Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 8 страница


E. *У мості.

 

783. Вкажіть, які симптоми виникають при подразненні ядер блукаючого нерва?

A. Тахікардія;

B. Підвищення артеріального тиску;

C. Пригнічення секреції шлунку;

D. Напруження стискачів.

E. *Брадикардія;

 

784. Який м`яз ока іннервується блоковим нервом?

A. Нижній косий;

B. Верхній прямий;

C. Латеральний прямий;

D. Медіальний прямий.

E. *Верхній косий;

F.

785. Які частини розрізняють у парієтальній плеврі:

A. діафрагмальну, грудинно-реберну, медіальну;

B. основну, реберну, медіальну

C. реберну, середостінну

D. реберну, медіальну

E. *реберну, середостінну, діафрагмальну

 

786. Права легеня коротша і ширша від лівої тому, що правий купол діафрагми лежить вище ніж лівий в результаті розташування такого органу як:

A. серце

B. шлунок

C. нирка

D. селезінка

E. *печінка

 

787. Яку форму мають легені:

A. чотиригранної піраміди;

B. тригранної піраміди.

C. овальну

D. круглу

E. *конусоподібну

 

788. Які частини розрізняють у легені:

A. верхівку, корінь, основу;

B. основу, центральну частину, верхівку.

C. верхівку, корінь

D. корінь, основу

E. *верхівку, основу

 

789. Які поверхні розрізняють в легені:

A. діафрагмальну поверхню, грудинно-реберну поверхню, медіальну поверхню;

B. основну поверхню, реберну поверхню, медіальну поверхню.

C. діафрагмальну поверхню, грудинно-реберну поверхню

D. реберну поверхню, медіальну поверхню

E. *реберну поверхню, середостінну поверхню, діафрагмальну

 

790. Слизова оболонка ободової кишки має такі утворення:

A. циркулярні складки, скупчені лімфатичні вузлики;

B. поздовжні складки, одинокі лімфатичні вузлики;

C. скупчені лімфатичні вузлики;

D. циркулярні складки

E. *півмісяцеві складки

 

791. У надчеревну ділянку проектуються:

A. висхідна, поперечна та низхідна частини ободової кишки, шлунок;

B. поперечна ободова кишка, печінка і порожня кишка.

C. шлунок

D. печінка і порожня кишка

E. *шлунок, печінка і підшлункова залоза

 

792. У прямій кишці розрізняють такі частини:A. висхідну, поперечну та низхідну

B. горизонтальну, низхідну та висхідну

C. горизонтальну, низхідну

D. поперечну та низхідну;

E. *ампулу і анальний канал

 

793. Порожня і клубова кишки проектуються в:

A. власне надчеревну ділянку;

B. праву та ліву підреберні ділянки;

C. мезогастральну

D. ліву підреберні ділянки

E. *мезогастральну та частково гіпогастральну ділянки

 

794. Порожня кишка покрита очеревиною:

A. з однієї сторони

B. з трьох сторін.

C. з двох сторін

D. з шести сторін

E. *зі всіх сторін

 

795. Порожня кишка на латинській мові називається:

A. ileum;

B. cecum.

C. rectum

D. gaster

E. *jejunum

 

796. Mesenterium - це назва:

A. тонкої кишки

B. товстої кишки

C. прямої кишки

D. брижі товстої кишки

E. *брижі тонкої кишки

 

797. У правій клубовій ямці лежить:

A. клубова кишка;

B. 12-пала кишка

C. червоподібний відросток

D. сліпа кишка

E. *сліпа кишка і червоподібний відросток

 

798. Зі всіх сторін очеревиною покриті:

A. низхідна і висхідна частини ободової кишки, печінка;

B. 12-пала кишка

C. печінка

D. пряма кишка

E. *поперечна і сигмоподібна ободові кишки, сліпа кишка

 

799. На діафрагмальній поверхні печінки розрізняють такі зв‘язки:

A. зв‘язку печінки і венозну зв‘язку

B. печінково-шлункову, печінково-дванадцятипалу;

C. венозну зв‘язку

D. печінково-дванадцятипалу зв`язки

E. *вінцеву зв‘язку печінки, серпоподібну зв‘язку печінки

 

