Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 3 страница


A. на 1 хребець вище

B. на 3 хребця вище

C. на рівні хребців

D. на 2 хребця нижче

E. *на 2 хребця вище

 

222. На якому рівні відносно до хребта знаходяться нижні грудні сегменти спинного мозку

A. на 1 хребець вище

B. на 2 хребця вище

C. на рівні хребців

D. на 2 хребця нижче

E. *на 3 хребця вище

 

223. На якому рівні відносно до хребта знаходяться поперекові сегменти спинного мозку

A. на рівні тіл І - II поперекових хребців

B. на 3 хребця вище

C. на 4 хребця вище

D. на 2 хребця нижче

E. *на рівні тіл X, XI хребців

 

224. На якому рівні відносно до хребта знаходяться крижові та куприковий сегменти спинного мозку

A. на рівні X - XI грудних хребців

B. на рівні крижових хребців

C. на 3 хребця вище

D. на 2 хребця нижче

E. *на рівні XII грудного і І поперекового хребців

 

225. З чого складається головний мозок 4-тижневого ембріона.

A. з двох мозкових пухирів

B. з п'яти мозкових пухирів

C. з нервової трубки

D. з чотирьох мозкових пухирів

E. *з трьох мозкових пухирів

 

226. Назвіть первинні мозкові пухирі

A. середній, задній

B. ромбовидний, передній

C. проміжний, кінцевий

D. кінцевий, задній

E. *передній, середній, ромбовидний

 

227. На які відділи диференціюється передній мозковий пухир

A. кінцевий, задній

B. середній, задній

C. задній, передній

D. ромбовидний, середній

E. *проміжний, кінцевий

 

228. На які відділи диференціюється ромбовидний мозковий пухир

A. довгастий мозок, кінцевий

B. середній, передній

C. проміжний, задній

D. кінцевий, ромбовидний

E. *задній, довгастий

 

229. Назвіть вторинні мозкові пухирі

A. середній і передній

B. проміжний і ромбовидний

C. власне задній

D. довгастий мозок

E. *кінцевий і проміжний

 

230. Що входить в склад кінцевого мозку

A. плащ і міст

B. нюховий мозок і гіпоталамус

C. зорові горби

D. міст і IV шлуночок

E. *базальні вузли і нюховий мозок

 

231. Що входить в склад проміжного мозку

A. мозочок

B. базальні вузли

C. містD. плащ

E. *підталамічна ділянка

 

232. Що входить в склад власне заднього мозку

A. мозочок і його ніжки

B. зоровий горб

C. базальні вузли

D. підталамічна ділянка

E. *міст і мозочок

 

233. Назвіть найбільш велику складову частину головного мозку

A. міст

B. мозочок

C. довгастий мозок

D. середній мозок

E. *кора великих півкуль

 

234. Як називається шар півкуль головного мозку, який прикриває інші відділи головного мозку

A. мозочок

B. довгастий мозок

C. міст

D. зоровий горб

E. *плащ

 

235. Чим відокремлені між собою півкулі головного мозку

A. поперечною щілиною

B. бічною борозною

C. центральною борозною

D. зацентральною борозною

E. *поздовжньою щілиною

 

236. Чим відокремлюються півкулі головного мозку від мозочка

A. поздовжньою щілиною

B. бічною борозною

C. центральною борозною

D. зацентральною борозною

E. *поперечною щілиною

 

237. Як називається І пара черепних нервів

A. зоровий

B. блоковий

C. трійчастий

D. окоруховий

E. *нюховий

 

238. Як називається ІІ пара черепних нервів

A. нюховий

B. блоковий

C. трійчастий

D. окоруховий

E. *зоровий

 

239. Як називається ІІІ пара черепних нервів

A. зоровий

B. нюховий

C. блукаючий

D. трійчастий

E. *окоруховий

 

240. Як називається ІV пара черепних нервів

A. нюховий

B. зоровий

C. трійчастий

D. відвідний

E. *блоковий

 

241. Як називається V пара черепних нервів

A. зоровий

B. блоковий

C. відвідний

D. блукаючий

E. *трійчастий

 

