Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 6 страница

D. рухових центрів

E. *підкіркових центрів слуху

 

555. Підкіркові центри зору знаходяться

A. в латеральних колінчастих тілах

B. в медіальних колінчастих тілах

C. в нижніх горбках 4-х горбкового тіла

D. в гіпоталамусі

E. *у верхніх горбках 4-х горбкового тіла і в латеральних колінчастих тілах

 

556. Підкіркові центри слуху знаходяться.

A. в медіальних колінчастих тілах

B. в латеральних колінчастих тілах

C. у верхніх горбках 4-х горбкового тіла

D. в гіпоталамусі

E. *в нижніх горбках 4-х горбкового тіла і в медіальних колінчастих тілах

 

557. Волокна латеральної (слухової) петлі закінчуються

A. в латеральному колінчастому тілі

B. у верхніх горбках 4-х горбкового тіла

C. в подушці таламуса

D. в гіпоталамусі

E. *в медіальному колінчастому тілі

 

558. До епіталамусу відносяться наступні структури

A. передня спайка мозку

B. гіпофіз

C. Луїсове тіло

D. шишковидне заглиблення

E. *шишковидне тіло, повідці, трикутники повідців, спайки повідців

 

559. Гіпоталамус утворює

A. дно III шлуночку

B. нижні відділи метаталамусу

C. латеральні стінки I-II шлуночків

D. передню стінку III шлуночку

E. *нижні відділи проміжного мозку і дно III шлуночку

 

560. До гіпоталамуса відносяться

A. зоровий перехрест

B. зоровий тракт

C. сосковидні тіла

D. медіальні і латеральні колінчасті тіла

E. *сірий горб, зоровий перехрест, зоровий тракт, сосковидні тіла

 

561. Зоровий перехрест утворений волокнами

A. волокнами медіальної петлі

B. волокнами слухової петлі

C. волокнами III пар черепних нервів

D. ретикулярною формацією

E. *II пари черепних нервів

 

562. Латеральний корінець зорового тракту закінчується.

A. у верхніх горбиках даху середнього мозку

B. в сірому горбі

C. в сосцевидних тілах

D. в медіальному колінчастому тілі

E. *в латеральному колінчастому тілі

 

563. Медіальний корінець зорового тракту закінчується

A. в медіальних колінчастих тілах

B. в сірому горбі

C. в сосцевидних тілах

D. в нижніх горбиках покрівлі середнього мозку

E. *у верхніх горбиках покрівлі середнього мозку

 

564. Сірий горб

A. розташований назад від сосцевидних тіл

B. спереду переходить у лійку

C. розташований медіальніше від зорового перехреста

D. розташований латерально від сосцевидних тіл

E. *розташований назад від зорового перехреста

 

565. Сосцевидні тіла розташовані

A. з боків від зорового перехреста

B. в області епіталамуса

C. між латеральним і медіальним колінчастим тілом

D. в області метаталамусу

E. *между сірим горбом і задньою пронизаною речовиною

 

566. Лійка сполучаєA. сірий горб з епіфізом

B. сірий горб з сосцевидними тілами

C. правий і лівий зоровий тракт

D. сірий горб з IV шлуночком

E. *сірий горб з гіпофізом

 

567. III шлуночок - це порожнина

A. середнього мозку

B. заднього мозку

C. великих півкуль

D. ромбоподібного мозку

E. *проміжного мозку

 

568. Порожнина III шлуночку розташована

A. фронтально

B. медіально

C. поперечно

D. горизонтально

E. *сагітально

 

569. III шлуночок має

A. 4 стінки

B. 2 стінки

C. 3стінки

D. 5 стінок

E. *6 стінок

 

570. Латеральними стінками III шлуночку є

A. латеральні поверхні таламусів

B. зорові тракти

C. гіпоталамус

D. судинна основа

E. *медіальні поверхні таламусів

 

571. Нижньою стінкою III шлуночку є

A. метаталамус

B. епіфіз

C. таламус

D. зорові тракти

E. *гіпоталамус

 

572. Передньою стінкою III шлуночку є

A. термінальна пластинка

B. шишковидне тіло

C. гіпофіз

D. епіталамічна спайка

E. *передня спайка, термінальна пластинка, стовпи склепіння

 

573. Міжшлуночковий отвір обмежений.

