Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ 6

ТЕМА: Кульшова і стегнова кістки. Наколінок. Скостеніння цих кісток, аномалії.

Актуальність теми: Знання будови кісток тазового поясу і стегна дасть можливість дослідити функціонування вільної нижньої кінцівки і об’єм рухів в кульшовому і колінному суглобах.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію кісток нижньої кінцівки;

б) складові частини тазу;

в) складові частини тазової кістки;

г) анатомічну будову клубової кістки;

д) анатомічну будову лобкової кістки;

е) анатомічну будову сідничної кістки;

є) скелет вільної частини нижньої кінцівки;

ж) анатомічну будову стегнової кістки;

з) анатомічну будову наколінка;

к) відмінність кісток правої і лівої сторони тіла;

л) точки скостеніння тазової, стегнової кісток та наколінка, аномалії скостеніння.

 

ВМІТИ:

а) показати тазову, стегнову кістки, наколінок та їх складові частини;

б) відрізнити кістки правої і лівої сторони тіла;

в) пропальпувати виступаючі частини тазової, стегнової кісток та наколінка на живому.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.Вивчіть:

а) класифікацію нижньої кінцівки;

б) будову тазової кістки;

в) будову стегнової кістки;

г) будову наколінка;

д) розвиток тазової, стегнової кісток, наколінка.

3.Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

 

1. Поділ кісток нижньої кінцівки.

2. Кістки поясу нижньої кінцівки (кістки тазу).

3. Складові частини таза і тазової кістки.

4. Положення і анатомічна будова клубової кістки .

5. Положення і анатомічна будова сідничної кістки.

6. Положення і анатомічна будова лобкової кістки.

7. Затульний отвір, великі та малі сідничні вирізки, межі, практичне значення.

8. Кульшова западина, будова, практичне значення.

9. Відмінність правої і лівої тазових кісток.

10. Кістки вільної частини нижньої кінцівки.

11. Анатомічна будова стегнової кістки, відмінності правої і лівої кісток.

12. Анатомічна будова наколінка, відмінність правої і лівої кісток..

13. Скостеніння тазової, стегнової кісток, наколінка.

14. Аномалії скостеніння різних частин тазової, стегнової кісток, наколінка.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову тазової, стегнової кісток, наколінка. На живому демонструють їх проекцію на нижню кінцівку. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено spina iliaca anterior inferior?

А. 31

B. 12

C. 32

D. 23

E. 7

 

2. Яким номером на малюнку позначено corpus ossis ilii?

А. 29

B. 4

C. 24

D. 11

E. 15

 

3. Яким номером на малюнку позначено linea glutea inferior?

A. 29

B. 4

C. 1

D. 5

E. 7

 

4. Яким номером на малюнку позначено limbus acetabuli?

A. 27

B. 28

C. 13

D. 5

E. 4

 

5. Яким номером на малюнку позначено pecten ossis pubis ?

A. 8

B. 1

C. 12

D. 16

E. 13

 

 

6. Яким номером на малюнку позначено tuber ischiadicum?

A. 15

B. 14

C. 10

D. 5

E. 4

 

 

7. Яким номером на малюнку позначено fossa intercondylaris?

 

A. 14

B. 19

C. 10

D. 35

E. 37

 

8. Яким номером на малюнку позначено facies anterior?

A. 7

B. 8

C. 19

D. 14

E. 11

 

 

9. Яким номером на малюнку позначено fossa trochanterica?

A. 29, 33

B. 14, 39

C. 3

D. 14

E. 11

 

 

10. Яким номером на малюнку позначено linea pectinea?

A. 35

B. 21

C. 36

D. 22

E. 12

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. На рентгенограмі тазової кістки у новонародженого визначаються три самостійні кістки, які з’єднані хрящем в ділянці кульшової западини. Які це кістки?

A. Клубова, лобкова, сіднична

B. Лобкова, сіднична, стегнова

C. Сіднична, стегнова, крижова

D. Клубова, крижова, куприкова

E. Крижова, лобкова, куприкова

 

2. Під час футбольного матчу гравець отримав травму колінного суглоба. На рентгенівській плівці помітно виражений перелом кістки, що лежить у товщі сухожилка чотириголового м’яза стегна. До якої з перелічених груп кісток належить ця кістка?

A. Сесамовидні

B. Плоскі

C. Трубчасті

D. Повітроносні

E. Змішані

 

3. У чоловіка похилого віку внаслідок падіння стався перелом стегнової кістки. Вкажіть найпоширеніше місце перелому цієї кістки.

A. Шийка.

B. Верхня третина.

C. Нижня третина.

D. Виростки.

E. Середина кістки.

 

4. На рентгенограмі таза видно, що всі три частини тазової кістки відокремлені проміжками, які відповідають невидимому на рентгенограмах хрящу. Для якого віку це характерно?

A. До 16 років

B. До 25 років

C. До 30 роки

D. До 40 років

E. До 50 років

 

5. В травматологічне відділення поступив хлопчик 10 років із травмою правого стегна. На рентгенограмі не виявлено перелому стегнової кістки, але видно темні проміжки на її проксимальному і дистальному кінцях. Що це?

A. Метафізарний хрящ

B. Епіфіз

C. Діафіз

D. Суглобовий хрящ

E. Апофіз

 

6. У чоловіка 70 років внаслідок падіння стався перелом стегнової кістки. Яке найпоширеніше місце перелому цієї кістки у даному віці.

A. Шийка

B. Середина

C. Верхня третина

D. Нижня третина

E. Виростки

 

7. Хокеїст при падінні на коліна відчув різкий біль та хруст в ділянці лівого колінного суглоба. При огляді виявлений сильний набряк в ділянці лівого колінного суглоба та верхньої третини лівої гомілки, гематома і біль передньої поверхні лівого колінного суглоба. Рухи у суглобі у повному об’ємі. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. Наколінок

B. Малогомілкова кістка

C. Сіднична кістка

D. Стегнова кістка

E. Великогомілкова кістка

8. Будівник впав з висоти та вдарився лівою половиною тіла, після чого відчув сильний біль у верхній третині лівого стегна. Стати на ліву ногу не може, рухи у лівій нижній кінцівці виконати не вдається. Посилюється набряк в ділянці лівого кульшового суглоба та ознаки крововтрати. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. Шийка стегнової кістки

B. Поперекові хребці

C. Крижова кістка

D. Ребра

E. Лобкова кістка

 

9. Дистальний кінець стегнової кістки складається з:

A. condylus lateralis, condylus medialis

B. trochanter major, trochanter minor

C. condylus lateralis, trochanter major

D. trochanter minor, condylus medialis

E. condylus lateralis, trochanter major, trochanter minor

 

10. Присередня губа стегнової кістки продовжується у:

A. linea pectinea

B. tuberositas glutea

C. linea aspera

D. trochanter tertius

E. tuberculum quadratum

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 352; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.