242. Як називається VІ пара черепних нервів

A. зоровий

B. блоковий

C. трійчастий

D. під'язиковий

E. *відвідний

 

243. Як називається VІІ пара черепних нервів

A. трійчастий

B. зоровий

C. блукаючий

D. під'язиковий

E. *лицевий

 

244. Як називається VІІІ пара черепних нервів

A. лицевий

B. блукаючий

C. трійчастий

D. додатковий

E. *присінково-завитковий

 

245. Як називається ІХ пара черепних нервів

A. блукаючий

B. трійчастий

C. лицевий

D. додатковий

E. *язикогорловий

 

246. Як називається Х пара черепних нервів

A. трійчастий

B. лицевий

C. відвідний

D. під'язиковий

E. *блукаючий

 

247. Як називається ХІ пара черепних нервів

A. блукаючий

B. лицевий

C. трійчастий

D. відвідний

E. *додатковий

 

248. Як називається ХІІ пара черепних нервів

A. додатковий

B. блукаючий

C. трійчастий

D. язикогорловий

E. *під'язиковий

 

249. Скільки пар черепних нервів ви знаєте

A. 14

B. 31

C. 10

D. 11

E. *12

 

250. Де виходить на основу мозку І пара ЧМН

A. зорове перехрестя

B. передня щілина

C. поздовжня щілина

D. поперечна щілина

E. *нюхова цибулина

 

251. Де виходить на основу мозку ІІ пара ЧМН

A. зоровий шлях

B. передня щілина

C. поздовжня щілина

D. поперечна щілина

E. *зорове перехрестя

 

252. Де виходить на основу мозку ІІІ пара ЧМН

A. з латеральної сторони ніжок мозку

B. між оливою і пірамідою

C. передня латеральна борозна

D. задня латеральна борозна

E. *з медіальної сторони ніжок мозку

 

253. Де виходить на основу мозку ІV пара ЧМН

A. з медіальної сторони ніжок мозку

B. з латеральної сторони середніх ніжок мозочка

C. з латеральної сторони нижніх ніжок мозочка

D. з латеральної сторони верхніх ніжок мозочка

E. *з латеральної сторони ніжок мозку

 

254. Де виходить на основу мозку V пара ЧМН

A. ніжками мозочка і оливами

B. між пірамідами і оливами

C. між мостом і пірамідами

D. між довгастим мозком і мостом

E. *між. мостом і середніми мозочковими ніжками

 

255. Де виходить на основу мозку VІ пара ЧМН

A. між мостом і оливами довгастого мозку

B. між пірамідами і оливами

C. в задній бічній борозні

D. в передній бічній борозні

E. *між мостом і пірамідами довгастого мозку

 

256. Де виходить на основу мозку VIІ пара ЧМН

A. між оливами і пірамідами довгастого мозку

B. між мостом і середньою ніжкою мозочка

C. в передній бічній борозні

D. в задній бічній борозніE. *між мостом і оливою довгастого мозку

 

257. Де виходить на основу мозку VIIІ пара ЧМН

A. між оливами і пірамідами довгастого мозку

B. між мостом і середньою ніжкою мозочка

C. в передній бічній борозні

D. в задній бічній борозні

E. *між мостом і оливою довгастого мозку

 

258. Де виходить на основу мозку ІX пара ЧМН

A. в передній бічній борозні довгастого мозку

B. між мостом і середньою ніжкою мозочка

C. між оливами і пірамідами

D. в мосто-мозочковому куті

E. *в задній бічній борозні довгастого мозку

 

259. Де виходить на основу мозку X пара ЧМН

A. в передній бічній борозні довгастого мозку

B. між мостом і середньою ніжкою мозочка

C. між оливами і пірамідами

D. в мосто-мозочковому куті

E. *в задній бічній борозні довгастого мозку

 

260. Де виходить на основу мозку XІ пара ЧМН

A. в передній бічній борозні довгастого мозку

B. між мостом і середньою ніжкою мозочка

C. між оливами і пірамідами

D. в мосто-мозочковому куті

E. *в задній бічній борозні довгастого мозку

 

