Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Текстові тестові завдання 7 страница


672. Через який отвір зоровий нерв входить в череп?

A. Круглий отвір

B. Остистий отвір

C. Нижню очноямкову щілину

D. Верхню очноямкову щілину

E. *Зоровий канал

 

673. Назвіть локалізацію корінця окорухового нервана нижній поверхніголовного мозку.

A. Між мостом і довгастим мозком

B. Латеральніше ніжок мозку

C. Між пірамідою і оливою

D. Позаду оливи довгастого мозку

E. *З міжніжкової ямки по медіальному краю ніжок мозку

 

674. Назвіть локалізацію корінця блокового нервана дорзальній поверхніголовного мозку.

A. З латеральної поверхні ніжок мозку

B. У міжніжковій ямці

C. Між мостом і пірамідою

D. Між мостом і середніми ніжками мозочка

E. *Біля вуздечки верхнього мозкового паруса

 

675. Локалізація корінця відвідного нерва на основі головного мозку:

A. На медіальній поверхні ніжок мозку

B. Латеральніше ніжок мозку

C. У міжніжковій ямці

D. Між мостом і середніми ніжками мозочка.

E. *Між мостом і пірамідою довгастого мозку

 

676. Через який отвір відвідний нерв виходить з порожнини черепа ?

A. Зоровий канал

B. Нижню очноямкову щілину

C. Круглий отвір

D. Овальний отвір

E. *Верхню очноямкову щілину

 

677. Де виходить з мозку трійчастий нерв?

A. В ділянці мосто-мозочкового кута

B. Між мостом і довгастим мозком

C. Між мостом і верхніми ніжками мозочка

D. Між мостом і нижніми ніжками мозочка

E. *Між мостом і середніми ніжками мозочка

 

678. Назвіть I пару черепно-мозкових нервів?

A. Зоровий нерв

B. Присінково-завитковий нерв

C. Окоруховий нерв

D. Під'язиковий нерв

E. *Нюховий нерв

 

679. Як називається II пара черепно-мозкових нервів?

A. Присінково-завитковий нерв

B. Окоруховий нерв

C. Під'язиковий нерв

D. Трійчастий нерв

E. *Зоровий нерв

 

680. Назвіть III пару черепно-мозкових нервів?

A. Під'язиковий нерв

B. Трійчастий нерв

C. Додатковий нерв

D. Блоковий нерв

E. *Окоруховий нерв

 

681. Дайте назву IV парі черепно-мозкових нервів?

A. Лицевий нерв

B. Під'язиковий нерв

C. Язикоглотковий нервD. Блукаючий нерв

E. *Блоковий нерв

 

682. Як називається V пара черепно-мозкових нервів?

A. Додатковий нерв

B. Блоковий нерв

C. Лицевий нерв

D. Під'язиковий нерв

E. *Трійчастий нерв

 

683. Дайте назву VI парі черепно-мозкових нервів?

A. Додатковий нерв

B. Блоковий нерв

C. Лицевий нерв

D. Язикоглотковий нерв

E. *Відвідний нерв

 

684. Як називається VII пара черепно-мозкових нервів?

A. Додатковий нерв

B. Блоковий нерв

C. Язикоглотковий нерв

D. Блукаючий нерв

E. *Лицевий нерв

 

685. Дайте назву VIII парі черепно-мозкових нервів?

A. Окоруховий нерв

B. Під'язиковий нерв

C. Трійчастий нерв

D. Відвідний нерв

E. *Присінково-завитковий нерв

 

686. Як називається IX пара черепно-мозкових нервів?

A. Додатковий нерв

B. Блоковий нерв

C. Лицевий нерв

D. Блукаючий нерв

E. *Язикоглотковий нерв

 

687. Назвіть Х пару черепно-мозкових нервів?

A. Нюховий нерв

B. Зоровий нерв

C. Присінково-завитковий нерв

D. Окоруховий нерв

E. *Блукаючий нерв

 

688. Як називається XI пара черепно-мозкових нервів?

A. Відвідний нерв

B. Блоковий нерв

C. Лицевий нерв

D. Язикоглотковий нерв

E. *Додатковий нерв

 

689. Яким черепним нервом іннервується грудинно-ключично-сосковий м’яз?