A. епіталамусрм і задньою спайкою мозку

B. гіпофізом і лійкою

C. термінальною пластинкою і сосцевидним тілом

D. сірим горбом і лійкою

E. *стовпом склепіння і переднім горбом таламуса

 

574. Міжшлуночковий отвір зєднує

A. порожнину III шлуночку з IV шлуночком

B. порожнину III шлуночку з водопроводом мозку

C. порожнини I і II шлуночків

D. порожнину IV шлуночку з центральним каналом

E. *порожнину III шлуночку з бічними

 

575. Задньою стінкою III шлуночку є

A. таламус

B. гіпоталамус

C. сірий горб

D. термінальна пластинка

E. *епіталамічна спайка

 

576. Верхньою стінкою III шлуночку є

A. термінальна пластинка

B. таламус

C. епіталамус

D. сірий горб

E. *судинна основа

 

577. Які волокна містить мозолисте тіло

A. асоціативні провідні шляхи

B. проекційні провідні шляхи

C. комісуральні і асоціативні провідні шляхи

D. пірамідні провідні шляхи

E. *комісуральні провідні шляхи

 

578. З яких частин складається нюховий мозок

A. центральна, проміжна і периферична

B. передня і задня

C. передня, середня і задня

D. проміжна і периферична

E. *центральної і периферичної

 

579. Які частини відносяться до центральної частини нюхового мозку

A. склепінчаста звивина, прозора перегородка, гачок, передня продірявлена речовина

B. амонов ріг,склепінчаста звивина,прозора перегородка, нюхові цибулини

C. склепінчаста звивина, прозора перегородка, зубчата звивина, нюхові цибулини, нюхові тракти

D. E нюхові цибулини і амонов ріг

E. *амонов ріг, склепінчаста звивина, зубчата звивина, прозора перегородка, гачок

 

580. Чим представлена ретикулярна формація

A. сіра речовина кори головного мозку

B. біла речовина головного мозку

C. сукупність рухових ядер

D. сукупність вегетативних ядер

E. *скупченням клітин і нервових волокон, які утворюють сітку

 

581. У яких відділах головного мозку представлена ретикулярна формація

A. довгастий мозок, міст, мозочок, півкулі великого мозку

B. довгастий мозок, міст, ніжки мозку, мозолисте тіло

C. міст, мозочок, середній мозок, проміжний мозок, склепіння

D. міст, мозочок і ніжки мозку

E. *довгастий мозок, міст, середній мозок

 

582. На які відділи ділиться лімбічна система

A. центральний, середній і периферичний

B. центральний, проміжний і периферичний

C. центральний і проміжний

D. проміжний і периферичний

E. *центральний і периферичний відділ

 

583. Що відноситься до центрального відділу лімбічної системи:

A. ремінцева звивина, гіпокамп, прозора перегородка

B. поясна звивина, парагиппокампальная звивина, гачок, зубчате ядро

C. склепінчаста звивина, гіпокамп, гачок, передня продірявлена речовина

D. нюхові цибулини і амонов ріг

E. *склепінна звивина, гіпокамп, гачок, зубчате ядро і прозора перегородка

 

584. Що відноситься до периферичного відділу лімбічної системи

A. нюхова цибулина, нюховий тракт, нюховий трикутник, гачок

B. гіпокамп, гачок, зубчате ядро, передня продірявлена речовина

C. нюховий трикутник, нюховий тракт, гачок, зубчате ядро

D. ремінцева звивина і гачок

E. *нюхові цибулини, нюховий тракт, нюховий трикутник, передня продірявлена речовина

 

585. На які відділи розділяють внутрішню капсулу

A. передня ніжка, тіло

B. задня ніжка, хвіст

C. гомілка і тіло

D. головка

E. *коліно, передня і задня ніжки

 

586. Як називається передній відділ внутрішньої капсули

A. тіло

B. головка

C. хвіст

D. коліно

E. *передня ніжка

 