261. Де виходить на основу мозку XIІ пара ЧМН

A. в задній бічній борозні довгастого мозку

B. між мостом і середньою ніжкою мозочка

C. позаду олив довгастого мозку

D. з медіальної сторони ніжок мозку

E. *в передній бічній борозні довгастого мозку

 

262. У спинному і головному мозку виділяють такі групи провідних шляхів

A. асоціативні і рефлекторні

B. проекційні і рефлекторні

C. рефлекторні і комісуральні

D. всі перераховані вище

E. *комісуральні, асоціативні, проекційні

 

263. Асоціативні нервові волокна сполучають

A. спинний мозок з головним

B. ядра мозкового стовбура з базальними ядрами і корою

C. сіру речовину правої і лівої півкуль

D. аналогічні центри правої і лівої половини мозку

E. *участки сірої речовини в межах однієї половини мозку

 

264. Короткі асоціативні нервові волокна сполучають

A. ділянки сірої речовини спинного мозку сусідніх сегментів

B. ділянки сірої речовини звивин різних долей

C. далеко віддалені один від одного сегменти спинного мозку

D. всі перераховані вище

E. *прилеглі ділянки сірої речовини звивини в межах однієї частки мозку

 

265. До довгих асоціативних шляхів відносяться

A. нижній поздовжній пучок

B. гачковидний пучок

C. задні власні пучки спинного мозку, що зв'язують сусідні сегменти

D. середній поздовжній пучок

E. *верхний поздовжній пучок, нижній поздовжній пучок, гачковидний пучок

 

266. Лобні (великі) щипці утворені волокнами, що йдуть в складі

A. стовбура мозолистого тіла

B. валика мозолястого тіла

C. передньої спайки мозку

D. спайки склепіння

E. *коліна мозолистого тіла

 

267. Потиличні (малі) щипці утворюють волокна, що йдуть в складі

A. коліна мозолистого тіла

B. дзьоба мозолистого тіла

C. передньої спайки мозку

D. спайки склепіння

E. *валика мозолистого тіла

 

268. Які долі сполучають волокна, що йдуть в стовбурі мозолистого тіла

A. скроневі долі двох півкуль

B. лобові долі двох півкуль

C. потиличні долі двох півкуль

D. острівці двох півкуль

E. *тім’яні долі двох півкуль і скроневі долі двох півкуль

 

269. Які долі сполучають волокна, що йдуть в коліні мозолистого тіла

A. скроневі долі двох півкуль

B. потиличні долі двох півкуль

C. тім'яні долі двох півкуль

D. острівці двох півкуль

E. *лобні долі двох півкуль

 

270. Які долі сполучають волокна, що йдуть у складі валика мозолистого тіла

A. лобні долі

B. скроневі долі

C. острівці

D. тім'яні долі двох півкуль

E. *потиличні долі двох півкуль

 

271. На які групи діляться висхідні проекційні шляхи за характером проведення імпульсів

A. пропріоцептивні шляхи, пірамідні

B. інтероцептивні шляхи, екстрапірамідні

C. пірамідні шляхи

D. екстрапірамідні шляхи

E. *екстероцептивні, пропріоцептивні,інтероцептивні

 

272. Экстероцептивні шляхи проводять імпульси

A. від органів зору, слуху, смаку і нюху

B. від органів руху

C. від внутрішніх органів

D. від судин

E. *від рецепторів шкіри і слизових оболонок

 

273. Імпульси від органів руху проводять

A. екстероцептивні шляхи

B. інтероцептивні шляхи

C. пірамідні шляхи

D. екстрапірамідні

E. *пропріоцептивні шляхи

 

274. Імпульси від внутрішніх органів, судин проводять.

