Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 5 страница

D. ніжок мозочка

E. *мозкової ніжки

 

430. Ядра яких черепних нервів залягають в мості

A. V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

B. IX, X, XI, XII

C. III, IV, V, VI

D. IV- VII

E. *V, VI, VII, VIII

 

431. IV шлуночок є порожниною

A. середнього мозку

B. проміжного мозку

C. кінцевого мозку

D. перешийка ромбоподібного мозку

E. *ромбовидного мозку

 

432. Дах IV шлуночку утворений

A. нижній мозковий парус, судинне сплетення

B. судинне сплетення, ніжки клаптика

C. нижні ніжки мозочка

D. верхні ніжки мозочка

E. *верхній мозковий парус, нижній мозковий парус

 

433. Судинне сплетення IV шлуночку розташоване в області

A. дна

B. ромбоподібної ямки

C. ніжки клаптика

D. середнього мозку

E. *нижнього мозкового паруса

 

434. Дно IV шлуночку утворене

A. мостом, середнім мозком

B. мозочком

C. середнім мозком

D. ніжками мозку

E. *довгастим мозком і мостом

 

435. Отвір Маженді розташований.

A. в передньоверхній стінці IV шлуночка

B. на дні III шлуночка

C. на дні бічних шлуночків

D. в гіпоталамусі

E. *в задньонижній стінці IV шлуночка

 

436. Отвір Люшка розташований

A. в задньонижній стінці IV шлуночка

B. в передньоверхній стінці IV шлуночка

C. на дні III шлуночка

D. в бічних шлуночках

E. *в області латеральних кишень IV шлуночка

 

437. Отвори Маженді і Люшка з?єднують порожнину IV шлуночку з

A. з водопроводом головного мозка

B. з субдуральним простором головного мозку

C. з III шлуночком

D. з бічними шлуночками

E. *підпавутинним простором головного мозку

 

438. Ромбоподібна ямка-це

A. дорсальні поверхні моста і довгастого мозку

B. дах IV шлуночка

C. вентральні поверхні моста і довгастого мозку

D. дорсальна поверхня довгастого мозку

E. *дно IV шлуночка

 

439. Ромбоподібна ямка обмежена

A. середніми ніжками мозочка

B. ніжками клаптика

C. перешийком ромбоподібного мозку

D. верхнім і нижнім мозковими парусами

E. *верхніми і нижніми ніжками мозочка

 

440. Ромбоподібна ямка ділиться на праву і ліву половиниA. пограничною борозною

B. медіальним підвищенням

C. мозковими стрічками

D. бічною борозною

E. *задньою серединною борозною

 

441. Мозкові стрічки ділять ромбоподібну ямку на

A. латеральний і медіальний відділи

B. праву і ліву половини

C. внутрішній і зовнішній відділи

D. передні і задні відділи

E. *верхній і нижній відділи

 

442. Межею між довгастим мозком і мостом з боку ромбоподібної ямки є.

A. серединна борозна

B. погранична борозна

C. медіальне підвищення

D. верхні мозочкові ніжки

E. *мозковістрічки IV шлуночка

 

443. Засувка IV шлуночка розташована

A. в передньоверхньому куті ромбоподібної ямки

B. в латеральних кишенях

C. в даху IV шлуночка

D. в даху III шлуночка

E. *в задньонижньому куті ромбоподібної ямки

 

444. У передньоверхньому куті ромбоподібної ямки розташований

A. вхід в III шлуночок

B. вхід в спинномозковий канал

C. вхід в підпавутиновий простір головного мозку

D. вхід в бічні шлуночки

E. *вхід у водопровід мозку

 

445. Медіальне підвищення ромбоподібної ямки обмежене

A. серединною борозною

B. мозковими смужками

C. верхнім мозковим парусом

D. нижнім мозковим парусом

E. *пограничной борозною

 

446. Лицьовий горбок розташований

A. в нижніх відділах медіального підвищення ромбоподібної ямки

B. в області засувки

C. в області латеральних кишень

D. в даху IV шлуночка

E. *у верхніх відділах медіального підвищення ромбоподібної ямки

 