A. N. facialis;

B. hypoglossus;

C. N. vagus;

D. N. glossopharyngeus;

E. *N. accessorius;

 

690. Який черепний нерв іннервує власне жувальнийм’яз?

A. N. facialis;

B. N. hypoglossus;

C. N. vagus;

D. N. glossopharyngeus.

E. *N. trigeminus;

 

691. Яким черепним нервом іннервується трапецієподібний м’яз?

A. N. vagus;

B. hypoglossus;

C. N. facialis;

D. N. glossopharyngeus;

E. *N. accessorius;

 

692. Який черепномозковий нерв іннервує надчерепний м’яз?

A. N. trigeminus;

B. N. glossopharyngeus;

C. N. hypoglossus;

D. N. vagus.

E. *N. facialis;

 

693. Рухові волокна язикогорлового нерва формують гілки, які іннервують:

A. Шило-під’язиковий м’яз;

B. Підборідно-під’язиковий м’яз;

C. Двочеревцевий м’яз (переднє черевце);

D. Двочеревцевий м’яз (заднє черевце).

E. *Шило-горловий м’яз;

 

694. Яке ядро локалізується в ретикулярній формації довгастого мозку між нижнім оливним і двояким ядром?

A. N. tractus solitаriі;

B. N. ambiquus;

C. N. sаlivatorius superior;

D. N. vagalis dorsalis.

E. *N. sаlivatorius inferior;

 

695. Яке ядро локалізується в ретикулярній формації, у латеральних відділах нижньої половини ромбоподібної ямки:

A. N. sаlivatorius inferior;

B. N. tractus solitаriі;

C. N. sаlivatorius superior;

D. N. vagalis dorsalis.

E. *N. ambiquus;

 

696. Корінці якого черепномозкового нерва відходять від головного мозку з sulcus lateralis posterior разом з Х-ХІ парами черепно-мозковихнервів ?

A. Під’язикового;

B. Відвідного;

C. Лицевого;

D. Присінково–завиткового.

E. *Язикогорлового;

 

697. Корінці якого черепно-мозкового нерва відходять від головного мозку з дорсо-латеральної борозни довгастого мозку?

A. Під’язикового;

B. Відвідного;

C. Лицевого;

D. Присінков–завиткового.

E. *Блукаючого;

 

698. Корінці якого черепно-мозкового нерва відходять від головного мозку з дорсо-латеральної борозни довгастого мозку разом з ІХ-Х парами та в борозні розміщуютьсянижче відносно Х пари?

A. Під’язикового;

B. Відвідного;

C. Лицевого;

D. Присінково–завиткового.

E. *Додаткового;

 

699. Корінці якого черепно-мозкового нерва відходять від головного мозку з передньолатеральної борозни довгастого мозку?

A. Додаткового;

B. Блукаючого;

C. Язикогорлового;

D. Лицевого.

E. *Під’язикового;

 

700. Рухові волокна язикогорлового нерва формують гілки, які іннервують:

A. Шило-під’язиковий м’яз;

B. Підборідно-під’язиковий м’яз;

C. Двочеревцевий м’яз (переднє черевце);

D. Двочеревцевий м’яз (заднє черевце).

E. *Шило-горловий м’яз;

 

701. Де містяться ядра VІ пари черепних нервів:

A. Telencephalon;

B. Diencephalon;C. Mesencephalon;

D. Rhinencephalon.

E. *Pons;

 

702. Де містяться ядра VІІ пари черепних нервів:

A. Telencephalon;

B. Diencephalon;

C. Mesencephalon;

D. Rhinencephalon.

E. *Pons;

 

703. Де містяться ядра ІX пари черепних нервів:

A. Telencephalon;

B. Diencephalon;

C. Mesencephalon;

D. Rhinencephalon.

E. *Medulla oblоngata;

 

704. Для V пари черепних нервів характерно:

A. Іннервують мімічні м’язи;

B. За функцією нерви парасимпатичні;

C. Дві перші гілки проходять через верхню орбітальну щілину;

D. За функцією нерви рухові.

E. *Іннервують жувальні м’язи;

 

705. Для V пари черепних нервів - трійчастого нерва характерно:

A. Іннервує мімічні м’язи;

B. Здійснює рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

C. Здійснює рухову іннервацію глибоких м’язів шиї;

D. За функцією нерв руховий.

E. *Іннервує переднє черевце двочеревцевого м’яза;

 