A. пропріоцептивні шляхи

B. екстероцептивні шляхи

C. пірамідні шляхи

D. екстрапірамідні шляхи

E. *інтероцептивні шляхи

 

275. Які шляхи відносяться до екстероцептивних провідних шляхів

A. tractus pyramidalis (пірамідний шлях)

B. tractus bulbothalamicus (провідний шлях пропріоцептивної чутливості кіркового напряму)

C. tractus spinocerebellaris ventralis (передній спинно-мозочковий шлях)

D. tractus spinocerebellaris dorsalis (задній спинно-мозочковий шлях)

E. *tractus spinothalamicus lateralis (латеральний спинно-таламічний шлях), tractus spinothalamicus anterior(передній спинно-таламічний шлях)

 

276. Як називається провідний шлях больової і температурної чутливості

A. tractus spinothalamicus ventralis

B. tractus bulbothalamicus

C. tractus spinocerebellaris ventralis

D. tractus spinocerebellaris dorsalis

E. *tractus spinothalamicus lateralis

 

277. Де знаходяться рецептори латерального спинно-таламічного шляху

A. в м'язах

B. в сухожилках, зв'язках

C. в суглобових капсулах

D. в сітківці ока

E. *в шкірі, в слизових оболонках

 

278. Де закінчується нейрит третього нейрона шляху больової і температурної чутливості

A. в корі черв'яка мозочка

B. в корі півкулі мозочка

C. в зубчатому ядрі мозочка

D. в корі передцентральної звивини

E. *в корі постцентральноїзвивини

 

279. Тіло першого чутливого нейрона латерального спинно-таламічного шляху лежить

A. в шкірі

B. в слизових оболонках

C. в судинах

D. в задніх рогах спинного мозку

E. *в спинно-мозковому вузлі

 

280. Куди прямує центральний відросток першого нейрона латерального спинно-таламічного шляху

A. в передній ріг спинного мозку

B. в довгастий мозок

C. в задній канатик спинного мозку

D. в латеральний канатик спинного мозку

E. *у задній ріг спинного мозку

 

281. Де лежить другий нейрон провідного шляху больової і температурної чутливості

A. в тонкому ядрі довгастого мозку

B. в клиновидному ядрі довгастого мозку

C. в грудному ядрі спинного мозку

D. в червоному ядрі

E. *у власному ядрі заднього рогу спинного мозку

 

282. Куди прямує аксон другого нейрона шляху больової і температурної чутливості

A. в бічний канатик своєї сторони

B. в передній канатик протилежної сторони

C. в передній канатик своєї сторони

D. в задній канатик своєї сторони

E. *в бічний канатик протилежної сторони

 

283. Де закінчується аксон другого нейрона латерального спинно-таламічного шляху

A. на клітинах тонкого і клиновидного ядер довгастого мозку

B. на клітинах переднього ядра таламуса

C. на клітинах верхнього ядра гіпоталамуса

D. на клітинах кори черв'яка мозочка

E. *на клітинах дорсального латерального ядра таламуса

 

284. Де лежать тіла III нейронів латерального спинно-таламічного шляху

A. в передньому ядрі таламуса

B. в тонкому і клиновидному ядрах

C. в клітинах кори черв'яка мозочка

D. в червоному ядрі протилежної сторони

E. *в дорсальному латеральному ядрі таламуса

 

285. Відростки клітин третього нейрона латерального спинно-таламічног шляху проходять.

A. через коліно внутрішньої капсули

B. через нижню ніжку мозочка

C. через верхню ніжку мозочка

D. через гіпоталамус

E. *через задню ніжку внутрішньої капсули

 

286. Як змінюється больова і температурна чутливість при пошкодженні однієї половини спинного мозку

A. повністю зникає на тій же стороні тіла нижче місця пошкодження

B. знижується на протилежній стороні тіла нижче місця пошкодження

C. знижується на тій же стороні тіла нижче місця пошкодження

D. зникає на протилежній стороні тіла нижче за пошкодження і знижується на тій же стороні

E. *повністю зникає на протилежній стороні тіла нижче місця пошкодження

 

287. Як називається провідний шлях дотику і тиску

A. tractus spinothalamicus lateralis

B. tractus bulbothalamicus

C. tractus spinocerebellaris dorsalis

D. tractus spinocerebellaris anterior

E. *tractus spinothalamicus anterior

 

288. Де знаходяться рецептори першого нейрона переднього спинно-таламічного шляху

A. в м'язах

B. в сухожилках

C. в зв'язках

D. в суглобових капсулах

E. *в шкірі

 

289. Де закінчується аксон третього нейрона шляху дотику і тиску

A. в корі черв'яка мозочка

B. в корі півкулі мозочка

C. в зубчатому ядрі мозочка

D. в корі передцентральної звивини

E. *в корі постцентральноїзвивини

 

290. Тіло першого чутливого нейрона переднього спинно-таламічного шляху лежить.