447. IV шлуночок безпосередньо сполучається з

A. водопроводом мозку і ІІІ шлуночком

B. центральним каналом спинного мозку

C. ІІІ шлуночком

D. субдуральним простором головного мозку

E. *підпавутинним простором головного мозку, водопроводом мозку і ІІІ шлуночком, центральним каналом спинного мозку

 

448. Передні відділи ромбоподібної ямки утворені

A. мостом і середнім мозком

B. мозочком

C. перешийком ромбоподібного мозку

D. середнім мозком

E. *мостом

 

449. Дно ромбоподібної ямки утворено

A. мостом і мозочком

B. мозочком

C. середнім мозком

D. середніми ніжками мозочка

E. *довгастим мозком і мостом

 

450. Трикутник під'язикового нерва розташований

A. в задніх відділах ромбоподібної ямки

B. латерально від серединного підвищення

C. в передніх відділах ромбоподібної ямки

D. латерально від трикутника блукаючого нерва

E. *медиально від трикутника блукаючого нерва

 

451. Трикутник блукаючого нерва розташований в

A. задніх відділах ромбоподібної ямки

B. в передніх відділах серединного підвищення

C. в центрі серединного підвищення

D. медіального від трикутника під'язикового нерва

E. *латерально від трикутника під'язикового нерва

 

452. Бічні кути ромбоподібної ямки відповідають.

A. трикутнику блукаючого нерва

B. трикутнику під'язикового нерва

C. каудальній ямці

D. краніальній ямці

E. *вестибулярному полю

 

453. У сірій речовині ромбоподібної ямки залягають ядра черепних нервів

A. з I по IV пари

B. з III по XII пари

C. з III по VIII пари

D. з IV по VII пари

E. *з V по XII пари

 

454. В області верхнього трикутника ромбоподібної ямки залягають ядра черепних нервів

A. з V по XII пари

B. з I по IV пари

C. з IX по ХП пари

D. з VII по X пари

E. *з V по VIII пари

 

455. В області нижнього трикутника ромбоподібної ямки залягають ядра черепних нервів

A. з V по VIII пари

B. з V по XII пари

C. з I по IV пари

D. з I по IV пари

E. *з IX по XII пари

 

456. IV пара черепних нервів має наступне ядро

A. мостове ядро

B. ядро спинномозкового шляху

C. ядро середньомозкового шляху

D. парасимпатичне ядро

E. *рухове ядро

 

457. Рухове ядро трійчастого нерва розташоване

A. в області каудальної ямки

B. в бічних кишенях

C. в області мозкових смужок

D. в лицьовому горбику

E. *в області краніальної ямки

 

458. Мостове ядро трійчастого нерва за функцією

A. рухове

B. парасимпатичне

C. змішане

D. вегетативнеE. *чутливе

 

459. Ядро спинномозкового шляху трійчастого нерва за функцією

A. рухове

B. парасимпатичне

C. змішане

D. вегетативне

E. *чутливе

 

460. Ядро середньомозкового шляху трійчастого нерва за функцією

A. рухове

B. парасимпатичне

C. змішане

D. вегетативне

E. *чутливе

 

461. IV пари черепних нервів мають наступне ядро

A. ядро відвідного нерва

B. чутливе ядро

C. верхнє слиновидільне ядро

D. парасимпатичне

E. *ядро блокового нерва

 

462. Ядро відвідного нерва за функцією

A. чутливе

B. парасимпатичне

C. змішане

D. парасимпатичне

E. *рухове

 

463. Ядро VI пар черепних нервів залягає.