706. Для V пари черепних нервів - трійчастого нерва характерно:

A. Іннервує мімічні м’язи;

B. Здійснює рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

C. Здійснює рухову іннервацію глибоких м’язів шиї;

D. За функцією нерв руховий.

E. *Іннервує щелепнопід’язиковий м’яз;

 

707. Для V пари черепних нервів - трійчастого нерва характерно:

A. Іннервує мімічні м’язи;

B. Здійснює рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

C. Здійснює рухову іннервацію глибоких м’язів шиї;

D. За функцією нерв руховий.

E. *Іннервує м’яз-натягач барабанної перетинки;

 

708. Для V пари черепних нервів - трійчастого нерва характерно:

A. Іннервує мімічні м’язи;

B. Здійснює рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

C. Здійснює рухову іннервацію глибоких м’язів шиї;

D. За функцією нерв руховий.

E. *Іннервує м’яз-натягач піднебінної завіски;

 

709. Для V пари черепних нервів трійчастого нерва характерно:

A. Іннервує мімічні м’язи;

B. Здійснює рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

C. Здійснює рухову іннервацію глибоких м’язів шиї;

D. За функцією нерв руховий.

E. *Здійснює чутливу іннервацію привушної слинної залози;

 

710. Для V пари черепних нервів - трійчастого нерва характерно:

A. Іннервує мімічні м’язи;

B. Здійснює рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

C. Здійснює рухову іннервацію глибоких м’язів шиї;

D. За функцією нерв руховий.

E. *Здійснює чутливу іннервацію під’язикової слинної залози;

 

711. Для V пари черепних нервів трійчастого нерва характерно:

A. Іннервує мімічні м’язи;

B. Здійснює рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

C. Здійснює рухову іннервацію глибоких м’язів шиї;

D. За функцією нерв руховий.

E. *Здійснює чутливу іннервацію піднижньощелепної слинної залози;

 

712. Для ХІ пари черепних нервів характерно:

A. Здійснюють рухову іннервацію мімічних м’язів;

B. Здійснюють рухову іннервацію надпід’язикових м’язів;

C. Містять волокна, які іннервують привушну слинну залозу;

D. Здійснюють рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

E. *Проходять через яремний отвір;

 

713. Для ХІ пари черепних нервів характерно:

A. В. Здійснюють рухову іннервацію мімічних м’язів;

B. С. Здійснюють рухову іннервацію надпід’язикових м’язів;

C. D. Містять волокна, які іннервують привушну слинну залозу;

D. Е. Здійснюють рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

E. *Здійснюють рухову іннервацію грудинно-ключично-соскоподібного м’яза;

 

714. Для ХІ пари черепних нервів характерно:

A. В. Здійснюють рухову іннервацію мімічних м’язів;

B. С. Здійснюють рухову іннервацію надпід’язикових м’язів;

C. D. Містять волокна, які іннервують привушну слинну залозу;

D. Е. Здійснюють рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

E. *Здійснюють рухову іннервацію трапецієподібного м’яза;

 

715. Для ХІІ пари черепних нервів характерно:

A. Здійснюють рухову іннервацію мімічних м’язів;

B. Здійснюють рухову іннервацію надпід’язикових м’язів;

C. Містять волокна, які іннервують привушну слинну залозу;

D. Здійснюють рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

E. *Іннервують власні м’язи язика;

 

716. Для Х пари черепних нервів характерно:

A. Здійснюють рухову іннервацію мімічних м’язів;

B. Здійснюють рухову іннервацію надпід’язикових м’язів;

C. Містять волокна, які іннервують жувальні м’язи;

D. Здійснюють рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

E. *Гілки шийного відділу містять волокна, які іннервують корінь язика;

 

717. Для Х пари черепних нервів характерно:

A. Здійснюють рухову іннервацію мімічних м’язів;

B. Здійснюють рухову іннервацію надпід’язикових м’язів;

C. Містять волокна, які іннервують жувальні м’язи;

D. Здійснюють рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

E. *Гілки його шийного відділу містять волокна, які іннервують горло;

 

718. Для ХІІ пари черепних нервів характерно:

A. Здійснюють рухову іннервацію мімічних м’язів;

B. Здійснюють рухову іннервацію надпід’язикових м’язів;

C. Містять волокна, які іннервують привушну слинну залозу;

D. Здійснюють рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

E. *Іннервують підборідно-під’язиковий м’яз;

 