587. Як називається середній відділ внутрішньої капсули

A. стегно

B. гомілка

C. головка

D. тіло

E. *коліно

 

588. Як називається задній відділ внутрішньої капсули

A. коліно

B. стегно

C. гомілка

D. головка

E. *задня ніжка

 

589. Між якими утвореннями розташована сама зовнішня капсула

A. кора острівця

B. шкаралупа

C. хвостате ядро

D. мозолисте тіло

E. *огорожа ікора острівця

 

590. Як називаються поперечні волокна мозолистого тіла

A. термінальна пластинка

B. дзьоб

C. стовбур

D. коліно

E. *променистість мозолистого тіла

 

591. Що утворюють волокна передньої частини мозолистого тіла

A. тім'яні щипці

B. скроневі щипці

C. потиличні щипці

D. коліно

E. *лобні щипці

 

592. Де закінчуються стовпи склепіння знизу

A. в сірому горбі

B. в мозолястому тілі

C. в острівці

D. у лійці

E. *в сосковидному тілі

 

593. Які поверхні має півкуля великого мозку

A. латеральну, медіальну і нижню

B. верхньолатеральну, верхньомедіальну і нижню

C. верхню, нижню і медіальну

D. передню, нижню і задню

E. *верхньолатеральну, медіальну і нижнюю

 

594. Які полюси мають півкулі

A. лобний, потиличний, скроневий, тім'яний

B. лобний, потиличний, тім'яний

C. потиличний, скроневий, острівковий

D. тім'яний і скроневий

E. *лобний, потиличний, скроневий

 

595. Якими борознами обмежена лобова частка

A. латеральною і передцентральною

B. латеральною і постцентральною

C. нижньою лобовою і центральною

D. верхньою лобовою і центральною

E. *латеральною і центральною

 

596. У якій частці півкулі знаходиться передцентральна звивина

A. тім'яній

B. потиличній

C. скроневій

D. острівковій

E. *лобовій

 

597. Між якими борознами знаходиться передцентральна звивина

A. передцентральною і латеральною

B. передцентральною і постцентральною

C. центральною і постцентральною

D. латеральною і постцентральною

E. *предцентральной і центральною

 

598. Яка звивина знаходиться в лобовій частці

A. верхня лобова, середня лобова, нижня лобова, кутова

B. верхня лобова, середня лобова, нижня лобова, ремінцева

C. верхня лобова, середня лобова, нижня лобова, постцентральна

D. верхня лобова, кутова і ремінцева

E. *верхняя лобова, середня лобова, нижня лобова, передцентральна

 

599. Від якої борозни головного мозку відходять висхідна і передня гілки в нижню лобову закрутку?

A. нижньої лобовою

B. центральної

C. передцентральної

D. середньою лобовою

E. *латеральної

 

600. У якій звивині знаходиться покришкова, трикутна і очноямкова частини

A. середній лобовій

B. верхній лобовій

C. передцентральній

D. верхній скроневій

E. *нижній лобовій

 

601. Чим обмежена трикутна частина нижньої лобової закрутки

A. висхідною гілкою і передцентральною борозною

B. передньою гілкою і передцентральною борозною

C. висхідною гілкою і латеральною борозною

D. висхідною гілкою і постцентральною

E. *висхідною і передньою гілками

 

602. Якими борознами обмежена тім'яна частка

A. передцентральною і тім'яно-потиличною

B. центральною і постцентральною

C. центральною, латеральною і поперечною потиличною

D. центральною і тім'яно-потиличною

E. *центральною, латеральною і тім'яно-потиличною

 

603. Між якими борознами знаходиться постцентральна звивина

A. передцентральною і постцентральною

B. центральною і внутрішньотім'яною

C. передцентральною і центральною

D. потиличною і центральною

E. *центральною і постцентральною

 

604. Яка локалізація парацентральної часточки?