A. в мозкових смужках

B. в краніальній ямці

C. в каудальній ямці

D. в бічних кишенях

E. *в петлі коліна лицьового нерва

 

464. VII пара черепних нервів має наступні ядра

A. ядро лицьового нерва, ядро моста

B. верхнє слиновидільне ядро, червоне ядро

C. нижнє слиновидільне ядро

D. подвійне ядро

E. *ядро одиничного шляху, ядро лицьового нерва, верхнє слиновидільне ядро

 

465. Ядро лицьового нерва за функцією

A. чутливе

B. парасимпатичне

C. змішане

D. вегетативне

E. *рухове

 

466. Ядро лицьового нерва залягає

A. в глибині лицьового горбка

B. донизу від лицьового горбка

C. медіальніше лицьового горбка

D. доверху від лицьового горбка

E. *латеральніше лицьового горбка

 

467. Ядро одиночного шляху за функцією

A. рухове

B. парасимпатичне

C. симпатичне

D. вегетативне

E. *чутливе

 

468. Ядро одиничного шляху належить

A. V парам черепних нервів

B. V, VII і X парам черепних нервів

C. VІІІ парі черепних нервів

D. XI і XII парам ЧМН

E. *VII, IX, X парам черепних: нервів

 

469. Верхнє слиновидільне ядро належить

A. ІХ парі черепних нервів

B. X парам черепних нервів

C. VIII і IX парам черепних нервів

D. XI парам ЧМН

E. *VII парі черепних нервів

 

470. Верхнє слиновидільне ядро за функцією

A. рухове

B. чутливе

C. симпатичне

D. змішане

E. *парасимпатичне

 

471. VIII парі черепних нервів належать наступні завиткові ядра.

A. переднє ядро завитка, ядро одиничного шляху

B. медіальне вестибулярне ядро

C. латеральне вестибулярне ядро

D. верхнє і нижнє вестибулярне ядро

E. *заднє і переднє ядро завитка

 

472. Переднє і заднє ядра завитка належать

A. IX парам черепних нервів

B. VII парам черепних нервів

C. V і X парам черепних нервів

D. VI парам черепних нервів

E. *VIII парі черепних нервів

 

473. Переднє і заднє ядра завитка за функцією

A. слухові

B. рухові

C. парасимпатичні

D. змішані

E. *чутливі

 

474. Медіальне вестибулярне ядро називається

A. ядро Дейтерса

B. ядро Бехтерева

C. ядро Роллера

D. червоне ядро

E. *ядро Швальбе

 

475. Латеральне вестибулярне ядро називається

A. ядро Швальбе

B. ядро Бехтерева

C. ядро Роллера

D. червоне ядро

E. *ядро Дейтерса

 

476. Верхнє вестибулярне ядро називається

A. ядро Швальбе

B. ядро Роллера

C. Дейтерса

D. червоне ядро

E. *ядро Бехтерєва

 

477. Нижнє вестибулярне ядро називається.

A. ядро Дейтерса

B. ядро Швальбе

C. ядро Бехтерева

D. червоне ядро

E. *ядро Роллера

 

478. Вестибулярні ядра належать

A. V парам черепних нервів

B. VII парам черепних нервів

C. IX і X парам черепних нервів

D. VI парам ЧМН

E. *VIII парі черепних нервів

 

479. Завиткові ядра залягають

A. в латеральних відділах моста

B. в каудальній ямці

C. в краніальній ямці

D. в області медіального підвищення

E. *в області вестибулярного поля ромбоподібної ямки

 

480. IX парі черепних нервів належать наступні ядра.

A. подвійне ядро, ядро середньомозкового шляху

B. нижнє слиновидільне ядро

C. верхнє слиновидільне ядро

D. ядро спинномозкового шляху

E. *ядро одинокого шляху, подвійне, нижнє слиновидільне ядро

 

481. Подвійне ядро належить.

A. ІХ,Х і ХІІ парі черепних нервів

B. VII, IX і X парам черепних нервів

C. V парам черепних нервів, VIII парам черепних нервів

D. VI і VII парам ЧМН

E. *IX, X, XI парам черепних нервів

 

482. Подвійне ядро по функції.

A. чутливе

B. парасимпатичне

C. змішане

D. вегетативне

E. *рухове

 

483. Подвійне ядро залягає.