800. Скупчені лімфатичні вузлики розташовані в:

A. прямій кишці

B. 12-палій кишці

C. шлунку

D. печінці.

E. *клубовій кишці

 

801. Ворітна вена:

A. збирає венозну кров із печінки

B. виходить з печінки і впадає у нижню порожнисту вену.

C. виходить з печінки

D. входить в селезінку

E. *входить у ворота печінки

 

802. Жовчна протока утворюється від злиття:

A. правої і лівої часткових проток

B. сегментарної протоки і міхурової протоки;

C. загальної печінкової протоки.і печінкової протоки

D. сегментарної протоки і загальної печінкової протоки

E. *загальної печінкової протоки і міхурової протоки

 

803. Жовчна протока об‘єднується з:

A. загальною печінковою протокою

B. міхуровою протокою

C. додатковою протокою підшлункової залози

D. сегментарною протокою

E. *протокою підшлункової залози

 

804. У жовчному міхурі розрізняють:

A. дно, тіло і хвіст

B. шийку, тіло і хвіст

C. тіло і хвіст

D. дно, тіло

E. *дно, тіло і шийку

 

805. Жовчний міхур на латинській мові називається:

A. vesica urinaria

B. vesica seminalis

C. vesica comunis

D. vesica.

E. *vesica fellea

 

806. Підшлункові острівці (острівки Лангерганса) у підшлунковій залозі розміщені основним чином в:

A. тілі

B. головці.

C. тілі і головці

D. тілі і хвості

E. *хвості

 

807. Підшлункова залоза по відношенню до очеревини розташована:

A. інтраперитонеально

B. мезоперитонеально

C. інтрамурально

D. латерально

E. *екстраперитонеально

 

808. Ductus choledochus - це:

A. загальна печінкова протока

B. підшлункова протока

C. додаткова підшлункова протока

D. міхурова протока

E. *загальна жовчна протока

 

809. Підшлункова (головна) протока відкривається у:

A. висхідній частині 12-палої кишки

B. малому сосочку 12-палої кишки.

C. у просвіт 12-палої кишки

D. у міхурову протоку

E. *великому сосочку 12-палої кишки

 

810. Глотка має такі сполучення:

A. з носовою порожниною через хоани;

B. середнім вухом через горловий отвір слухової труби, з гортанню через вхід в гортань;

C. з носовою з порожниною через хоани

D. з ротовою порожниною через зів

E. *всі вище названі сполучення

 

811. Розрізняють такі зовнішні ознаки товстої кишки:

A. зовнішня оболонка з однієї сторони має серозну оболонку, з інших трьох сторін-адвентиціальну

B. зі всіх сторін покрита очеревиною

C. стрічки

D. не покрита очеревиною

E. *випини, сальникові відростки та стрічки 

812. Зів обмежений:

A. задньою стінкою глотки, піднебінно-глотковою дужкою і спинкою язика

B. піднебінно-язиковою і піднебінно-глотковою дужками;

C. піднебінно-глотковою дужкою

D. піднебінно-глотковою дужкою і спинкою язика

E. *знизу коренем язика, зверху та збоку - м’яким піднебінням.

 

813. Низхідна ободова кишка покрита очеревиною:

A. зі всіх сторін

B. з однієї сторони

C. не покрита очеревиною

D. з двох сторін

E. *з трьох сторін

 

814. Пряма кишка покрита очеревиною:

A. зі всіх сторін

B. з одної сторони

C. з трьох сторін

D. з двох сторін

E. *верхня третина зі всіх сторін, середня третина - з трьох сторін, нижня третина з одної сторони

 

815. Які частини має ротова порожнина:

A. власне ротова порожнина і зів

B. присінок ротової порожнини і зів

C. присінок ротової порожнини

D. власне ротова порожнина і ротова щілина

E. *присінок ротової порожнини, власне ротова порожнина

 

816. Цифрова формула постійних зубів:

A. 2 2 3 2;

B. 2 1 0 2;

C. 2323

D. 1223

E. *2 1 2 3

 

817. Розрізняють такі частини зуба:

A. головку, шийку і корінь

B. коронку, шийку, корінь і верхівку

C. коронку, шийку

D. шийку, корінь і верхівку

E. *коронку, шийку і корінь

 

