C. від І грудного до ХП грудного сегментів

D. від І грудного до І крижового сегментів

E. *від VIII шийного до II поперекового сегментів

 

181. Що утворює сіра речовина спинного мозку на поперечному зрізі

A. борозни

B. канатики

C. оливи

D. піраміди

E. *роги

 

182. Назвіть роги сірої речовини спинного мозку

A. передній і задній

B. бічний, проміжний

C. верхній і нижній

D. нижній і задній

E. *задній, передній і бічний

 

183. Які нейрони розміщуються в задніх рогах спинного мозку

A. чутливі

B. рухові

C. вегетативні

D. змішані

E. *вставні

 

184. В яких рогах спинного мозку розміщуються рухові соматичні нейрони

A. в задніх

B. в бічних

C. в передніх і бічних

D. в задніх і бічних

E. *в передніх

 

185. Чим з’єднані між собою передні роги спинного мозку

A. задньою сірою спайкою

B. білою спайкою

C. спайкою повідців

D. спайкою склепіння

E. *передньою сірою спайкою

 

186. Чим з’єднані між собою задні роги спинного мозку

A. передньою сірою спайкою

B. білою спайкою

C. спайкою повідців

D. спайкою склепіння

E. *задньою сірою спайкою

 

187. Яка речовина знаходиться навколо епендіми центрального каналу спинного мозку

A. центральна біла речовина

B. біла спайка

C. сіра передня спайка

D. сіра задня спайка

E. *центральна студениста речовина

 

188. Які ядра утворюють нейрони передніх рогів спинного мозку

A. два медіальних і центральне

B. центральне і 2 латеральних

C. два центральних

D. два верхніх, два нижніх

E. *два латеральних, 2 медіальних і центральне

 

189. З чого складаються передні корінці спинного мозку

A. з аксонів чутливих клітин

B. з відростків вставочних клітин

C. з відростків клітин спинного вузла

D. з тіл нервових клітин

E. *з аксонів рухових клітин передніх рогів

 

190. Які ядра утворюють клітини задніх рогів спинного мозку

A. власне ядро і червоне ядро

B. студениста речовина

C. губчаста зона

D. червоне ядро, чорна речовина

E. *грудне ядро і власне ядро

 

191. З чого складаються задні корінці спинного мозку

A. з периферичних відростків клітин спинного вузла

B. з відростків клітин заднього рогу

C. з відростків клітин переднього рогу

D. з тіл нервових клітин

E. *з центральних відростків псевдоуніполярних клітин спинномозкового вузла

 

192. Де знаходяться передні канатики білої речовини спинного мозку

A. по периферії сірої речовини

B. в центрі сірої речовини

C. в центрі білої речовини

D. в сірій речовині

E. *між передньою серединною щілиною і передньою бічною борозною

 

193. З яких клітин складаються бічні роги спинного мозку

A. чутливих

B. вставних

C. псевдоуніполярних

D. рухових

E. *вегетативних

 

194. Що утворюють нервові клітини в бічних рогах спинного мозку

A. Bмедіальну проміжну речовину

B. губчасту речовину

C. студенисту речовину

D. власне ядро

E. *латеральне і медіальне проміжні ядра

 

195. Де знаходиться ретикулярна формація у шийному відділі спинного мозку

A. між бічними і передніми рогами

B. між бічними і задніми рогами

C. навколо центрального каналу

D. в задніх рогах

E. *між передніми і задніми рогами

 

196. Де знаходиться ретикулярна формація у головному мозку

A. в правій півкулі

B. в лівій півкулі

C. навколо центрального канала

D. у задніх рогах

E. *в стовбурі мозку

 

197. На які частини розділена біла речовина спинного мозку

A. бічний канатик і задній

B. задній канатик і передній

C. передні роги

D. задні роги і проміжна речовина

E. *передній канатик, бічний і задній

 

198. Де знаходиться передній канатик білої речовини

A. між передньою і задньою борознами

B. між передніми і задніми рогами

C. між задньою серединною борозною і задньою латеральною борозною

D. між передньою і бічними борознами

E. *між передньою серединною щілиною і передньою латеральною борозною

 

199. Де знаходиться бічний канатик білої речовини

A. між передньою серединною шілиною і передньою бічною борозною

B. між задньою серединною шілиною і задньою бічною борозною

C. між передньою і задньою серединними борознами

D. між передньою серединною і задньою бічними борознами

E. *між передньою і заднього латеральними борознами

 

200. Де знаходиться задній канатик білої речовини

A. між задньою серединною і передньою латеральною борознами

B. між передньою і задньою серединними борознами

C. між передньою серединною і задньою бічною борознами

D. між передньою і задньою бічними борознами

E. *між задньою серединною і задньою латеральною борознами

 