A. в ретикулярній формації моста

B. в області краніальної ямки

C. в області латеральних кишень

D. в ніжках мозку

E. *в ретикулярній формації довгастого мозку

 

484. Нижнє слиновидільне ядро належить

A. VII парам черепних нервів

B. X парам черепних нервів

C. V парам черепних нервів

D. VII парам черепних нервів

E. *IX парі черепних нервів

 

485. Нижнє слиновидільне ядро за функцією

A. чутливе

B. рухове

C. змішане

D. нюхове

E. *парасимпатичне

 

486. X парам черепних нервів належать наступні ядра

A. ядро одиничного шляху

B. заднє ядро блукаючого нерва

C. ядро додаткового нерва

D. верхнє слиновидільне ядро

E. *подвійне ядро, ядро одинокого шляху, заднє ядро блукаючого нерва

 

487. Заднє ядро блукаючого нерва за функцією

A. чутливе

B. рухове

C. змішане

D. нюхове

E. *парасимпатичне

 

488. Заднє ядро блукаючого нерва належить

A. ХІ парі черепних нервів

B. IX парам черепних нервів

C. XII парам черепних нервів

D. VII парам черепних нервів

E. *X парі черепних нервів

 

489. Заднє ядро блукаючого нерва розташоване.

A. в краніальній ямці

B. в латеральних кишенях

C. в області трикутника під'язикового нерва

D. в каудальній ямці

E. *в області трикутника блукаючого нерва

 

490. Ядро додаткового нерва за функцією

A. чутливе

B. парасимпатичне

C. змішане

D. нюхове

E. *рухове

 

491. Ядро під'язикового нерва за функцією

A. чутливе

B. змішане

C. парасимпатичне

D. нюхове

E. *рухове

 

492. XII парам черепних нервів належать наступне ядро.

A. подвійне ядро

B. ядро додаткового нерва

C. чутливе ядро

D. ядро одиничного шляху

E. *ядро під'язикового нерва

 

493. Ядро XII пари черепного нерва розташоване.

A. в краніальній ямці

B. в трикутнику блукаючого нерва

C. в області мозкових смужок

D. в каудальній ямці

E. *в трикутнику під'язикового нерва

 

494. До перешийка ромбоподібного мозку відносяться наступні структури

A. верхній мозковий парус

B. трикутник петлі

C. нижні ніжки мозочка

D. нижній мозковий парус

E. *верхні ніжки мозочка, верхній мозковий парус, трикутник петлі

 

495. Верхній мозковий парус розташований

A. між нижніми ніжками мозочка

B. в трикутнику петлі

C. між середніми ніжками мозочка

D. між ніжками мозку

E. *між верхніми ніжками мозочка

 

496. Корінці IV пар черепних нервів з речовини мозку виходять

A. медіальніше від вуздечки верхнього мозкового паруса

B. латеральніше від верхніх ніжок мозочка

C. медіальніше від верхніх ніжок мозочка

D. в мосто-мозочковому куті

E. *латеральніше від вуздечки верхнього мозкового паруса

 

497. Трикутник петлі утворений

A. волокнами медіальної петлі

B. волокнами трійчастої петлі

C. волокнами спинномозкової петлі

D. волокнами мозолистого тіла

E. *волокнами латеральної петлі

 

498. Трикутник петлі обмежений

A. верхньою ніжкою мозочка

B. ніжкою мозку

C. середньою ніжкою мозочка

D. ручкою верхнього горбика

E. *ручками нижнього горбика, верхньою ніжкою мозочка, ніжкою мозку

 

499. Середній мозок включає наступні відділи

A. ніжки мозку, трапецієвидне тіло

B. зоровий горб

C. гіпоталамічна область

D. трапецієвидне тіло

E. *ніжки мозку і покрівлі

 

500. Порожниною середнього мозку є

A. ІІІ шлуночок

B. IV шлуночок

C. І і II шлуночки

D. кінцевий шлуночок

E. *водопровід мозку

 

501. Покрівля середнього мозку розташована.