818. Цифрова формула молочних зубів має такий вигляд:

A. 2 2 1 3

B. 2 2 0 2

C. 2301

D. 0221

E. *2 1 0 2

 

819. В язику розріняють такі частини:

A. корінь, верхівку, два краї, спинку, нижню поверхню

B. спинку, корінь, верхівку, верхню поверхню, два краї.

C. верхню поверхню, два краї

D. корінь, верхівку, верхню поверхню корінь, верхівку,

E. *корінь, тіло, верхівку, спинку, нижню поверхню

 

820. Зовнішній ніс має наступні частини:

A. верхівку, тіло, основу, , спинку; корінь

B. тіло, ніздрі, основу, корінь, спинку;

C. спинку; корінь

D. тіло, ніздрі, основу

E. *основу, корінь, спинку, кінчик, крила.

 

821. Які Ви знаєте приносові пазухи:

A. верхньощелепна пазуха, решітчаста пазуха, верхня кам‘яниста пазуха, клиноподібна пазуха;

B. лобова пазуха, решітчаста пазуха, сагітальна пазуха, верхньощелепна пазуха;

C. верхньощелепна пазуха, решітчаста пазуха

D. решітчаста пазуха, верхня кам‘яниста пазуха,

E. *клиноподібна пазуха, решітчаста пазуха, лобова пазуха, верхньощелепна пазуха

 

822. Які ви знаєте носові ходи:

A. передній, середній, задній;

B. медіальний, середній, латеральний;

C. медіальний, середній.

D. середній, латеральний;

E. *верхній, середній, нижній

 

823. Нижній носовий хід з’єднується з орбітою через:

A. різцевий канал

B. клинопіднебінний отвір

C. решіечасту пазуху

D. нижню очну щілину

E. *носослізний канал

 

824. Середній носовий хід з’єднується з:

A. верхньощелепною пазухою, передніми решітчастими комірками, орбітою;

B. лобовою пазухою, задніми решітчастими комірками, клиноподібною пазухою;

C. верхньощелепною пазухою

D. задніми решітчастими комірками

E. *верхньощелепною пазухою, лобовою пазухою, передніми решітчастими комірками, середніми решітчастими комірками

 

825. Верхній носовий хід сполучається з:

A. орбітою, передніми решітчастими комірками, середніми решітчастими комірками

B. верхньощелепною пазухою, лобовою пазухою, клиноподібною пазухою

C. верхньощелепною пазухою, лобовою пазухою

D. лобовою пазухою, клиноподібною пазухою

E. *Клиноподібною пазухою, задніми решітчастими комірками

 

826. Як розташований середній носовий хід по відношенню до носових раковин:

A. між кістковим піднебінням і нижньою носовою раковиною

B. між середньою і верхньою носовими раковинами

C. присередньо

D. латерально

E. *між середньою і нижньою носовими раковинами

 

827. Які Ви знаєте парні хрящі гортані:

A. персневидні, черпакуваті, клиновидні, ріжкуваті;

B. черпакуваті, персневидні, клиновидні, надгортанні

C. персневидні, черпакуваті

D. клиновидні, надгортанні

E. *клиноподібні, ріжкуваті, черпакуваті.

 

828. Які Ви знаєте непарні хрящі гортані:

A. перснеподібний, черпакуватий, щитовидний

B. .- щитовидний, ріжкуватий, перснеподібний

C. клиновидні, надгортанні

D. клиноподібні, ріжкуваті, черпакуваті

E. *перснеподібний, надгортанний, щитовидний

 

829. Які м‘язи звужують голосову щілину:

A. щито-надгортанний, персне-щитовий, черпакувато-надгортанний, задній персне-черпакуватий

B. задній персне-черпакуватий, щито-надгортанний, черпакувато-надгортанний, персне-щитовий

C. щито-надгортанний, персне-щитовий

D. задній персне-черпакуватий, щито-надгортанний

E. *латеральний персне-черпакуватий, щито-черпакуватий, поперечний черпакуватий, косий черпакуватий

 

830. Який м‘яз розширює голосову щілину:

A. щито-надгортанний

B. черпакувато-надгортанний

C. персне-щитовий

D. косий черпакуватий

E. *задній персне-черпакуватий

 