A. в корі

B. в слизистих оболонках

C. в судинах

D. в задніх рогах спинного мозку

E. *в спинномозковому вузлі

 

291. Де лежить другий нейрон провідного шляху дотику і тиску

A. у власному ядрі заднього рогу спинного мозку

B. в тонкому ядрі довгастого мозку

C. в грудному ядрі спинного мозку

D. в ядрі Дейтерса

E. *желатиновій субстанції

 

292. Куди прямує аксон другого нейрона шляху дотику і тиску

A. в передній канатик своєї сторони

B. в бічний канатик протилежної сторони

C. в бічний канатик своєї сторони

D. в задній канатик своєї сторони

E. *в передній канатик протилежної сторони

 

293. Де закінчується аксон другого нейрона шляху дотику і тиску

A. на клітинах тонкого і клиновидного ядер довгастого мозку

B. на клітинах переднього ядра таламуса

C. на клітинах дорсального ядра гіпоталамуса

D. на клітинах кори черв'яка мозочка

E. *на клітинах дорсального латерального ядра таламуса

 

294. Де лежать тіла клітин третього нейрона переднього спинно-таламічного шляху

A. в передньому ядрі таламуса

B. в тонкому і клиновидному ядрах довгастого мозку

C. в клітинах кори черв'яка мозочка

D. в дорсальному ядрі гіпоталамуса

E. *в дорсальному латеральному ядрі таламуса

 

295. Відростки клітин третього нейрона переднього спинно-таламічного шляху проходять.

A. через передню ніжку внутрішньої капсули

B. через коліно внутрішньої капсули

C. через нижню ніжку мозочка

D. через верхню ніжку мозочка

E. *через задню ніжку внутрішньої капсули

 

296. Як зміниться відчуття дотику і тиску при пошкодженні однієї половини спинного мозку

A. знижується на тій же стороні тіла нижче місця пошкодження

B. повністю зникає на протилежній стороні тіла нижче місця пошкодження

C. повністю зникає на протилежній стороні тіла нижче місця пошкодження і знижується на тій же стороні

D. повністю зникає на протилежній стороні тіла вище місця пошкодження

E. *знижуеться на протилежній стороні тіла нижче місця пошкодження

 

297. Як називається провідний шлях пропріоцептивної чутливості кіркового напрямку

A. tractus spinothalamicus anterior

B. tractus spinothalamicus lateralis

C. tractus spinocerebellaris posterior

D. tractus spinocerebellaris anterior

E. *fasciculus gracilis et cuneatus

 

298. Де знаходяться рецептори першого нейрона провідного шляху пропріоцептивної чутливості кіркового напрямку

A. в сухожиллях, слизових оболонках

B. в зв'язках, шкірі

C. в суглобових капсулах

D. в шкірі, м'язах

E. *в м'язах, сухожиллях, зв'язках, капсулах

 

299. Де знаходиться тіло першого нейрона шляху пропріоцептивної чутливості кіркового напряму

A. в шкірі

B. в судинах

C. в задніх рогах спинного мозку

D. в передніх рогах спинного мозку

E. *в спинномозковому вузлі

 

300. Куди прямує центральний відросток першого нейрона шляху пропріоцептивної чутливості кіркового напрямку

A. в задній канатик спинного мозку протилежної сторони

B. в задній ріг спинного мозку

C. в латеральний канатик спинного мозку своєї сторони

D. в передній канатик спинного мозку протилежної сторони

E. *в задній канатик спинного мозку своєї сторони

 

301. Де лежить другий нейрон шляху пропріоцептивної чутливості кіркового напрямку