A. вентрально

B. латерально

C. медіально

D. знизу

E. *дорсально

 

502. Поздовжня і поперечна борозни покрівлі середнього мозку розташовані

A. на вентральній поверхні

B. на нижній поверхні

C. на бічній поверхні

D. на верхній поверхні

E. *на дорсальній поверхні

 

503. Поперечна борозна покрівлі середнього мозку

A. утворює ложе для шишковидного тіла

B. є місцем початку вуздечки нижнього мозкового паруса

C. відокремлює середній мозок від моста

D. відокремлює праві горбики від лівих

E. *відокремлює верхні горбики від нижніх

 

504. Верхні і нижні горбики покрівлі середнього мозку розташовані

A. навентральній поверхні

B. на нижній поверхні

C. на внутрішній поверхні

D. на верхній поверхні

E. *надорсальній поверхні

 

505. Ручка верхнього горбика сполучає

A. верхні горбики і медіальні колінчасті тіла

B. верхні і нижні горбики

C. верхні горбики з шишковидним тілом

D. верхні горбики з таламусом

E. *верхні горбики і латеральні колінчасті тіла

 

506. Ручка нижнього горбика сполучає

A. нижні горбики і латеральні колінчасті тіла

B. нижні і верхні горбики

C. нижні горбики з шишковидним тілом

D. нижні горбики з таламусом

E. *нижні горбики і медіальні колінчасті тіла

 

507. Верхні горбики і латеральні колінчасті тіла виконують функцію

A. підкіркових слухових центрів

B. нюхових центрів

C. рухових підкіркових центрів

D. центрів стереогнозії

E. *підкіркових зорових центрів

 

508. Підкіркові зорові центри залягають в

A. латеральних колінчастих тілах

B. нижніх горбиках

C. медіальних колінчастих тілах

D. шишковидному тілі

E. *верхніх горбиках і латеральних колінчастих тілах

 

509. Нижні горбики і медіальні колінчасті тіла виконують функцію

A. підкіркових зорових центрів

B. підкіркових рухових центрів

C. нюхових центрів

D. центрів стереогнозії

E. *підкіркових слухових центрів

 

510. Підкіркові слухові центри залягають в

A. нижніх горбиках, червоних ядрах

B. верхніх горбиках

C. латеральних колінчастих тілах

D. шишковидному тілі

E. *медіальних колінчастих тілах, нижніх горбиках

 

511. Ніжки мозку розташовані по відношенню до покрівлі

A. дорсально

B. медіально

C. латерально

D. ззаду

E. *вентрально

 

512. Задня пронизана речовина залягає

A. між верхніми горбиками

B. між нижніми горбиками

C. у водопроводі мозку

D. в III шлуночку

E. *на дні міжніжкової ямки

 

513. Корінці III пар черепних нервів з речовини мозку виходять

A. на латеральній поверхні ніжок мозку

B. латеральніше від моста

C. між ніжками мозку і мостом

D. медіальніше від моста

E. *на медіальній поверхні ніжок мозку

 

514. Чорна речовина розташована

A. в даху середнього мозку

B. у верхніх горбиках

C. в нижніх горбиках

D. в міжніжковій ямці

E. *в ніжках мозку

 

515. Чорна речовина розділяє

A. ніжку мозку від даху

B. верхні горбики від нижніх

C. праву ніжку від лівої

D. дах від верхніх горбиків

E. *основу ніжки мозку від покришки

 

516. Покришка ніжки мозку розташована

A. вентрально від чорної речовини

B. в даху середнього мозку

C. медіальніше від чорної речовини

D. латеральніше від чорної речовини

E. *дорсально від чорної речовини

 

517. Основа ніжок мозку розташована

A. утворена задніми відділами ніжки мозку

B. дорсально від чорної речовини

C. медіально від чорної речовини

D. латерально від чорної речовини

E. *вентрально від чорної речовини

 

518. Висхідні провідні шляхи розташовані

A. в основі ніжок мозку

B. в даху середнього мозку

C. в чорній речовині

D. в міжніжковій ямці

E. *в покришці ніжок мозку

 