201. Чим з’єднані між собою передні (правий і лівий) канатики білої речовини

A. сірою спайкою

B. спайкою повідців

C. спайкою склепіння

D. передньою мозковою спайкою

E. *білою спайкою

 

202. Назвіть системи пучків білої речовини асоціативних провідних шляхів

A. висхідні пучки

B. низхідні пучки

C. верхні пучки

D. нижні пучки

E. *короткі пучки асоціативних волокон

 

203. Які за функцією пучки знаходяться переважно в передніх канатиках

A. рухові

B. висхідні

C. короткі

D. висхідні і короткі

E. *чутливі і рухові

 

204. Які за функцією пучки знаходяться в задніх канатиках

A. рухові

B. короткі

C. рухові і короткі

D. рухові і чутливі

E. *чутливі

 

205. Як за функцією пучки знаходяться в бічних канатиках

A. чутливі і вегетативні

B. вегетативні

C. короткі

D. рухові і короткі

E. *рухові і чутливі

 

206. Який шлях не знаходиться в передніх канатиках

A. передній кірково-спинномозковий шлях

B. ретикулярно-спинномозковий шлях

C. передній спинно-таламічний шлях

D. покришково-спинномозковий шлях

E. *спинно-мозочковий шлях

 

207. Який шлях незнаходиться в бічних канатиках

A. задній і передній спянно-мозочкові шляхи

B. латеральний спинно-таламічний шлях

C. латеральний кірково-спинномозковий шлях

D. червоноядерно-спинномозковий шлях

E. *присінково-спинномозковий шлях

 

208. Які пучки проходять в задніх канатиках

A. клиновидний пучок і задній повздовжній

B. задній поздовжній пучок

C. бічний поздовжній пучок

D. передній поздовжний пучок

E. *ніжний пучок і клиновидний

 

209. Назвіть висхідні провідні шляхи бічних канатиків спинного мозку

A. задній спинно-мозочковий шлях і кірково-спинномозковий шлях

B. червоноядерно-спинномозковий шлях

C. передній спинно-таламічний шлях

D. кірково-спинномозковий шлях

E. *передній спинно-мозочковий шлях і задній спинно-мозочковий шлях, латеральний спинно-таламічний шлях

 

210. Назвіть низхідні провідні шляхи бічних канатиків спинного мозку

A. червоноядерно-спинномозковий шлях і шлях Флексіга

B. бічний спинно-таламічний шлях і шлях Говерса

C. передній спинно-таламічний шлях

D. оліво-спинномозковий шлях

E. *бічний кірково-спинномозковий шлях і червоноядерно-спинномозковий шлях

 

211. Що таке сегмент спинного мозку

A. поперечний зріз спинного мозку, відповідно розмірам хребця

B. поздовжній розмір спинного мозку

C. частина сірої речовини спинного мозку

D. частина білої речовини спинного мозку

E. *ділянка поперечного зрізу спинного мозку, що відповідає двом парам спинно-мозковий нервам

 

212. Які розрізняють сегменти спинного мозку за місцем їх знаходження

A. грудні, крижові, шийні

B. поперекові, крижові, куприкові

C. крижові, поперекові, куприкові

D. куприковий, реберні і поперекові

E. *шийні, грудні, поперекові, крижові і куприкові

 

213. Скільки є шийних сегментів спинного мозку

A. 7

B. 5

C. 10

D. 9

E. *8

 

214. Скільки є грудних сегментів спинного мозку

A. 14

B. 10

C. 8

D. 5

E. *12

 

215. Скільки є поперекових сегментів спинного мозку

A. 7

B. 12

C. 8

D. 10

E. *5

 

216. Скільки є крижових сегментів спинного мозку

A. 7

B. 12

C. 8

D. 10

E. *5

 

217. Скільки є куприкових сегментів спинного мозку

A. 5

B. 2-3

C. 3-4

D. 5-6

E. *1

 

218. Скільки є сегментів у спинному мозку

A. 28

B. 30

C. 35

D. 20

E. *31

 

219. На якому рівні відносно до хребта знаходяться верхні шийні сегменти спинного мозку

A. на 1 хребець нижче

B. на 2 хребця нижче

C. на 3 хребця нижче

D. все вище перечислене

E. *відповідно хребцям

 

220. На якому рівні відносно до хребта знаходяться нижні шийні та верхні грудні сегменти спинного мозку

A. на 2 хребця вище

B. на 3 хребця вище

C. відповідно хребцям

D. все вище перечислене

E. *на 1 хребець вище

 

221. На якому рівні відносно до хребта знаходяться середні грудні сегменти спинного мозку

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 1 страница | Текстові тестові завдання 3 страница

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 485; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.129 сек.