831. Який м‘яз напружує голосові зв‘язки:

A. щито-черпакуватий

B. косий черпакуватий.

C. голосовий

D. черпакувато-надгортанний

E. *персне-щитовий

 

832. Який м‘яз розслабляє голосові зв‘язки:

A. косий черпакуватий

B. персне-щитовий.

C. черпакувато-надгортанний

D. щито-черпакуватий

E. *голосовий

 

833. Якого кольору слизова оболонка трахеї у живої людини при бронхоскопії:

A. сіруватого

B. червонуватого

C. жовтого

D. жовто- рожевого

E. *рожевого

 

834. На рівні якого шийного хребця знаходиться у дорослої людини верхня межа гортані:

A. третього

B. п‘ятого

C. першого

D. другого

E. *четвертого

 

835. На рівні якого хребця знаходиться нижня межа гортані у дорослої людини:

A. п’ятого шийного

B. першого грудного

C. другого грудного

D. першого шийного

E. *шостого - сьомого шийних хребців

 

836. На рівні якого хребця у дорослих знаходиться нижня межа трахеї:

A. верхнього краю четвертого грудного хребця;

B. верхнього краю шостого грудного хребця.

C. п’ятого шийного

D. першого шийного

E. *верхнього краю п’ятого грудного хребця

 

837. На рівні якого хребця розташована біфуркація трахеї:

A. третього грудного хребця;

B. верхнього краю шостого грудного хребця.

C. п’ятого шийного

D. верхнього краю четвертого грудного хребця

E. *верхнього краю п’ятого грудного хребця

 

838. Які частини розрізняють у стінці трахеї:

A. передня стінка і задня стінка

B. кільцева стінка і хрящова стінка;

C. перетинчаста стінка і задня стінка

D. передня стінка і хрящова стінка.

E. *перетинчаста стінка і кільцева стінка.

 

839. Яким епітелієм вистелена слизова оболонка трахеї:

A. багатошаровим плоским;

B. одношаровим циліндричним;

C. багатошаровим циліндричним

D. одношаровим плоским

E. *війковим епітелієм

 

840. Наступні утворення обмежують зів

A. Піднебінна завіска і піднебінні мигдалики

B. Задня стінка і склепіння глотки, корінь язика

C. Склепіння глотки, корінь язика і піднебінні мигдалики

D. Піднебінно-глоткові дужки, склепіння глотки і корінь язика

E. *Піднебінна завіска, піднебінно-язичні дужки і корінь язика

 

841. Розрізняють наступні м'язи м'якого піднебіння:

A. Язичка, верхній стискач глотки, натягач і підіймач піднебінної занавіски

B. Піднебінно-язичний, піднебінно-глотковий, верхній стискач глотки, натягач і піднімач піднебінної занавіски

C. Язичка, верхній і середній стискач глотки, підборідно-язиковий

D. Жодна з названих груп

E. *Піднебінно-глотковий, піднебінно-язиковий, язичка, підіймач і натягач піднебінної занавіски

 

842. До власних м'язів язика відносять наступні:

A. Підборідочно-шиловидний, вертикальний, поперечний і піднебінно-язиковий

B. Під’язиково-язиковий, шилоязиковий, підборідно-язиковий

C. Нижній і верхній подовжні, піднебінно-язиковий, вертикальний

D. підборідно-язиковий, вертикальний і поперечний

E. *Поперечний, вертикальний, верхній і нижній подовжні

 

843. Протока привушної слинної залози відкривається в:

A. Під’язиковому сосочку

B. Корені язика

C. Слизову під’язикову складку

D. Десневій кишені і великому корінному зубі верхньої щелепи

E. *В слизовій щоці на рівні 2 великого корінного зуба верхньої щелепи

 

844. Протока піднижньощелепної слинної залози відкривається в:

A. Корені язика

B. Слизовій щоки

C. Слизовій піднебіння

D. Під’язикову складку

E. *Під’язиковому сосочку

 

845. У глотку відкриваються наступні отвори:

A. Хоани

B. Зів і стравохід

C. Глоткові отвори слухових труб

D. Вхід у гортань

E. *Усі вищезгадані

 

846. Кільце Пирогова-Вальдейера утворять наступні мигдалики:

