Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ 5
ТЕМА: Кістки плеча, передпліччя та кисті. Особливості скостеніння трубчастих кісток, скостеніння плечової кістки, кісток передпліччя та кисті, аномалії.

Актуальність теми: Знання будови кісток верхньої кінцівки (плеча, передпліччя, кисті) дає можливість дослідити функціонування вільної верхньої кінцівки і об’єм рухів у плечовому, ліктьовому, променево-зап’ястковому суглобах та суглобах кисті.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію кісток верхньої кінцівки;

б) анатомічну будову плечової кістки;

в) анатомічну будову променевої і ліктьової кістки;

г) поділ кісток кисті;

д) анатомічну будова кісток зап’ястка;

е) анатомічну будова кісток п’ястка;

є) анатомічну будова флангів пальців;

ж) відмінності кісток правої і лівої кінцівок;

з) скостеніння кісток вільної верхньої кінцівки, аномалії.

 

ВМІТИ:

а) показати на плечову, променеву, ліктьову кістки, кістки зап’ястка, п’ястка і флангів пальців;

б) скласти з окремих кісток скелет вільної верхньої кінцівки;

в) показати відмінності правих кісток вільної верхньої кінцівки від лівих;

г) показати місце розташування плечової, променевої, ліктьової кісток і кісток кисті, пропальпувати виступаючі частини кісток верхньої кінцівки на живому.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 

1.Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.Вивчіть:

а) поділ вільної частини верхньої кінцівки;

б) кістки вільної частини верхньої кінцівки;

г) анатомічну будову плечової кістки;

д) анатомічну будову кісток передпліччя;

е) поділ та анатомічну будову окремих кісток кисті;

є) відмінності кісток правої і лівої кінцівок;

ж) розвиток кісток верхньої кінцівки.

3.Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

 

 1. Поділ скелета вільної частини верхньої кінцівки.
 2. Анатомічна будова плечової кістки, відмінності правої кістки від лівої.
 3. Поняття про анатомічну і хірургічну шийки плечової кістки.
 4. Анатомічна будова ліктьової кістки відмінності правої кістки від лівої.
 5. Анатомічна будова променевої кістки відмінності правої кістки від лівої.
 6. Поділ кисті.
 7. Перерахувати кістки зап’ястка.
 8. Анатомічна будова кісток зап’ястка.
 9. Анатомічна будова кісток п’ястка.
 10. Фаланги пальців, анатомічна будова.
 11. Назвати основний шлях, етапи розвитку кісток плеча, передпліччя і кисті, точки скостеніння, терміни їх закладки та злиття.
 12. Особливості скостеніння великих трубчастих кісток: плечової, ліктьової і променевої.
 13. Особливості скостеніння малих трубчастих кісток: кісток п’ястка, флангів пальців.
 14. Особливості скостеніння кісток зап’ястка.

15. Аномалії скостеніння кісток вільної верхньої кінцівки.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову кісток вільної частини верхньої кінцівки. На живому демонструють їх проекцію на верхню кінцівку. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

 

1. Яким номером на малюнку позначено fossa coronoidea?

A. 23

B. 34

C. 36

D. 22

E. 5

 

2. Яким номером на малюнку позначено capitulum humeri?

 

A. 19

B. 2

C. 31

D. 36

E. 20

 

3. Яким номером на малюнку позначено sulcus nervi ulnaris?

 

A. 37

B. 33

C. 8

D. 24

E. 20

 

4. Яким номером на малюнку позначено os lunatum?

A. 3

B. 6

C. 18

D. 10

E. 2.

 

 

5. Яким номером на малюнку позначено margo posterior?

 

A. 16

B. 13

C. 5

D. 7

E. 3

 

 

6. Яким номером на малюнку позначено incisura radialis?

 

A. 5

B. 2

C. 13

D. 21

E. 22

 

7. Яким номером на малюнку позначено incisura trochlearis?

A. 7

B. 2

C. 11

D. 5

E. 10

 

8. Яким номером на малюнку позначено facies articularis carpi?

A. 11

B. 2

C. 7

D. 5

E. 10

 

9. Яким номером на малюнку позначено olecranon?

 

 

A. 1

B. 3

C. 11

D. 13

E. 19

 

10.Яким номером на малюнку позначено tuberositas ulnae?

 

 

A. 4

B. 3

C. 11

D. 13

E. 19

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. За даними статистики, найчастіше переломи кісток трапляються як у юнаків, так і у людей похилого віку в області розташування хірургічної шийки. Вказати, на якій із перерахованих кісток знаходиться даний утвір?

A. Humerus

B. Radius

C. Femur

D. Fibula

E. Talus

 

2. У дитини перелом плечової кістки. Зламана рука почала відставати в рості. Яка частина кістки постраждала?

A. Метафіз

B. Епіфіз

C. Діафіз

D. Апофіз

E. Кістковомозковий канал

 

3. При падінні на приведену до тулуба праву руку, постраждалий відчув хруст та різкий біль у верхній третині правого плеча. Рухи у плечі неможливі, є деформація у верхній його третині. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. Плечова кістка

B. Лопатка

C. Ключиця

D. Грудина

E. Ребра

 

4. Після падіння на вулиці у жінки 45 років ліва рука обвисла, рухи дуже болючі в ділянці плечового суглоба. Вкажіть можливу локалізацію перелому.

A. Перелом хірургічної шийки плечової кістки.

B. Перелом променевої кістки.

C. Перелом ліктьової кістки.

D. Перелом блока плечової кістки.

E. Перелом проксимальної фаланги мізинця.

 

5. В травмпункт доставлено дитину 5 років з приводу травми правої верхньої кінцівки. На рентгенівському зображенні виявлено перелом дистальних відділів кісток передпліччя, а також відсутність точок скостеніння в os trapezium та os trapezoideum. В якому віці закладаються точки скостеніння в цих кістках?

A. 6 років

B. 8 років

C. 3 роки

D. 5 років

E. 10 років

 

6. Які кістки формують проксимальний ряд зап’ястка?

A. os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme

B. os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum

C. os scaphoideum, os lunatum, os capitatum, os hamatum

D. os trapezium, os trapezoideum, os triquetrum, os pisiforme

E. os trapezoideum, os triquetrum, os capitatum, os scaphoideum,

 

7. Які кістки формують дистальний ряд зап’ястка?

A. os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum

B. os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme

C. os scaphoideum, os lunatum, os capitatum, os hamatum

D. os trapezium, os trapezoideum, os triquetrum, os pisiforme

E. os trapezoideum, os triquetrum, os capitatum, os scaphoideum.

 

8. Як називається вказівний палець?

A. index

B. pollex

C. digitus medius

D. digitus minimus

E. digitus anularis

 

9. Як називається вказівний палець?

A. digitus secundus

B. digitus primus

C. digitus medius

D. digitus minimus

E. digitus anularis

 

10. Які кістки формують передпліччя?

A. radius, ulna

B. humerus, radius

C. ulna, humerus

D. fibula, ulna

E. talus, ulna

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 343; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.