A. навколо кінцевого відділу верхньої лобової борозни

B. навколо кінцевого відділу кутової борозни

C. навколо кінцевого відділу ремінцевої борозни

D. навколо кінцевого відділу передцентральної борозни

E. *навколо кінцевого відділу центральної борозни

 

605. Яка борозна розділяє верхню і нижню тім'яні часточки

A. латеральна

B. постцентральна

C. верхня скронева

D. тім'яно-потилична

E. *внутрішньотім?яна

 

606. Внаслідок травми пошкоджено восьмий грудний хребець. Який сегмент спинного мозку розміщений на рівні даного хребця у хворого?

A. 8- й грудний;

B. 9- й грудний ;

C. 11- й грудний;

D. 7 -й грудний .

E. *10- й грудний;

 

607. Який сегмент спинного мозку розміщений на рівні десятого грудного хребця у людини?

A. 2- й поперековий;

B. 11- й грудний ;

C. 12- й грудний;

D. 10- й грудний.

E. *1- й поперековий;

 

608. На які частини розділена біла речовина спинного мозку?

A. Бічний канатик і задній

B. Задній канатик і передній

C. Передні роги і задні роги

D. Задні роги і проміжна речовина

E. *Передній канатик, бічний і задній

 

609. З яких клітин складаються бічні роги спинного мозку?

A. Рухових

B. Вставних

C. Псевдоуніполярних

D. Чутливих

E. *Вегетативних

 

610. Вкажіть місце спинномозкової пункції.

A. Між 2-3 поперековими хребцями;

B. Між 11-12 грудними хребцями;

C. Між 4-5 поперековими хребцями;

D. Між 1-2 поперековими хребцями.

E. *Між 3-4 поперековими хребцями;

 

611. Закінчення спинного мозку у дорослого знаходиться на рівні міжхребцевого диску між хребцями.

A. ІІ-ІІІ поперековим.

B. ІІІ-ІV поперековим.

C. ІV-V поперековим.

D. ІІІ-V поперековим

E. *І-ІІ поперековим.

 

612. Які ознаки характерні для сірої речовини спинного мозку:

A. Утворює канатики;

B. Розміщена по периферії відносно білої речовини;

C. Розміщена вентрально відносно білої речовини;

D. Розміщена дорсально відносно білої речовини.

E. *Утворює ядра;

 

613. Порушення чутливості відбувається при ураженні:

A. Переднього рогу спинного мозку.

B. Переднього корінця.

C. Всього вище названного.

D. Нічого з вище названного.

E. *Заднього корінця.

 

614. Рухові нейрони спинного мозку знаходяться в:

A. Задніх рогах;

B. Бічних рогах;

C. Задніх канатиках;

D. Бічних канатиках.

E. *Передніх рогах;

 

615. Порушення чутливості відбувається при ураженні:

A. Переднього корінця;

B. Переднього рогу спинного мозку;

C. Всього з вище названного;

D. Нічого з вище названного.

E. *Заднього рогу спинного мозку;

 

616. На рівні якого хребця знаходиться Х грудний сегмент спинного мозку?

A. І-ІІ поперекового;

B. Х грудного;

C. V грудного;

D. VІ грудного.

E. *VІІ грудного;

 

617. Шийне потовщення розміщене на рівні наступних хребців?

A. І-ІV шийних;

B. ІІІ-V крижових;

C. VІІІ шийного – І грудного;

D. І поперекового – ІІ крижового.

E. *ІІ шийного - ІІ грудного;

 

618. Попереково-крижове потовщення розміщене на рівні наступних хребців?

A. І-ІV грудних;

B. V - ХІІ грудних;

C. ІІІ-V крижових;

D. І-ІІ крижових;

E. *Х - ХІІ грудних.

 

619. Шийне потовщення найкраще вирізняється на рівні наступних хребців?

A. ІІ-ІV шийних;

B. ІІІ-V шийних;

C. VІІІ шийного – І грудного;

D. VІ шийного – І грудного .

E. *IV-VІ шийних;

 

620. Попереково-крижове потовщення найкраще вирізняється на рівні наступних хребців?