519. Ядра середнього мозку залягають

A. в основі ніжок мозку

B. в даху середнього мозку

C. в міжніжковій ямці

D. в задній продірявленій речовині

E. *в покришці середнього мозку

 

520. Сільвіїв водопровід - це порожнина

A. заднього мозку

B. проміжного мозку

C. перешийка ромбоподібного мозку

D. ІІІ шлуночку

E. *середнього мозку

 

521. Водопровід мозку сполучає

A. І і II шлуночки

B. IV шлуночок із спинномозковим каналом

C. III шлуночок з I і II шлуночком

D. спинномозковий канал з кінцевим шлуночком

E. *IV і III шлуночки

 

522. Навколо водопроводу мозку розташована

A. чорна речовина

B. задня продірявлена речовина

C. передня продірявлена речовина

D. біла речовина

E. *центральна сіра речовина

 

523. Ядро окорухового нерва залягає

A. на рівні нижніх горбиків

B. в чорній речовині

C. в основі ніжок мозку

D. латеральніше нижніх горбиків

E. *на рівні верхніх горбиків в центральній сірій речовині

 

524. Додаткове ядро окорухового нерва залягає

A. на рівні нижніх горбиків

B. в чорній речовині

C. в основі ніжок мозку

D. на рівні верхніх горбиків

E. *вентральніше рухового ядра III пар черепних нервів

 

525. На рівні верхніх горбиків в центральній сірій речовині залягають

A. ядро Якубовича і ядро Кахаля

B. проміжне ядро Кахаля

C. ядро IV пар черепних нервів

D. ядра V пар черепних нервів

E. *ядро окорухового нерва і ядро Якубовича

 

526. Ядро Якубовича по функції.

A. рухове

B. чутливе

C. змішане

D. нюхове

E. *парасимпатичне

 

527. Ядро окорухового нерва за функцією

A. чутливе

B. парасимпатичне

C. змішане

D. вегетативне

E. *рухове

 

528. Додаткове ядро окорухового нерва за функцією

A. рухове

B. чутливе

C. змішане

D. нюхове

E. *парасимпатичне

 

529. Проміжне ядро відноситься.

A. до ядер III пар черепних нервів

B. до ядер IV пар черепних нервів

C. до ядер V пар черепних нервів

D. до ядер VI пар черепних нервів

E. *до ретикулярної формації

 

530. Ядро блокового нерва залягає.

A. на рівні верхніх горбиків

B. в чорній речовині

C. в основі ніжок мозку

D. в гіпоталамусі

E. *на рівні нижніх горбиків в центральній сірій речовині

 

531. На рівні нижніх горбиків в центральній сірій речовині залягають

A. ядра III пар черепних нервів

B. ядро Якубовича

C. ядро V пар черепних нервів

D. ядро VI пар черепних нервів

E. *ядра IV пари черепних нервів

 

532. Червоне ядро залягає

A. в основі ніжок мозку

B. в даху середнього мозку

C. на дорсальній поверхні середнього мозку

D. на вентральній поверхні середнього мозку

E. *в покришці мозку

 

533. До екстрапірамідної системи середнього мозку відносяться

A. чорна речовина

B. червоне ядро, ядро Якубовича

C. ядро Якубовича

D. ядро III пар черепних нервів

E. *проміжне ядро, чорна речовина, червоне ядро

 

534. Основа медіальної петлі утворена волокнами

A. загальної чутливості

B. руховими волокнами

C. дугоподібними волокнами

D. комісуральними волокнами

E. *пропріоцептивної чутливості

 

535. До складу медіальної петлі входять волокна

A. загальної чутливості

B. рухові волокна

C. слухові волокна

D. смакові волокна

E. *пропріоцептивної чутливості

 

536. Вентральний перехрест Фореля покришки утворений волокнами

A. покришково-спинномозкового шляху

B. висхідних шляхів кірково-спинномозкового шляху

C. оливо-спинномозкового шляху

D. ретикуло-спинномозкового шляху

E. *червоноядерно-спинномозкового шляху

 