719. Для Х пари черепних нервів характерно:

A. Здійснюють рухову іннервацію мімічних м’язів;

B. Здійснюють рухову іннервацію надпід’язикових м’язів;

C. Містять волокна, які іннервують жувальні м’язи;

D. Здійснюють рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

E. *Проходять через яремний отвір;

 

720. Для Х пари черепних нервів характерно:

A. Здійснюють рухову іннервацію мімічних м’язів;

B. Здійснюють рухову іннервацію надпід’язикових м’язів;

C. Містять волокна, які іннервують жувальні м’язи;

D. Здійснюють рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

E. *Гілки головного відділу містять волокна, які іннервують шкіру вушної раковини;

 

721. Для Х пари черепних нервів характерно:

A. Здійснюють рухову іннервацію мімічних м’язів;

B. Здійснюють рухову іннервацію надпід’язикових м’язів;

C. Містять волокна, які іннервують жувальні м’язи;

D. Здійснюють рухову іннервацію підпід’язикових м’язів;

E. *Гілки шийного відділу містять волокна, які іннервують щитовидну залозу;

 

722. Вкажіть рівень розміщення ядра під`язикового нерва:

A. Верхні сегменти спинного мозку;

B. Нижня частина моста ;

C. Ніжки мозку;

D. Верхня частина моста.

E. *Довгастий мозок;

 

723. Назвати локалізацію ядер додаткового нерва.

A. Проміжний мозок;

B. Нижня частина моста;

C. Ніжки мозку;

D. Верхня частина моста.

E. *Довгастий мозок;

 

724. Всі названі нижче ядра являються ядрами язикогорлового нерва за винятком :

A. Двоякого ядра;

B. Нижнього слиновидільного ядра;

C. Ядра одинокого шляху;

D. Парасимпатичного ядра.

E. *Верхнього слиновидільного ядра;

 

725. Який м`яз ока іннервується відвідним нервом?

A. Верхній косий;

B. Нижній косий;

C. Верхній прямий;

D. Нижній прямий;

E. *Латеральний прямий.

 

726. Власне лицевий нерв сформований руховими нервовими волокнами від:

A. Нижнього слиновидільного ядра;

B. Двоякого ядра;

C. Ядра середньомозкового шляху;

D. Мостового ядра.

E. *Рухового ядра;

 

727. Нерв барабанна струна, як складова частина лицевого нерва утворена прегангліонарними парасимпатичними волокнами, які йдуть від:

A. N. salivatorius inferior;

B. N. dorsalis;

C. N. nervi facialis;

D. Ganglion geniculi.

E. *N. salivatorius superior;

 

728. Гілки якого черепного нерва іннервують жувальні м’язи?

A. N. facialis;

B. N. ophthalmicus;

C. N. glossopharyngeus;

D. N. vagus.

E. *N. trigeminus ;

 

729. Що є порожниною ромбоподібного мозку:

A. Третій шлуночок;

B. Перший шлуночок ;

C. Другий шлуночок.

D. Усі вище перечисленні анатомічні структури.

E. *Четвертий шлуночок;

 

730. Які з перерахованих ядер локалізуються в мозочку:

A. Оливне ядро;

B. Ядра X пари черепних нервів;

C. Ядра IX пари черепних нервів;

D. Ядра XII пари черепних нервів.

E. *Зубчасте ядро;

 

731. До перешийка ромбоподібного мозку відноситься наступна анатомічна структура:

A. Нижні ніжки мозочка;

B. Зубчасте ядро;

C. Середні ніжки мозочка;

D. Усі вище перечисленні структури.

E. *Верхні ніжки мозочка;

 

732. Порожнина четвертого шлуночка сполучена зсубарахноїдальним простором через:

A. Нижні ніжки мозочка;

B. Верхні ніжки мозочка;

C. Середні ніжки мозочка;

D. Усі вище перечисленні структури.

E. *Отвори даху ІV шлуночка;

 

733. Де локалізується отвір Маженді?

A. В усіх кишенях ІV шлуночка ;

B. В дні ІV шлуночка

C. Не локалізується у вище перечисленних структурах;

D. В усіх вище перечисленних структурах.

E. *В покрівлі ІV шлуночка;

 

734. Де локалізується отвір Люшка?