A. І-ІV поперекових;

B. V поперекового – І крижового ;

C. ІІІ -V крижових;

D. І-ІІ крижових;

E. *ХІІ грудного - І поперекового.

 

621. При народженні у дітей спинний мозок простягається до рівня:

A. Третього грудного хребця;

B. Четвертого грудного хребця;

C. Шостого грудного хребця;

D. П’ятого поперековогохребця.

E. *Третього поперековогохребця;

 

622. Які нейрони знаходяться в задніх рогах спинного мозку:

A. Рухові;

B. Парасимпатичні;

C. Симпатичні;

D. Змішані.

E. *Вставні;

 

623. Які нейрони знаходяться в передніх рогах спинного мозку:

A. Чутливі;

B. Власні;

C. Вегетативної нервової системи;

D. Усі вище перечисленні.

E. *Рухові;

 

624. Які нейрони знаходяться в бічних рогах спинного мозку:

A. Рухові;

B. Парасимпатичні;

C. Власні.

D. Усі вище перечисленні.

E. *Симпатичні;

 

625. Чим з’єднані між собою передні (правий і лівий) канатики білої речовини?

A. Сірою спайкою

B. Спайкою повідців

C. Латеральною петлею

D. Передньою мозковою спайкою

E. *Білою спайкою

 

626. Які за функцією пучки знаходяться переважно в передніх канатиках?

A. Парасимпатичні

B. Довгі

C. Короткі

D. Симпатичні

E. *Висхідні

 

627. Які за функцією пучки знаходяться в задніх канатиках?

A. Рухові

B. Короткі

C. Парасимпатичні

D. Симпатичні

E. *Чутливі

 

628. Де знаходиться ретикулярна формація у грудному відділі спинного мозку?

A. Між бічними і передніми рогами

B. Між передніми і задніми рогами

C. Навколо центрального канала

D. У задніх рогах

E. *Між бічними і задніми рогами

 

629. З чого складаєтьсяспинномозковий ганглій?

A. З периферичних відростків клітин спинного вузла

B. З відростків клітин заднього рогу

C. З відростків клітин переднього рогу

D. З рухових тіл нервових клітин

E. *З ядер псевдоуніполярних клітин спинномозкового вузла

 

630. З чого складаються задні корінці спинного мозку?

A. З периферичних відростків клітин спинного вузла

B. З відростків клітин заднього рогу

C. З відростків клітин переднього рогу

D. З тіл нервових клітин.

E. *З центральних відростків псевдоуніполярних клітин спинномозкового вузла

 

631. На рівні якого хребця знаходиться ХІ грудний сегмент спинного мозку?

A. І-ІІ поперекового;

B. Х грудного;

C. V грудного;

D. VІ грудного.

E. *VІІІ грудного;

 

632. Спинномозкова рідина знаходиться в:

A. Епідермальному просторі;

B. Субдуральному просторі;

C. Підтвердооболонному просторі.

D. В усіх вище перечисленних структурах.

E. *Підпавутинному просторі;

 

633. Які утвори сегментарного рівня складають симпатичний відділ вегетативної нервової системи?

A. Драглиста речовина спинного мозку;

B. Губчаста зона спинного мозку;

C. Власне ядро спинного мозку;

D. Грудне ядро спинного мозку.

E. *Нейрони бокових рогів спинного мозку;

 

634. Де знаходяться тіла ІІ нейронів больової і температурної чутливості?

A. В шкірі.

B. В міжхребцевому ганглії.

C. В довгастому мозку.

D. В зоровому горбі.

E. *В задньому розі спинного мозку.

 

635. Який сегмент спинного мозку розміщений на рівні десятого грудного хребця у людини?

A. 2- й поперековий;

B. 11- й грудний ;

C. 12- й грудний;

D. 10- й грудний.

E. *1- й поперековий;

 

636. На які частини розділена біла речовина спинного мозку?

A. Бічний канатик і задній

B. Задній канатик і передній

C. Передні роги і задні роги

D. Задні роги і проміжна речовина

E. *Передній канатик, бічний і задній

 

637. Закінчення спинного мозку у дорослого знаходиться на рівні міжхребцевого диску між хребцями.