537. Червоноядерно-спинномозковий шлях в середньому мозку утворює

A. дорсальний перехрест Мейнерта

B. перехрест пірамід

C. латеральний перекрест

D. медіальний перехрест

E. *вентральний перехрест Фореля

 

538. Проміжний мозок включає наступні відділи

A. таламус, IV шлуночок

B. ніжки мозку

C. дах мозку

D. базальні ядра

E. *гіпоталамус, таламус

 

539. Таламус має наступні утворення

A. передній горбок

B. міжталамічне зрощення

C. передню спайку

D. нижню спайку

E. *подушку, передній горбок, міжталамічне зрощення

 

540. Подушка таламуса розташована.

A. попереду

B. латерально

C. медіально

D. вгорі

E. *ззаду

 

541. Міжталамічне зрощення розташоване між.

A. латеральними поверхнями таламусів

B. передніми горбками таламусів

C. подушками таламусів

D. передніми поверхнями таламусів

E. *медіальними поверхнями таламусів

 

542. Латеральна поверхня таламуса обернена

A. в порожнину III шлуночку

B. до ніжок мозку

C. в центральну частину бічного шлуночка

D. до зовнішньої капсули

E. *до внутрішньої капсули

 

543. Медіальна поверхня таламуса обернена

A. до внутрішньої капсули

B. в центральну частину бічного шлуночка

C. до гіпоталамуса

D. в порожнину IV шлуночка

E. *в порожнину III шлуночка

 

544. Нижні горбики покрівлі середнього мозку виконують наступні функції

A. це підкірковий чутливий центр

B. руховий центр екстрапірамідної системи

C. підкірковий руховий центр

D. підкірковий смаковий центр

E. *підкірковий слуховий центр

 

545. Субталамічна область

A. розташована вище таламуса

B. продовжується в основу ніжок мозку

C. розташована в області гіпофіза

D. розташована нижче моста

E. *розташована нижче таламуса

 

546. У субталамічній області розташоване

A. передні ядра таламуса

B. ядра III-IV пари черепних нервів

C. базальні ядра

D. червоне ядро

E. *Люїсове тіло

 

547. Люїсове тіло розташоване

A. в подушці таламуса

B. в гіпоталамусі

C. в метаталамусі

D. в передньому горбку таламуса

E. *в субталамічній області

 

548. Метаталамус включає

A. латеральні колінчасті тіла

B. подушку

C. епіталамус

D. субталамічну область

E. *медіальні і латеральні колінчасті тіла

 

549. Латеральні колінчасті тіла входять в склад

A. епіталамуса

B. гіпофіза

C. подушки таламуса

D. гіпоталамуса

E. *метаталамуса

 

550. Медіальні колінчасті тіла входять в склад

A. епіталамуса

B. гіпофіза

C. подушки таламуса

D. гіпоталамуса

E. *метаталамуса

 

551. Латеральне колінчасте тіло зв'язане

A. з нижніми горбиками даху мозку

B. з подушкою таламуса

C. з переднім горбком таламуса

D. з гіпоталамусом

E. *з верхніми горбиками даху мозку

 

552. Медіальне колінчасте тіло зв'язане

A. з верхніми горбиками покрівлі мозку

B. з подушкою таламуса

C. з переднім горбком таламуса

D. з гіпоталамусом

E. *с нижніми горбиками покрівлі мозку

 

553. Латеральні колінчасті тіла і верхні горбики покрівлі мозку виконують функцію

A. підкіркових центрів слуху

B. вегетативних підкіркових центрів

C. підкіркових центрів нюху

D. рухових центрів

E. *підкіркових центрів зору

 

554. Медіальні колінчасті тіла і нижні горбики покрівлі мозку виконують функцію

A. підкіркових центрів зору

B. вегетативних підкіркових центрів

C. підкіркових центрів нюху

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 454; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.137 сек.