A. В усіх кишенях ІV шлуночка ;

B. В дні ІV шлуночка

C. Не локалізується у вище перечисленних структурах;

D. В усіх вище перечисленних структурах.

E. *В нижній стінці ІV шлуночка;

 

735. Яку назву має порожнина ромбоподібного мозку?

A. І шлуночок;

B. ІІІ шлуночок

C. Водопровід;

D. ІІ шлуночок.

E. *ІV шлуночок;

 

736. Які з перерахованих ядер локалізуються в мозочку:

A. Оливне ядро;

B. Ядро X пари черепних нервів. ;

C. Ядро IX пари черепних нервів.

D. Ядро XII пари черепних нервів.

E. *Кулясте ядро;

 

737. До перешийка ромбоподібного мозку відноситься наступна анатомічна структура:

A. Нижні ніжки мозочка;

B. Зубчасте ядро;

C. Середні ніжки мозочка;

D. Усі вище перечисленні структури.

E. *Верхній мозковий парус;

 

738. Вкажіть, що входить до складу середніх ніжок мозочка:

A. Аксони медіального проміжного ядра;

B. Аксони зубчастого ядра

C. Аксони ніжного і клиноподібного ядер;

D. Аксони усіх вище перечисленних структур.

E. *Аксони ядер моста;

 

739. Вкажіть, що входить до складу нижніх ніжок мозочка:

A. Аксони медіального проміжного ядра;

B. Аксони зубчастого ядра

C. Аксони ядер моста;

D. Аксони усіх вище перечисленних структур.

E. *Аксони грудного ядра спинного мозку;

 

740. Вкажіть, що входить до складу верхніх ніжок мозочка:

A. Аксони оливного ядра;

B. Аксони грудного ядра спинного мозку;

C. Аксони ядер моста;

D. Аксони усіх вище перечисленних структур.

E. *Аксони зубчастого ядра

 

741. Верхній мозковий паруснатягнутий між:

A. Нижними ніжками мозочка;

B. Ніжками клаптика;

C. Середніми ніжками мозочка;

D. Між усіма вище перечисленними структурами.

E. *Верхніми ніжками мозочка;

 

742. Де локалізується отвір Люшка?

A. В усіх кишенях ІV шлуночка ;

B. В дні ІV шлуночка

C. Не локалізується у вище перечисленних структурах;

D. В усіх вище перечисленних структурах.

E. *В бокових кутах ромбоподібної ямки;

 

743. До перешийка ромбоподібного мозку відноситься наступна анатомічна структура:

A. Нижні ніжки мозочка;

B. Зубчасте ядро;

C. Середні ніжки мозочка;

D. Усі вище перечисленні структури.

E. *Трикутник петлі;

 

744. Які з перерахованих ядер локалізуються в мозочку:

A. Оливне ядро;

B. Ядро X пари черепних нервів. ;

C. Ядро IX пари черепних нервів.

D. Ядро XII пари черепних нервів.

E. *Коркоподібне ядро;

 

745. Вкажіть, що входить до складу верхніх ніжок мозочка:

A. Аксони оливного ядра

B. Аксони грудного ядра спинного мозку;

C. Аксони ядер моста;

D. Аксони усіх вище перечисленних структур.

E. *Аксони медіального проміжного ядра;

 

746. Стародавній мозочок - це:

A. Черв’як;

B. Півкулі мозочка;

C. Ні одна із усіх вище перечисленних структур;

D. Усіх вище перечисленні структури.

E. *Вузликі клаптик;

 

747. Старий мозочок - це:

A. Вузликі клаптик;

B. Півкулі мозочка;

C. Ні одна із усіх вище перечисленних структур;

D. Усіх вище перечисленні структури

E. *Черв’як;

 

748. Де локалізується отвір Маженді?