A. ІІ-ІІІ поперековим.

B. ІІІ-ІV поперековим.

C. ІV-V поперековим.

D. ІІІ-V поперековим

E. *І-ІІ поперековим.

 

638. При народженні у дітей спинний мозок простягається до рівня:

A. Третього грудного хребця;

B. Четвертого грудного хребця;

C. Шостого грудного хребця;

D. П’ятого поперекового хребця.

E. *Третього поперекового хребця;

 

639. Який сегмент спинного мозку розміщений на рівні другого шийного хребця у людини?

A. 2 - й шийний;;

B. 4 - й шийний;;

C. 1- й шийний;;

D. 5 - й шийний;

E. *3 - й шийний;

 

640. Який сегмент спинного мозку розміщений на рівні третього грудного хребця у людини?

A. 2 - й грудний;

B. 3 - й грудний;

C. 1- й грудний;

D. 5 - й грудний.

E. *4 - й грудний;

 

641. Які ознаки характерні для сірої речовини спинного мозку ?

A. Розміщена по периферії;

B. Утворює канатики;

C. Розміщена дорсально;

D. Всі вище перечисленні.

E. *Утворена ядрами;

 

642. Вкажіть правильне твердження стосовно кількості сегментів:

A. Грудні (1-11);

B. Поперекові (1-4);

C. Крижові (1-3) ;

D. Куприкові (1-4).

E. *Шийні (1-8);

 

643. Яку функцію виконує спинний мозок?

A. Інформаційну;

B. Гальмівну;

C. Провідну;

D. Всі вище перечисленні.

E. *Рефлекторну;

 

644. Як називається відростокнейрона, якийпроводить нервові імпульси ві від тіла нейрона до клітин?

A. Дендрит

B. Афектор

C. Рецептор

D. Синапс

E. *Аксон

 

645. Що належить до центральної нервової системи:

A. Спинний мозок та корінці

B. Спинний мозок та вузли

C. Головний мозок та вузли

D. Спинний мозок та черепні нерви

E. *Спинний та головний мозок

 

646. Де розташовані центральні відділи симпатичної вегетативної нервової системи:

A. У довгастому мозку;

B. У гіпоталамусі;

C. У середньому мозку.

D. У метаталамусі

E. *У спинному мозку

 

647. У хворого загублене м'язово-суглобове відчуття в нижніх кінцівках. Що уражене?

A. Задні роги спинного мозку.

B. Крижове сплетення.

C. Зоровий горб.

D. Внутрішня капсула.

E. *Задні стовпи, шлях Голля.

 

648. В зоровому горбі знаходяться тіла ІІІ нейронів слідуючих видів чутливості:

A. Больової і температурної.

B. Дотикової.

C. М'язово-суглобового відчуття.

D. Нічого із вище названного.

E. *Всі вищеназвані.

 

649. Де знаходяться тіла ІІ нейронів м'язово-суглобового відчуття?

A. В шкірі

B. В міжхребцевому ганглії.

C. В задньому розі спинного мозку.

D. В зоровому горбі.

E. *В струнких і клиноподібних ядрах довгастого мозку.

 

650. Додатковий нерв виходить з черепа разом з:

A. ІХ, ХІ, ХІІ парами чмн;

B. ІХ, ХІІ парами чмн;

C. XII, VII парами чмн;

D. VII, IX парами чмн.

E. *Х, ІХ парами чмн;

 

651. Парасимпатичні волокна входять у склад таких черепнихнервів:

A. Блокового;

B. Присінково-завиткового;

C. Нюхового;

D. Відвідного.

E. *Окорухового;

 

652. Лицевий нерв з черепа виходить:

A. Через круглий отвір

B. Через овальний отвір

C. Через зовнішній сонний отвір

D. Через рваний отвір

E. *Через шилососкоподібний отвір

 

653. Лицевий нерв проходить через:

A. Сонний канал;

B. Кам’янисто-барабанну щілину;

C. Барабанний каналець;

D. Соскоподібний каналець.

E. *Лицевий канал;

 

654. Hерв барабанна струна проходить через:

A. Fissura petrosquamosa;

B. Fissura tympanomastoidea;

C. Fissura tympanosquamosa;

D. Canaliculus mastoideus.

E. *Fissura petrotympanica;

 

655. Через який отвір в черепі виходить VІІІ пара черепних нервів?