A. в клиновидному ядрі довгастого мозку

B. у власному ядрі заднього рогу спинного мозку

C. в грудному ядрі спинного мозку

D. в клітках кори черв'яка мозочка

E. *в тонкому і клиновидному ядрах довгастого мозку

 

302. Аксони, які утворюютьтонкий пучок (пучок Голля), несуть пропріоцептивні імпульси від

A. нижньої половини тулуба, голови

B. верхніх кінцівок

C. шийних відділів тіла

D. грудних відділів тіла

E. *нижніх кінцівок і нижньої половини тулуба

 

303. Аксони, які утворюють клиновидний пучок (пучок Бурдаха), несуть пропріоцептивні імпульси від

A. верхніх кінцівок, попереку

B. голови і грудних відділів тіла

C. нижніх кінцівок

D. нижньої половини тулуба

E. *верхних відділів тіла, верхніх кінцівок

 

304. Що є початковим відділом медіальної петлі

A. fibrae arcuatae externae ventrales

B. fibrae arcuatae externae dorsales

C. corpus trapezoideum

D. fasciculus longitudinalis dorsalis

E. *fibrae arcuatae internae

 

305. Дорсальні зовнішні дугоподібні волокна з довгастого мозку прямують

A. в нижню ніжку мозочка протилежної сторони

B. у верхню ніжку мозочка своєї сторони

C. у верхню ніжку мозочка протилежної сторони

D. до червоного ядра протилежної сторони

E. *в нижню ніжку мозочка своєї сторони

 

306. Вентральнізовнішні дугоподібні волокна з довгастого мозку прямують.

A. в нижню ніжку мозочка своєї сторони

B. у верхню ніжку мозочка своєї сторони

C. у верхню ніжку мозочка протилежної сторони

D. до червоного ядра протилежної сторони

E. *в нижню ніжку мозочка протилежної сторони

 

307. Де закінчуються волокна медіальної петлі

A. в корі черв'яка мозочка

B. в корі півкуль мозочка

C. в корі постцентральноїзвивини

D. в червоному ядрі

E. *в дорсальному латеральному ядрі таламуса

 

308. Де лежать тіла клітин третього нейрона шляху пропріоцептивної чутливості кіркового напряму

A. в передньому ядрі таламуса

B. в тонкому і клиновидному ядрах

C. в клітках кори черв'яка мозочка

D. в червоному ядрі протилежної сторони

E. *в дорсальному латеральному ядрі таламуса

 

309. Куди направляються аксони клітин третього нейрона шляху пропріоцептивної чутливості кіркового напряму

A. в кору черв'яка мозочка

B. в кору півкуль мозочка

C. в червоне ядро

D. в дорсальне латеральне ядро таламуса

E. *в кору постцентральноїзвивини

 

310. В якому місці при пошкодженні спинного мозку відбувається порушеннякоординації рухів, втрачається уявлення про положення частин тіла в просторі?

A. на протилежній стороні тіла

B. на обох сторонах тіла

C. на правій половині тіла

D. на лівій половині тіла

E. *на стороні виникнення пропріоцептивних імпульсів

 

311. При травмі мозкового стовбура порушується координація рухів, втрачається уявлення про положення частин тіла в просторі.

A. на обох сторонах тіла

B. на своїй стороні

C. на правій половині тіла

D. на лівій половині тіла

E. *на протилежній стороні тіла

 

312. Як називається задній спинно-мозочковий шлях

A. шлях Говерса

B. пучок Голля

C. пучок Бурдаха

D. шлях Монакова

E. *шлях Флексіга

 

313. Де знаходяться тіла першого нейрона заднього спинно-мозочкового шляху

A. в тонкому і клиновидному ядрах

B. в корі черв'яка мозочка

C. в задніх рогах спинного мозку

D. в шкірі

E. *в спинномозковому вузлі

 

314. Де знаходяться тіла другого нейрона заднього спинно-мозочкового шляху

A. у власному ядрі заднього рогу спинного мозку

B. в дорсальному латеральному ядрі таламуса

C. в центральній проміжній речовині спинного мозку

D. в тонкому і клиновидному ядрах

E. *в грудному ядрі

 