A. Піднебінні

B. Язичні

C. Глоткові

D. Трубні

E. *Усі вищезгадані

 

847. У глотці виділяють наступні частини:

A. Присінок, ротову і носову

B. Присінок, шийну і грудну

C. Ротову і носову

D. Гортанну,носову

E. *Носову, ротову і гортанну

 

848. До м'язів глотки відносяться наступні:

A. Шилоязиковий, піднебінно-глотковий, верхній, середній і нижній стискачі глотки

B. Двочеревцевий, піднімач і напружувач піднебінної занавіски

C. Піднебінно-глотковий, піднебінно-язиковий, верхній, середній і нижній стискачі глотки

D. Піднебінно-глотковий

E. *Шилоглотковий, піднебінно-глотковий, верхній, середній і нижній стискачі глотки

 

849. У стравоході розрізняють наступні частини:

A. Ротову, гортанну, грудну і черевну

B. Грудну, черевну і поперекову

C. Присінок, грудну і черевну

D. Ротову, шийну і грудну

E. *Шийну, грудну і черевну

 

850. Початок стравоходу в дорослих людей розташовується на рівні:

A. IV-V шийних хребців

B. V-VI шийних хребців

C. VII-грудного

D. I-II грудних

E. *VI-VII шийних хребців

 

851. Шлунок проектується на передню черевну стінку в:

A. Лівому і правому підребер'ях

B. Власне надчерев’ї, лівому і правому під ребер`ї

C. Власне надчерев’ї і пупковій ділянці

D. Лівій бічній ділянці живота і власне надчерев’ї

E. *Власне надчерев’я і лівому підребер’ї

 

852. Шлунок має наступні зв'язки:

A. Печінково-шлункову

B. Шлунково-ободову

C. Шлунково-селезінкову

D. Шлунково-діафрагмова

E. *Усі вищезгадані

 

853. У м'язовій оболонці шлунка розрізняють шари:

A. Зовнішній і внутрішній поздовжні, спіральний

B. Поздовжний, косий і спіральний

C. Зовнішній і внутрішній циркулярні, косий

D. Прямий, косий і циркулярний

E. *Поздовжний, циркулярний і косий

 

854. Печінка проектується на передню черевну стінку в:

A. Правому підребер'ї, правій бічній і пупковій ділянках

B. Правому і лівому підребер'ях, пупковій ділянціі

C. Правому підребер’ї

D. Правому підребер’ї, власне надчерев’ї і пупковій ділянці

E. *Правому, лівому підребер'ях, власне надчерев’ї

 

855. У тонкій кишці виділяють наступні відділи

A. Дванадцятипалу, порожню і ободову

B. Дванадцятипалу, поперикову і ободову

C. Порожню, ободову

D. Висхідну,ободову

E. *Дванадцятипалу, порожню і клубову

 

856. Для ободової кишки характерні такі ознаки:

A. Циркулярні складки, жирові відростки, здуття

B. Циркулярні складки, пейерові бляшки, жирові відростки

C. Подовжні складки, жирові відростки, здуття і стрічки

D. Кишкові вздуття

E. *Напівмісяцеві складки, жирові відростки, подовжні стрічки і здуття

 

857. Підшлункова залоза має наступні частини:

A. Голівку, черевце, хвіст

B. 2 кінці і тіло

C. Тіло і хвіст

D. Голівку,шийку

E. *Голівку, тіло і хвіст

 

858. Острівці Лангерганса в підшлунковій залозі розташовані переважно в:

A. Голівці

B. Тілі

C. Черевці

D. Усіх частинах підшлункової залози

E. *Хвості

 

859. Ліва сагітальна борозна печінки містить наступні утворення:

A. Жовчний міхур і пупкову зв'язку

B. Зарослу венозну протоку і жовчний міхур

C. Пупкову зв'язку і нижню порожнисту вену

D. Ворота печінки і пупкову зв'язку

E. *Круглу зв'язку печінки і зарослу венозну протоку

 

860. Права сагітальна борозна печінки містить наступні утворення:

A. Ворота печінки і нижню порожнисту вену

B. Жовчний міхур і зарослу венозну протоку

C. Пупкову зв'язку і зарослу венозну протоку

D. Жодне з вищезгаданих утворень

E. *Жовчний міхур і нижню порожнисту вену

 