A. В усіх кишенях ІV шлуночка ;

B. В дні ІV шлуночка

C. Не локалізується у вище перечисленних структурах;

D. В усіх вище перечисленних структурах.

E. *В області нижнього кута ромбоподібної ямки;

 

749. Які з перерахованих ядер локалізуються в мозочку:

A. Оливне ядро;

B. Ядро X пари черепних нервів. ;

C. Ядро IX пари черепних нервів.

D. Ядро XII пари черепних нервів.

E. *Ядро шатра;

 

750. Де виходить на основу мозку VIIІ пара ЧМН:

A. Між оливами і пірамідами довгастого мозку

B. Між мостом і середньою ніжкою мозочка

C. В передній бічній борозні

D. В задній бічній борозні

E. *Між середньою ніжкою мозочка і оливою довгастого мозку

 

751. Де виходить на основу мозку VIІ пара ЧМН:

A. Між оливами і пірамідами довгастого мозку

B. Між мостом і середньою ніжкою мозочка

C. В передній бічній борозні

D. В задній бічній борозні

E. *Між середньою ніжкою мозочка і оливою довгастого мозку

 

752. Де виходить на основу мозку V пара ЧМН:

A. Між ніжками мозочка і оливами

B. Між пірамідами і оливами

C. Між мостом і пірамідами

D. Між довгастим мозком і мостом

E. *Між мостом і середніми мозочковими ніжками

 

753. Новий мозочок - це:

A. Вузликі клаптик;

B. Черв’як;

C. Ні одна із усіх вище перечислених структур;

D. Усіх вище перечисленні структури

E. *Півкулі мозочка;

 

754. Які структури сегментарного рівня складають парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи ?

A. Гіпоталамус;

B. Лобова частка;

C. Ретикулярна формація;

D. Лімбічна частка.

E. *Ядро Якубовича;

 

755. Яку функцію забезпечує парасимпатична іннервація ока ?

A. Розширення зіниць;

B. Звуження та розширення зіниці

C. Підняття верхньої повіки;

D. Опускання верхньої повіки.

E. *Звуження зіниць;

 

756. Вкажіть рівень розміщення ядра під`язикового нерва:

A. Верхні сегменти спинного мозку;

B. Нижня частина моста ;

C. Ніжки мозку;

D. Верхня частина моста.

E. *Довгастий мозок;

 

757. Назвати локалізацію ядер додаткового нерва.

A. Міст;

B. Нижня частина моста;

C. Ніжки мозку;

D. Верхня частина моста.

E. *Верхні шийні сегменти спинного мозку;

 

758. Всі названі нижче ядра являються ядрами язикогорлового нерва за винятком :

A. Двоякого ядра;

B. Нижнього слиновидільного ядра;

C. Ядра одинокого шляху;

D. Всіх вище перечисленних.

E. *Верхнього слиновидільного ядра;

 

759. Лицевий нерв має наступне ядро:

A. Nucleus salivatorius inferior;

B. Nucleus ambiquus;

C. Лицевий нерв має симпатичне ядро

D. Nucleus pontinus nervi facialis.

E. *Nucleus salivatorius superior;

 

760. VII пара, лицевий нерв має наступне ядро:

A. Nucleus salivatorius inferior;

B. Nucleus ambiquus;

C. Nucleus mesencephalicus nervi facialis;

D. Nucleus pontinus nervi facialis.

E. *Nucleus tractus solitarii;

 

761. Скільки ядер має лицевий нерв?

A. 2;

B. 4;

C. 1;

D. немає.

E. *3;

 

762. Власне лицевий нерв має наступне ядро:

A. Нижнє слиновидільне;

B. С. Двояке;

C. Середньомозкового шляху;

D. Е. Мостове ядро.

E. *Рухове;

 

763. Які симптоми спостерігаються при подразненні симпатичних волокон, що іннервують очне яблуко?

A. Звуження очної щілини;

B. Птоз;

C. Енофтальм;

D. Порушення акомодації.

E. *Розширення зіниці;

 

764. Яке з нижченазваних ядер відноситься до блукаючого нерва?

A. Верхнє слиновидільне;

B. Нижнє слиновидільне;

C. Середньомозкове ядро;

D. Додаткове.

E. *Дорсальне ядро;

 

765. Блоковий нерв іннервує:

A. Верхній прямий м’яз ока;

B. Нижній косий м’яз ока ;

C. Нижній прямий м'яз ока;

D. Медіальний прямий м'яз ока.

E. *Верхній косий м’яз ока;

 

766. Парасимпатичні волокна входять у склад наступних нервів:

A. Трійчастого;

B. Присінково-завиткового;

C. Під'язикового

D. Додаткового.

E. *Окорухового;

 

767. Парасимпатична частина вегетативної нервової системи маєзв’язки з мозком через всі з нижченазваних нервів, за винятком:

A. ІІІ пари ЧМН;

B. VII пари ЧМН;

C. X пари ЧМН;

D. IX пари ЧМН.

E. *V пари ЧМН;

 

768. Які симптоми спостерігаються при подразненні парасимпатичних волокон, що іннервують очне яблуко?

