Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Кількість ночівель поза домом


Кількість ночівель Сім’ї
мають у своєму складі людей з фізичними недоліками не мають у своєму складі людей з фізичними недоліками
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16 і більше

 

Сім’ї, в яких є люди з фізичними недоліками, скрупульозно планують і вибирають туристську поїздку, враховують можливі труднощі та специфіку відпочинку.

У світі існують курорти, розраховані на прийом цієї категорії туристів. Наприклад, в Колорадо створений гірськолижний курорт із спеціальними програмами для сліпих, калік. Туристська індустрія пропонує спеціальні послуги для цього сегменту споживчого ринку, зокрема: деякі авіакомпанії − програми обслуговування, готелі − приміщення, сконструйовані з урахуванням специфіки цієї категорії туристів.

Існує низка не явно виражених фізичних недоліків, які обмежують туристську активність, але, зазвичай, рідко враховуються працівниками сфери туризму (наприклад, діабет, фобії). Слід пам’ятати, що високий відсоток людей з фізичними недоліками може створити передумови для виникнення екстрених ситуацій під час подорожі.

10. Чисельність туристської групи. Прийнято виділяти такі групи туристів:

· індивідуальний тур або мала група (до 10 чоловік). Для туриста цієї групи передбачається високий ступінь урахування його потреб, самостійності, низький рівень комунікабельності і пристосування до інтересів групи. Туроператор при складанні туру враховує усі можливі побажання туриста;

· група більше 30 чоловік. Слабокерована, з істотними відмінностями у вимогах до організації відпочинку. Групи чисельністю більше 30 чоловік вимагають різноманітніших можливостей вибору туристських послуг щодо їх змісту і рівня цін.

Участь у груповому турі характеризується мотиваційними результатами, а саме:

· пригнічення індивідуальних вимог з метою пристосування до спільних інтересів;

· пригнічення негативних моментів (незнання мови, географії, культури і звичаїв відвідуваної країни, страх загубитися, піддатися нападу, залишитися без підтримки та ін.) при відвідуванні незнайомого місця;

· можливість знайти нових знайомих і друзів;

· наявність компаньйона під час подорожі.

11. Географічний напрям. Мотив вибору географічного напряму може бути невизначеним і багато в чому залежить від віддаленості та доступності місця туристського призначення. На вибір географічного напряму значною мірою впливає підготовленість туриста, у тому числі відомості, отримані ним з навчальної, популярної та іншої літератури, засобів масової інформації, утворюють фундамент його географічних, краєзнавчих і країнознавчих знань. Рішення відносно подорожі концентрується навколо вибору місця туристського призначення. Вибір визначається оцінкою можливих способів розваги, задоволення туристських потреб. Географічний напрям може притягувати: місцерозташуванням (природні або неприродні чинники, культурні елементи та ін.), подією (фестиваль, спортивні ігри та ін.), можливостями для певної діяльності (наприклад, для занять спортом), а також станом матеріальної бази, транспортної інфраструктури.12. Сезонність. Туристські ресурси через їх географічне положення і кліматичні особливості мають сезонну привабливість. Ніхто не поїде в Індію в період мусонних дощів. У туристській практиці річний цикл прийнято ділити на сезони, що сприяють або, навпаки, перешкоджають відпочинку в певній місцевості у певний період часу.

Виокремлюють такі сезони:

‟високийˮ − період, найбільш сприятливий для відпочинку у| конкретній місцевості в певний час;

‟середнійˮ − період, коли відпочинок можливий, але за менш комфортних умов, ніж у ‟високийˮ сезон;

‟низькийˮ − відносно несприятливий період для відпочинку у певному місці в певний час.

Турист вважає за краще відвідувати курорт саме у ‟високийˮ сезон, і у світі завжди можна знайти місце з найбільш сприятливими умовами для відпочинку у певний час.

13. Активність. Туризм передбачає пасивний і активний відпочинок. Мотивація вибору привабливого для туриста виду відпочинку залежить від його віку, здоров’я, характеру, способу життя, стійких принципів, впливу суспільства та інших чинників. Активність на роботі генерує бажання спокійного відпочинку і, навпаки, розумова праця − необхідність фізичного навантаження, емоційного струсу. На схильність туриста до пасивного відпочинку також впливає сезонність.

При виборі сегменту споживчого ринку слід чітко розмежовувати види відпочинку, для кожного з них знаходити свого споживача, точніше і повно враховувати його потреби і рівень розваги.

Для участі у турі високої категорії складності слід вводити обмеження за віком і медичним свідченням, погоджуючи їх заздалегідь з лікарем і вимагаючи від туриста рекомендацію або дозвіл на участь у турі.

Таким чином, туристські мотиви як суттєвий елемент попиту є об’єктом низки впливів, які можуть бути не пов’язані безпосередньо з туризмом, але при цьому впливають на обсяг, та на форми попиту і вибору туристського продукту та послуг. Одні з цих впливів можуть бути домінуючими, інші − побічними, проте усі вони мають певну можливість посилювати дію на ухвалення рішення про подорож і вибір туристського продукту.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні фактори туристської мотивації | Перешкоди до подорожі

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 169; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.