A. Круглий;

B. Верхню очноямкову щілину;

C. Остистий отвір;

D. Нижню очноямкову щілину.

E. *Внутрішній слуховий отвір;

 

656. Всі названі нижче утвори не проходять через верхню орбітальну щілину за винятком:

A. ІІ гілки трійчастого нерва;

B. ІІІ гілки трійчастого нерва;

C. Зорового нерва;

D. Великого кам’янистого нерва.

E. *І гілки трійчастого нерва;

 

657. Через який отвір в черепі проходить верхньощелепний нерв?

A. Овальний;

B. Остистий;

C. Рваний;

D. Верхню орбітальну щілину.

E. *Круглий;

 

658. Через який отвір в черепі проходить нижньощелепний нерв?

A. Круглий;

B. Рваний;

C. Остистий;

D. Нижню орбітальну щілину.

E. *Овальний;

 

659. Через яку структуру нерв барабанна струна покидає барабанну порожнину?

A. Кам’янисто-лускову щілину;

B. Сонно-барабанні канальці;

C. Барабанно-соскоподібну щілину;

D. Барабанно-лускову щілину.

E. *Кам’янисто-барабанну щілину;

 

660. Через який отвір в черепі проходить блукаючий нерв?

A. Круглий;

B. Овальний;

C. Рваний;

D. Остистий.

E. *Яремний;

 

661. Блукаючий нерв виходить з черепа разом з:

A. ІХ, ХІ, ХІІ парами чмн;

B. ІХ, ХІІ парами чмн;

C. XII, VII парами чмн;

D. VII, IX парами чмн.

E. *ІХ, ХІ парами чмн;

 

662. Корінці якого черепномозкового нерва відходять від головного мозку між середньою мозочковою ніжкою і оливою?

A. Відвідного;

B. Трійчастого;

C. Блокового;

D. Язикогорлового.

E. *Лицевого;

 

663. В лицевому каналі від лицевого нерва відгалужується наступна гілка:

A. N. petrosus minor;

B. R. tubarius;

C. N. tympanicus;

D. Nn. caroticotympanici.

E. *N. petrosus major;

 

664. В лицевому каналі від лицевого нерва відгалужується наступна гілка:

A. N. petrosus minor;

B. R. tubarius;

C. N. tympanicus;

D. Nn. caroticotympanici.

E. *Сhorda tympani;

 

665. Для ураження корінця додаткового нерва типовим є:

A. Утруднення повороту голови в протилежну сторону;

B. Опущене плече, лопатка відходить від хребтового стовпа назовні;

C. Кривошия;

D. Все вищеназване.

E. *Атрофія грудинно-ключично-соскового і трапецієвидного м'язів на стороні ураження;

 

666. До чутливих черепних нервів відносяться?

A. IV, VII пари

B. I, ІІІ, VIII пари

C. II, V, Х пари

D. V, VII, Х пари

E. *I, II, VIII пари

 

667. Які нерви відносяться до рухових черепних нервів?

A. Зоровий нерв

B. Окоруховий нерв

C. Блукаючий нерв

D. Трійчастий нерв

E. *Під'язиковий нерв

 

668. Всі черепно-мозкові нерви мають ядра в головному мозку, окрім:

A. 1 і VIII пари

B. II і VIII пари

C. V і VII пари

D. ІІІ і ІV пари

E. *I і II пари

 

669. Локалізація корінця блукаючого нерва на основі головного мозку:

A. Між заднім краем моста та оливами.

B. Між пірамідою і оливою.

C. В передньолатеральній борозні довгастого мозку

D. В мосто-мозочковому куті.

E. *В задньолатеральній борозні довгастого мозку

 

670. Яким за функцією є нюховий нерв?

A. Руховий.

B. Змішаний

C. Симпатичний

D. Парасимпатичний

E. *Чутливий

 

671. Через які структури, волокна окорухового нерва входять в орбіту?

A. Рваний отвір.

B. Круглий і остистий отвори.

C. Через отвори решітчастої пластинки.

D. Нижню очноямкову щілину.

E. *Верхню очноямкову щілину

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 342; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.09 сек.