315. Куди прямують аксони другого нейрона заднього спинно-мозочкового шляху

A. в бічний канатик протилежної сторони

B. в передній канатик протилежної сторони

C. в передній канатик своєї сторони

D. в задній канатик своєї сторони

E. *в бічний канатик своєї сторони

 

316. Де закінчується шлях Флексіга

A. на клітинах кори півкуль мозочка

B. на клітинах постцентральної звивини

C. на дорсальному латеральному ядрі таламуса

D. на червоному ядрі

E. *на клітинах кори черв'яка мозочка

 

317. Як називається передній спинно-мозочковий шлях

A. шлях Флексіга

B. пучок Голля

C. пучок Бурдаха

D. шлях Монакова

E. *шлях Говерса

 

318. Де знаходяться тіла першого нейрона переднього спинно-мозочкового шляху

A. в тонкому і клиновидному ядрах

B. в корі черв'яка мозочка

C. в задніх рогах спинного мозку

D. в м'язах, зв'язках, сухожиллях

E. *в спинномозковому вузлі

 

319. Де знаходяться тіла другого нейрона переднього спинно-мозкового шляху

A. в грудному ядрі

B. у власному ядрі заднього рогу спинного мозку

C. в дорсальному латеральному ядрі таламуса

D. в тонкому і клиновидному ядрах

E. *в медіальному проміжному ядрі

 

320. Куди прямують аксони другого нейрона переднього спинно-мозочкового шляху

A. в бічний канатик своєї сторони

B. в задній канатик протилежної сторони

C. в передній канатик протилежної сторони

D. в довгастий мозок

E. *в бічний канатик протилежної сторони

 

321. Де закінчується шлях Говерса

A. на клітинах кори черв'яка мозочка протилежної сторони

B. на клітинах центральної для поста звивини

C. на клітинах кори півкуль мозочка

D. на червоному ядрі

E. *на клітинах кори черв'яка мозочка своєї сторони

 

322. На які частини підрозділяють пірамідний шлях

A. ретикуло-спинномозковий шлях

B. передній кірково-спинномозковий шлях, покришково-спинномозковий шлях

C. червоноядерно-спинномозковий шлях

D. присінково-спинномозковий шлях

E. *кірково-ядерний шлях, латеральний кірково-спинномозковий шлях, передній кірково-спинномозковий шлях

 

323. Які провідні шляхи відносяться до екстрапірамідних рухових шляхів

A. tractus rubrospinalis, corticospinalis

B. tractus vestibulospinalis, corticospinalis

C. tractus corticonuclearis

D. tractus corticospinalis lateralis

E. *tractus reticulospinalis, rubrospinalis, vestibulospinalis

 

324. Пірамідний шлях- це система волокон, які виходять

A. з кори постцентральноїзвивини

B. з кори черв'яка мозочка

C. з кори півкуль мозочка

D. з червоного ядра

E. *з кори передцентральної звивини

 

325. Куди прямують волокна пірамідного шляху від клітин Беца

A. до таламуса

B. до спинномозкових вузлів

C. до задніх рогів спинного мозку

D. до тонкого і клиновидного ядра

E. *до рухових ядер черепних нервів ідо передніх рогів спинного мозку

 

326. Де закінчуються волокна пірамідного шляху

A. в шкірі

B. в сухожиллях, суглобових капсулах, зв'язках

C. в корі постцентральноїзвивини

D. в червоному ядрі

E. *в скелетних м'язах

 

327. Як називається провідний шлях, який закінчується на рухових ядрах стовбура мозку

A. tractus corticospinalis lateralis

B. tractus corticospinalis ventralis

C. tractus rubrospinalis

D. tractus spinotalamicus ventralis

E. *tractus corticonuclearis

 

328. На яких рухових ядрах закінчується пірамідний шлях в середньому мозку

A. на ядрах V - VII пар черепних нервів

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 2 страница | Текстові тестові завдання 4 страница. B. на ядрах IX - XII пар черепних нервів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 320; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.119 сек.