Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАНЯТТЯ 8. Актуальність теми: Знання будови черепа людини, його форми та розмірів у нормі, знання будови окремих кісток черепа має значення для лікарів-отоларингологів

ТЕМА: Загальні дані про череп. Потилична, тім'яна і лобова кістки.

Актуальність теми: Знання будови черепа людини, його форми та розмірів у нормі, знання будови окремих кісток черепа має значення для лікарів-отоларингологів, невропатологів, окулістів, сурдологів, стоматологів і інших спеціальностей при діагностиці та лікуванні багатьох захворювань.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) кістки мозкового черепа;

б) кістки лицевого черепа;

в) поділ черепа на основу і склепіння;

г) межу між основою і склепінням;

д) розташування в черепі потиличної кістки, її взаємовідношення з іншими кістками, частини і анатомічну будову;

е) розташування в черепі тім’яної кістки, її взаємовідношення з іншими кістками, частини і анатомічну будову;

є) розташування в черепі лобової кістки, її взаємовідношення з іншими кістками, частини і анатомічну будову;

ж) точки скостеніння потиличної, тім’яної і лобової кісток;

з) аномалії процесів скостеніння потиличної, тім’яної і лобової кісток.

 

ВМІТИ:

а) показати мозковий череп та кістки, що його утворюють;

б) показати лицевий череп та кістки, що його утворюють;

в) показати склепіння і основу черепа, межу між ними;

г) показати потиличну, тім’яну, лобову кістки, їх складові частини;

д) розрізняти праву тім’яну кістку від лівої;

е) прощупати на живому окремі утворення потиличної, тім’яної і лобової кісток.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1.Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.Вивчіть:

а) загальні дані про анатомічну будову черепа;

б) анатомічну будову потиличної кістки;

в) анатомічну будову тім’яної кістки;

г) анатомічну будову лобової кістки;

д) розвиток кісток черепа.

3. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

 

1. Загальні дані про анатомічну будову черепа.

2. Поділ черепа на мозковий і лицевий.

3. Кістки мозкового черепа.

4. Кістки лицевого черепа.

5. Основа та склепіння черепа.

6. Кістки, що утворюють основу черепа.7. Кістки, що утворюють склепіння черепа.

8. Межа між основою і склепінням черепа.

9. Потилична кістка, анатомічна будова, частини, розміщення в черепі.

10. Анатомічна будова основної, бічної частин та луски потиличної кістки.

11. Тімяна кістка, анатомічна будова, кути, краї, розміщення в черепі.

12. Лобова кістка, анатомічна будова, частини, розміщення в черепі.

13. Анатомічна будова луски, очноямкової, носової частин лобової кістки.

14. Роль лобових пазух і доступ до них.

15. Назвати етапи скостеніння потиличної, тім’яної і лобової кісток.

16. Аномалії скостеніння потиличної, тім’яної і лобової кісток.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з кістковими препаратами. Самостійно вивчають і демонструють будову потиличної, тім’яної і лобової кісток черепа. На живому демонструють їх проекцію на голову. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено sulcus sinus petrosi inferior?

 

A. 10

B. 1

C. 8

D. 9

E. 17

 

2. Яким номером на малюнку позначено sulcus sinus sigmoidei?

 

A. 12

B. 10

C. 2

D. 9

E. 1

 

 

3. Яким номером на малюнку позначено tuberculum jugularis?

A. 5

B. 1

C. 11

D. 8

E. 4

 

4. Яким номером на малюнку позначено canalis hypoglossalis?

 

A. 6

B. 10

C. 8

D. 9

E. 5

 

 

5. Яким номером на малюнку позначено arcus superciliaris?

A. 11

B. 6

C. 5

D. 8

E. 5

 

 

6. Яким номером на малюнку позначено spina nasalis?

 

A. 9

B. 12

C. 7

D. 11

E. 14

 

 

7. Яким номером на малюнку позначено fovea trochlearis?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 2

E. 9

 

8. Яким номером на малюнку позначено fossa glandulae lacrimalis?

A. 1

B. 2

C. 6

D. 8

E. 7

 

 

9. Яким номером на малюнку позначено angulus sphenoidalis?

A. 12

B. 1

C. 8

D. 10

E. 9

 

 

10. Яким номером на малюнку позначено linea temporalis superior?

 

 

A. 4

B. 5

C. 2

D. 9

E. 12

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Після звільнення з під завалу у постраждалого виявлено скальповану рану на задньо-верхній ділянці голови та різку деформацію контурів голови. Які кістки в даному випадку можуть бути пошкоджені?

A. Тім'яна та потилична кістка

B. Клиновидна кістка та нижня щелепа

C. Лобна та носові кістки

D. Скронева кістка та верхня щелепа

E. Вилична кістка та слізна кістка

 

2. Хворий потрапив у клініку з травмою черепа. При рентгенологічному обстеженні виявлено перелом основи черепа в ділянці каналу під'язикового нерва. Яку кістку черепа пошкоджено?

A. Потиличну

B. Вискову

C. Тім'яну

D. Клиноподібну

E. Лобну

 

3. Внаслідок травми голови у потерпілого виявлено пошкодження правого виростка потиличної кістки. Яка частина потиличної кістки пошкоджена?

A. Латеральна

B. Луска

C. Основна

D. Яремний відросток

E. Великий потиличний отвір

 

4. Після звільнення з-під завалу у постраждалого відзначається затьмарення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. Тім'яна та потилична кістка

B. Клиновидна кістка та нижня щелепа

C. Лобна та носові кістки

D. Скронева кістка та верхня щелепа

E. Вилична кістка та слізна кістка

 

5. Які кістки черепа за своїм розвитком є змішаними?

A. Потилична, клиноподібна

B. Лобова, решітчаста

C. Скронева, тім’яна

D. Верхня щелепа, решітчаста

E. Під’язикова, леміш

 

6. Яка кістка має margo sagitalis?A. os parietale

B. os occipitale

C. os frontale

D. os occipitale, os frontale

E. всі перераховані

 

7. Потилична кістка містить такі частини:

A. основна, бічна, луска

B. основна, луска, присередня

C. присередня, бічна, задня

D. передня, задня

E. основна, передня

 

8. На внутрішній поверхні луски лобової кістки проходить:

A. sulcus sinus sagittalis superioris

B. sulcus sinus transversi

C. sulcus sinus sigmoidei

D. sulcus sinus sigmoidei, sulcus sinus transversi

E. sulcus sinus transverse, sulcus sinus sagittalis superioris

 

9. Які кістки проходять дві стадії розвитку?

A. лобова, тім’яна

B. клиноподібна, решітчаста

C. під’язикова

D. скронева

E. нижня носова раковина

 

10. Які кістки належать до вторинних?

A. потилична (крім частини луски)

B. лобова

C. тім’яна

D. піднебінна

E. верхня і нижня щелепи

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 560; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.