861. Порожнина носа має наступні отвори

A. Круглий, отвір слухової труби

B. Круглий, овальне, рване

C. Хоани, отвір слухової труби

D. Хоани, круглий отвір, ніздрі

E. *Ніздрі, хоани

 

862. Порожнина носа має наступні стінки:

A. Латеральну, медіальну

B. Верхню, задню, медіальну (перегородку)

C. Верхню, задню, медіальну, латеральну

D. Задню, верхню, медіальну, нижню, латеральну

E. *Верхню, нижню, латеральну

 

863. У порожнині носа розрізняють наступні функціональні області:

A. Нижній, середній носовий ходи

B. Середній і нижній носові ходи

C. Присінок і власне порожнина носа

D. Присінок, дихальну і хоани

E. *Нюхову і дихальну

 

864. Скелет зовнішнього носа складають хрящі:

A. Латеральний, медіальний, великі і малі крил носа

B. Серединний і латеральні

C. Медіальні, латеральні, перегородки і великі крила носа

D. Жоден з вищезгаданих

E. *Латеральний, великі і малі крила носа, перегородки

 

865. Гортань у дорослих людей розташована на рівні тіл:

A. Усіх шийних хребців

B. 1-2- шийних хребців

C. 5 шийного - 5 грудного хребців

D. Усіх грудних.

E. *4-6 шийних хребців

 

866. Скелет гортані утворюють хрящі:

A. Надгортанник і щитовидний

B. Черпаковидні і персневидні

C. Клиноподібні і рожковидні

D. Персневидний

E. *Усі вищезгадані

 

867. У гортані розрізняють наступні непарні хрящі:

A. Черпаковидний, персневидний і щитовидний

B. Щитовидний, рожкуватий і надгортанник

C. Клиноподібний, черпаковидний і надгортанник

D. Ріжкуватий, черпакуватий і надгортанник

E. *Щитовидний, надгортанник і персневидний

 

868. У гортані розрізняють наступні парні хрящі:

A. Персневидний, черпаловидний і ріжковидний

B. Клиноподібний, ріжковидний, черпаловидний і щитовидний

C. Сесамовидний, клиноподібний, ріжковидний і надгортанник

D. Жоден з вищезгаданих

E. *Черпаловидний, ріжковидний, клиноподібний

 

869. Розрізняють наступні перервні з'єднання в гортані (суглоби):

A. Перстнечерпаловидні і щитопід’язичні

B. Перстнещитовидний і під’язично- надгортанний

C. Щитопід’язичні і під’язично-надгортані

D. Жоден з вище згаданих

E. *Перстнечерпаловидні і щитоперстневидні

 

870. В гортані розрізняють наступні групи м'язів

A. Відвідні, привідні

B. Згиначі, разгиначі

C. Звужувачі, розширювачі

D. Які змінюють натяг голосових зв'язок і піднімаючі

E. *Звужувачі, розширювачі і м'язи, які змінююь напруженість зв’язок

 

871. Порожнина гортані має наступні відділи:

A. Вхід і вихід з гортані

B. Вхід, власна порожнина і вихід з гортані

C. Присінок, вхід і вихід

D. Присінок

E. *Присінок, проміжна частина, підголосова частина

 

872. У гортані знаходяться складки:

A. Присінкові і пілоричні

B. Голосові і пілоричні

C. Язиконадгортанні і черпалонадгортанні

D. Присінкові, голосові і пілоричні

E. *Присінкові, голосові

 

873. Біфуркація трахеї в дорослих людей розташовується на рівні тіл:

A. II-III грудних хребців

B. III-IV грудних хребців

C. V-VI грудних хребців

D. VI-VII грудних хребців

E. *IV-V грудних хребців

 

874. Вхід у гортань обмежений:

A. Надгортанником, бічними язиконадгортанними і черпалонадгортанними зв'язками

B. Черпалонадгортанними і медіальними язиконадгортанними зв'язками, надгортанником

C. Черпалонадгортанними і присінковими зв'язками

D. Верхівками черпаловидних хрящів, надгортанником і голосовими зв'язками

E. *Надгортанником, черпало-надгортанними зв'язками і верхівками черпаловидних хрящів

 