A. Розширення зіниці;

B. Птоз;

C. Енофтальм;

D. Всі перечисленні вище.

E. *Звуження очної щілини;

 

769. Яку функцію забезпечує парасимпатична іннервація ока ?

A. Розширення зіниць;

B. Конвергенцію;

C. Підняття верхньої повіки;

D. Опускання верхньої повіки.

E. *Акомодацію;

 

770. Які симптоми спостерігаються при подразненні парасимпатичних ядер ІІІ пари черепних нервів, що іннервують очне яблуко?

A. Розширення зіниці;

B. Птоз;

C. Енофтальм;

D. Всі перечисленні вище.

E. *Порушення акомодації;

 

771. Подразнення рухових ядер ІІІ пари черепних нервів, що іннервують очне яблуко буде супроводжуватись:

A. Порушенням функції м’яза-розширювача зіниці;

B. Паралічемверхнього косого м’язаока;

C. Порушенням сльозовиділеннясльозовою залозою;

D. Паралічем бічного прямого м’яза ока.

E. *Порушенням функціїприсереднього прямого м’яза ока;

 

772. Де закладені сомато-рухові ядра окорухового нерва?

A. У покриві середнього мозку на рівні нижніх горбків

B. У верхній частині ромбоподібної ямки

C. У нижній частині ромбоподібної ямки

D. У вентральній частині моста

E. *У покриві середнього мозку на рівні верхніх горбків.

 

773. Де локалізуються парасимпатичні ядра окорухового нерва?

A. У ніжках мозку, в латеральних колінчастих тілах

B. У верхніх горбках, в медіальних колінчастих тілах

C. У нижніх горбках, в чорній речовині ніжок мозку

D. У подушці зорового горба, в хвостатому тілі

E. *На дні водопроводу мозку в його сірій речовині

 

774. Де локалізуються ядра блокового нерва?

A. У покриві середнього мозку на рівні верхніх горбків чотиригорбкової пластинки.

B. У латеральному кутку ромбоподібної ямки.

C. В нижньому кутку ромбоподібної ямки.

D. У дорсальній частині моста.

E. *У покриві середнього мозку на рівні нижніх горбків чотиригорбкової пластинки

 

775. Ядра лицевого нерва локалізуються в:

A. Середньому мозку;

B. Проміжному мозку;

C. Мозочку;

D. Перешийку ромбоподібного мозку.

E. *Мості;

 

776. Проміжному нерву належить ядро:

A. Нижнє слиновидільне;

B. Рухове;

C. Двояке;

D. Мостове.

E. *Верхнє слиновидільне;

 

777. Проміжному нерву належить ядро:

A. Нижнє слиновидільне;

B. Рухове;

C. Двояке;

D. Мостове.

E. *Ядро одинокого шляху;

 

778. Парасимпатичні волокна окорухового нерваперериваютьсяу:

A. Вушному вузлі;

B. Крилопіднебінному вузлі;

C. Піднижньощелепному вузлі;

D. Під’язиковому вузлі;

E. *Війковому вузлі.

 

779. Скільки ядер має язикогорловий нерв?

A. Два;

B. Чотири;

C. Одне;

D. Немає.

E. *Три;

 

780. Які черепні нерви містять парасимпатичні ядра:

A. ХІ пара;

B. ХІІ пара;

C. С. ІV пара;

D. VІпара.

E. *ІІІ пара;

 

781. Де містяться ядра ІІІ та ІV пар черепних нервів:

A. Telencephalon;

B. Diencephalon;

C. Pons;

D. Rhinencephalon.

E. *Mesencephalon;

 

782. Де знаходяться ядра VІІІ пари черепних нервів?

A. В довгастому та спинному мозку;

B. В перешийку ромбоподібного мозку;

C. В середньому мозку;

D. В проміжному мозку;

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Текстові тестові завдання 6 страница | Текстові тестові завдання 8 страница

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 987; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.116 сек.