875. Хрящі трахеї з'єднуються між собою наступними зв'язками:

A. Перстнещитовидними

B. Щитовиднотрахеальними

C. Присінковими

D. Голосовими

E. *Міжкільцевими

 

876. Легені мають наступні краї:

A. Латеральний, медіальний і нижній

B. Верхній, нижній і передній

C. Нижній, передній і латеральний

D. Хребетний, передній і нижній

E. *Задній, передній і нижній

 

877. В правій легені розрізняють наступні частки:

A. Передню, середню і задню

B. Медіальну і латеральну

C. Передню і проміжну

D. Верхню, середню і задню

E. *Верхню, середню і нижнюю

 

878. В лівій легені розрізняють наступні частки:

A. Передню, проміжну і задню

B. Латеральну і медіальну

C. Верхню, нижню і проміжну

D. Передню і верхню

E. *Верхню і нижню

 

879. Корінь правої легені зверху вниз складають:

A. Вени, артерія, бронх

B. Артерія, бронх, вени

C. Артерія, вени, бронх

D. Бронх, вени, артерія

E. *Бронх, артерія, вени

 

880. Корінь лівої легені зверху вниз складають

A. Артерія, вени, бронх

B. Вени, бронх, артерія

C. Вени, артерія, бронх

D. Бронх, артерія, вени

E. *Артерія, бронх, вени

 

881. В лівій легені розрізняють наступні дольові бронхи:

A. Медіальний і латеральний

B. Правий і лівий

C. Передній і задній

D. Усі вищезгадані

E. *Верхній і нижній

 

882. До складу одного ацинуса входять:

A. Кінцева і дихальна бронхіоли

B. Долькова, кінцева і дихальна бронхіоли

C. Бронхіальне дерево

D. Сегмент легені

E. *Дихальні бронхіоли, альвеолярні ходи, мішечки й альвеоли

 

883. Парієтальна плевра має наступні відділи:

A. Медіальний, діафрагмальний і реберний

B. Медіальний, латеральний і діафрагмальний

C. Грудний, діафрагмальний і середостінний

D. Реберний, грудний і задній

E. *Середостінний, реберний і діафрагмальний

 

884. Порожниною плеври називають:

A. Щілина між легенею і вісцеральним листком плеври

B. Щілина між відділами парієтальної плеври

C. Щілина між відділами вісцеральної плеври

D. Щілина між перикардом і плеврою

E. *Щілина між парієтальним і вісцеральним листками плеври

 

885. Синусом плеври називають:

A. Щілина між частками легень

B. Щілина між вісцеральним і парієтальним відділами плеври

C. Щілина між перикардом і плеврою

D. Щілина між відділами вісцеральної плеври

E. *Щілина між відділами парієтальної плеври

 

886. Середостінням називають:

A. Комплекс органів, розташованих між хребтом і легенями

B. Органи, що розташовані між легенями

C. Порожнина, розташована між плевральними мішками

D. Порожнина, обмежена грудиною, хребтом і легенями

E. *Комплекс органів, обмежених середостінними листками плеври

 

887. Розрізняють наступні відділи середостіння:

A. Верхнє

B. Нижнє

C. Нижнє переднє і нижнє середнє

D. Нижнє заднє

E. *Усі вищезгадані

 

888. У задньому нижньому середостінні розташовані:

A. Стравохід, блукаючі нерви

B. Нутрощеві нерви і симпатичний стовбур

C. Грудна аорта, напівнепарна і непарна вени

D. Нижня порожниста вена

E. *Усі вищезгадані органи

 

889. У передньому нижньому середостінні розташовані:

A. Серце з перикардом, поворотні нерви, підключичні судини

B. Легені з плевральними мішками, серце з перикардом, плечеголовні вени

C. Вилочкова залоза і діафрагмальні нерви

D. Діафрагмальні нерви, перикард, порожні вени

E. *Жодна з вищезгаданих груп

 

890. Ниркове ложе утворюють наступні м'язи:

A. Великий і малий поперековий

B. Квадратний поперековий і 4-х-головий

C. Квадратний поперековий і 2-х-головий

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 7 страница | Текстові тестові завдання 9 страница

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 660; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.118 сек.